Till innehåll på sidan

Morningstar

Fonden investerar framförallt i obligationer och certifikat utställda eller garanterade av stater över hela världen.

Målet är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar, genom en aktivt förvaltad portfölj av globala obligationer.

SKAGEN Tellus passar dig som har en investeringshorisont på minst tre år och kan tolerera valutasvängningar.

Senaste rapporten:

Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är J.P. Morgans GBI Broad Unhedged Index. Före 1 jan 2013 var jämförelseindex Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 years. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. Den effektiva räntan kan ändras dagligen, och är därför ingen garanti för avkastningen under den period den är beräknad för.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
29-09-2006 97 milj. EUR 50,00 EUR J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR NO0010327786
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Jane Tvedt

Portföljförvaltare
SKAGEN Tellus,
SKAGEN Avkastning

Per 31-07-2017 - 82,12 % av den totala portföljen

US Treasury N/B

13,97 %

UK Government

11,14 %

Norwegian Government

10,43 %

Portugese Government

7,60 %

Croatia Government International Bond

7,25 %

Mexican Government

6,66 %

REPUBLIC OF CHILE

6,44 %

Spanish Government

6,43 %

NEW ZEALAND GOVERNMENT

6,11 %

REPUBLIC OF PERU

6,09 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.