Till innehåll på sidan

Ansvarsfulla investeringar

Att investera ansvarsfullt är avgörande för att våra kunder ska få bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.Riktlinjer för miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor

SKAGEN AS (SKAGEN) är ett förvaltningsbolag som förvaltar SKAGENs fonder. Genom sina investeringar äger eller är SKAGENs fonder långivare till olika bolag och kan därför påverka bolagens verksamhet. Dessa riktlinjer beskriver hur SKAGEN utövar denna påverkan å fondernas vägnar.

Din e-postadress

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.