Till innehåll på sidan

Nya toner i musikbranschen

Efter en lång tids nedgång bidrar streamingtjänsternas utbredning nu till förnyad tillväxt för skivbolagen....

En historisk månad

Vi använde oss av turbulensen efter Storbritanniens folkomröstning för att öka exponeringen mot utvalda bol...

Brexit skapar vågor

Av: Trygve Meyer

Storbritannien röstade igår för att lämna EU – ett resultat som var oväntat för de flesta. SKAGENs fonder h...

Stark månad

Av: Mark Houben

Det blev en bra maj månad för SKAGENs största aktiefonder och för företagsobligationsfonden SKAGEN Credit.&...

Matnyttiga affärer

Vi har följt jordbrukssektorn med intresse de senaste åren, bland annat eftersom denna gynnas av en attrakt...

Långsiktiga fördelar

Att göra fel är en oundviklig del av livet som en investerare. Och så måste det också vara, då företagens v...

Passar på att köpa i fallet

De allra flesta aktiemarknaderna i världen, både utvecklade marknader och tillväxtmarknader, föll i januari...

Legendarens tips inför 2016

Var bör investerare leta för att finna avkastning 2016? Vi har frågat den legendariske investeraren Jim Rog...

Riskmedveten

Vi har bett den amerikanske statsvetaren Ian Bremmer, ledande expert på globala politiska risker, att besva...

Tidig julklapp från Samsung

SKAGENs preferensaktier i Samsung Electronics har ökat med 18 procent efter bolagets glada budskap om återk...

Ökar i USA

Under ett år då det amerikanska aktietåget har stannat av, har aktiefonden SKAGEN Global ökat sin amerikans...

Visst går det att slå index!

Ännu en gång trummas budskapet ut att aktiv förvaltning inte fungerar något vidare. Debatten behöver defini...

SKAGEN Focus portfölj

Den högkoncentrerade, globala aktiefonden SKAGEN Focus lanserades den 26 maj 2015. Vid utgången av juli ha...

Mysteriet Kina

Av: Trygve Meyer

Att aktiemarknaderna inte följer ett lands ekonomiska tillväxt har aldrig varit mer sant än i fallet Kina j...

Ökad risk i amerikanska aktier

Till följd av en relativt stark ekonomisk återhämtning i USA efter finanskrisen har investerare återvänt ti...

Kapar olönsamma svansar

Under arbetet med att koncentrera SKAGEN Globals portfölj har fondens förvaltare sålt av många mindre, ”olö...

Mannen med spåkulan

Hedgefondförvaltaren Kyle Bass hör till den lilla klick investerare som förutspådde bolånekrisen. Men det s...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.