Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Storebrand Sustainability Rating

Storebrandgruppens hållbarhetsrating graderar bolagen i våra fonder utifrån risker och möjligheter kopplade till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter (ESG). För kunder och andra intressenter ger den en överordnad bild av hållbarhetselement i våra fonder.

Skalan sträcker sig från 1 till 10. En rating på 10 innebär att en fond har låg hållbarhetsrisk och en hög andel bolag som bidrar till de Globala målen. Notera att bolag med verksamhet i utvecklade marknader som till exempel Europa och USA ofta har högre hållbarhetsnivå än de i tillväxtmarknader. Hållbarhetsratingen är relevant för alla tillgångsslag.

Hållbarhetsratingen bör inte ses som en rekommendation att köpa, inneha eller sälja fondandelar eller att fatta investeringsbeslut. Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen.

FN's globala målen logo

Ratingen består av två delar: 50% ESG-risk samt 50% möjligheter kopplade till de Globala målen. Riskdelen bygger på data från Sustainalytics ESG Risk Rating, som mäter bolagens exponering mot och styrning av, finansiellt relevant hållbarhetsrisk. För resterande 50% analyseras ESG-datakällor för att hitta bolag med produkter och tjänster som bidrar positivt till att uppfylla finansiellt relevanta hållbarhetsmål kopplade till de Globala målen. Storebrand använder en intern bolagsanalys med data från FTSE Russel Green Revenue. För Globala målen beaktas också jämställdhet i bolagen.

Vid sidan av Storebrands egna analyser, används dessa noggrant utvalda dataleverantörer med hög kvalitet:

  • ESG Risk Score: Sustainalytics ESG Risk Rating (50%)
  • SDG Score - Produkter & tjänster: FTSE Russell Green Revenue och intern analys (40%)
  • SDG Score - Verksamhet: Equileap jämställdhetsdata (10%)

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up