Till innehåll på sidan

SKAGEN Insight investerar i en diversifierad och aktivt förvaltad portfölj med bolag exponerade mot några av de mest lovande aktivistkampanjerna globalt. Aktivister vill skapa värde genom att driva på förbättringar i bolag. SKAGEN Insight "skuggar" aktivister genom att investera i dessa bolag.

Målet är att generera bästa möjliga riskjusterade avkastning.

Fonden passar den som har en investeringshorisont på minst fem år.

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

calendar_today
calendar_today
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
21-08-2017 22 milj. EUR 50,00 EUR MSCI World Index NO0010801558
i
*Fondfakta i EUR, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Tomas Johansson

Portföljförvaltare
SKAGEN Insight
Här investerar fonden

44,83 %

Kapitalvaror, service och transport

11,54 %

IT

9,46 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

9,33 %

Råvaror

7,18 %

Defensiva konsumtionsvaror

7,00 %

Bank och finans

4,26 %

Communication Services

2,46 %

Läkemedel

1,64 %

Real Estate

1,31 %

Kontanter

0,99 %

Nyttotjänster

Per 30-09-2019 - 51,12 % av den totala portföljen

7,85 %

6,79 %

5,86 %

5,78 %

4,60 %

4,60 %

3,90 %

3,85 %

3,63 %

Alla investeringar
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.