Till innehåll på sidan

Utdelning i SKAGEN Tellus

Nu får du som är andelsägare i räntefonden SKAGEN Tellus utdelning i form av fler andelar.

Utdelning i räntefonderna

Är du andelsägare i någon av räntefonderna SKAGEN Krona eller SKAGEN Credit? Se hur du berörs.

SKAGEN Dagen 2018

Eventet för dig som är intresserad av aktier och privatekonomi.

SKAGEN Global under 20 år

Vi har samlat tre av SKAGEN Globals förvaltare för att tala om tiden som gått och om fondens framtid. Se vi...

Nya kvartalsrapporter

Håll dig à jour med vad som händer i SKAGENs fonder. Våra nya kvartalsrapporter finns tillgängliga för såvä...

Fokus på tillväxtmarknaderna

Aktiefonden SKAGEN Globals portföljförvaltare Knut Gezelius berättar om höjdpunkterna under det gångna kvar...

Möt oss i Almedalen

Finansmarknadens ansvar för en hållbar utveckling och Så kan PPM utvecklas - två viktiga seminarier den 3 j...

Resultat av valmötet

SKAGEN Fonders andelsägare välkomnades till valmöte i Stavanger den 8 mars 2017.

Valmöte och fondsamtal

Den 8 mars är alla SKAGENs andelsägare välkomna till valmöte i Stavanger. Efter den formella delen av mötet...

Årsrapport 2016

Nio av våra elva aktie- och räntefonder levererade positiv avkastning 2016.

Utdelning i SKAGEN Tellus

Utdelning till andelsägare i SKAGEN Tellus per den 30 december 2016 ges i form av fler andelar.

Öppettider i jul

Behöver du nå oss under jul och nyår? Här hittar du våra öppettider under de kommande helgerna.

Utdelning i räntefonderna

Är du andelsägare i någon av räntefonderna SKAGEN Krona eller SKAGEN Credit? Se hur du berörs.

Stark månad

Ännu en god månad för SKAGENs fonder.

Erik Bergöö lämnar SKAGEN

Efter två år i bolaget lämnar Erik Bergöö sin tjänst som portföljförvaltare i SKAGEN Vekst.

SKAGEN Global andra kvartalet

"Vi var på väg tillbaka. Så kom Brexit." Se kvartalsuppdateringen med Knut Gezelius från aktiefonden SKAGEN...

SKAGEN i topp på hållbarhet

Bland norska fondförvaltare rankas SKAGEN som nummer tre när det kommer till miljö-, samhälls- och bolagsst...

Tiden kan vara inne

Efter flera år med sämre resultat har tillväxtmarknaderna utvecklats bättre än utvecklade marknader i år. T...

Video: En ljus månad

April var en god månad för SKAGENs fonder. Samtliga levererade avkastning i linje med eller bättre än sina...

Kvartalsräkenskaper

Ta del av SKAGEN Fonders räkenskaper för första kvartalet 2016.

Nytt SKAGEN-konto

Under påskhelgen har alla andelar i SKAGENs fonder flyttats till ett nytt konto i SKAGEN.I samband me ...

Öppettider i påsk

I påsk kan du handla i SKAGENs fonder måndag 21 mars–onsdag 23 mars kl 12.

Problem med inloggning

Vi har för närvarande problem med inloggningen för dig som har BankId och Mobilt BankId. Leverantören arbet...

Resultat av valmötet

SKAGEN Fonders andelsägare välkomnades till valmöte i Stavanger den 9 mars 2016.

Kallelse till valmöte

Vi önskar SKAGEN Fonders andelsägare välkomna till valmöte på Clarion Hotel Energy Madla i Stavanger onsdag...

Årsrapport 2015

År 2015 var ett tudelat år, som präglades av stora valutakursrörelser och fallande energi- och råvarupriser...

SKAGEN Fonders resultat 2015

SKAGEN AS, SKAGEN Fonders förvaltningsbolag, minskade driftintäkterna till 929 miljoner norska kronor 2015,...

Video: hygglig avkastning

Det blev en hygglig avslutning på 2015. SKAGEN Global slog jämförelseindex, övriga aktiefonder hamnade bako...

Öppet i julhelgen

Här gärna av dig till oss med dina frågor - här är öppettiderna under de kommande helgerna.

Video: Relativt god månad

Trots de dramatiska händelserna i Europa var november en lugn månad på aktiemarknaderna.

Ny styrelseordförande i SKAGEN

SKAGENs styrelse valde Henrik Lisæth till ny styrelseordförande den 3 december. Henrik Lisæth tar över efte...

Stark månad i fonderna

Alla aktiefonder slog sina jämförelseindex i oktober. På bara en månad har det också vänt för våra räntefon...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.