Till innehåll på sidan
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är 3 månader EURIBOR. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning

Start Förv.kap. mott.fond* Förv.kap. matarfond* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
30-05-2014 26 milj. EUR 12 milj. EUR 50,00 EUR 3 Month EURIBOR NO0010710767
i
*Fondfakta i EUR, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Ola Sjöstrand

Portföljförvaltare
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona

Per 31-05-2018 - 44,55 % av den totala portföljen

BKK

6,39 %

Heathrow Funding Ltd

6,05 %

EDP

5,34 %

Glencore Canada Financial Corp

4,84 %

Entra ASA

3,99 %

3,88 %

Jacob Holm & Sonner Holding AS

3,82 %

Best Buy Co Inc

3,44 %

Länsförsäkringar Bank AB

3,44 %

Fiat Chrysler Finance Europe

3,35 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.