Till innehåll på sidan

SKAGEN Credit EUR A är en valutasäkrad matarfond som investerar i mottagarfonden SKAGEN Credit. Mottagarfondens mål är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar genom att placera i obligationer utställda av bolag från hela världen.

SKAGEN Credit SEK passar dig som har en investeringshorisont på minst två år.

Läs mer om vår investeringsfilosofi.

Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är 3 månader EURIBOR. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning

Start Förv.kap. mott.fond* Förv.kap. matarfond* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
30-05-2014 28 milj. EUR 13 milj. EUR 50,00 EUR 3 Month EURIBOR NO0010710767
i
*Fondfakta i EUR, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Ola Sjöstrand

Portföljförvaltare
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Per 28-03-2018 - 45,90 % av den totala portföljen

BKK

5,87 %

Heathrow Funding Ltd

5,58 %

Glencore Canada Financial Corp

5,35 %

EDP

4,77 %

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

4,75 %

Jacob Holm & Sonner Holding AS

4,59 %

Jaguar Land Rover Automotive Plc

4,07 %

Entra ASA

3,65 %

Agder Energi

3,64 %

Bharti Airtel International

3,62 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.