Till innehåll på sidan
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är 3 månader EURIBOR. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning

Start Förv.kap. mott.fond* Förv.kap. matarfond* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
30-05-2014 36 milj. EUR 16 milj. EUR 50,00 EUR 3 Month EURIBOR NO0010710767
i
*Fondfakta i EUR, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Ola Sjöstrand

Portföljförvaltare
SKAGEN Credit,
SKAGEN Høyrente,
SKAGEN Krona,
SKAGEN Høyrente Institusjon

Per 31-05-2017 - 35,10 % av den totala portföljen

EDP

4,35 %

BKK AS

4,34 %

Heathrow Funding Ltd

4,31 %

Sparebank 1 Telemark

4,08 %

Glencore Canada Financial Corp

3,71 %

Schaeffler Finance BV

3,13 %

DSV A/S

2,88 %

Bharti Airtel International

2,81 %

2,78 %

Agder Energi

2,72 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.