Till innehåll på sidan
SKAGEN Insight är nedlagd från 23 januari 2020. Fonden är därmed stängd för köp och försäljning. Den sista kursdagen var 23 januari 2020. Läs mer på nyhetssidan.

SKAGEN Insight investerar i en diversifierad och aktivt förvaltad portfölj med bolag exponerade mot några av de mest lovande aktivistkampanjerna globalt. Aktivister vill skapa värde genom att driva på förbättringar i bolag. SKAGEN Insight "skuggar" aktivister genom att investera i dessa bolag.

Målet är att generera bästa möjliga riskjusterade avkastning.

Fonden passar den som har en investeringshorisont på minst fem år.

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Tomas Johansson

Portföljförvaltare
SKAGEN Insight
Här investerar fonden

26,29 %

Kapitalvaror, service och transport

13,69 %

Bank och finans

11,26 %

IT

10,60 %

Råvaror

10,58 %

Communication Services

9,23 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

7,08 %

Defensiva konsumtionsvaror

4,18 %

Nyttotjänster

3,04 %

Kontanter

2,41 %

Läkemedel

1,65 %

Real Estate

Per 31-12-2019 - 52,18 % av den totala portföljen

Alla investeringar
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.