Till innehåll på sidan

Morningstar

1000 EUR
500 EUR
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är J.P. Morgans GBI Broad Unhedged Index. Före 1 jan 2013 var jämförelseindex Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 years. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. Den effektiva räntan kan ändras dagligen, och är därför ingen garanti för avkastningen under den period den är beräknad för.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
29-09-2006 67 milj. EUR 50,00 EUR J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR NO0010327786
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Jane Tvedt

Portföljförvaltare, Storebrand Asset Management
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Per 30-11-2018 - 88,65 % av den totala portföljen

US TREASURY N/B

21,49 %

Norwegian Government

13,56 %

UK Government

8,86 %

REPUBLIC OF CHILE

7,62 %

CZECH REPUBLIC

6,92 %

Portugese Government

6,92 %

Uruguay Government

6,54 %

Mexican Government

6,46 %

REPUBLIC OF PERU

5,51 %

Asian Development Bank

4,76 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.