Till innehåll på sidan

Att investera hållbart och ansvarsfullt är avgörande för att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder över tid.

Faktorer såsom etik, hållbarhet och ansvarstagande är ofta ett tecken på goda bolagsledningar, i synnerhet på längre sikt. Våra portföljförvaltare har därför aktivt integrerat bolagsstyrning samt miljö- och samhällsfrågor i investeringsprocessen.

Vårt förhållningssätt till ansvarsfulla investeringar är en del av vår investeringsprocess. Vi bedömer hållbarhetsfrågor i förhållande till alla våra investeringar - detta görs på samma sätt som då vi utvärderar annat analysmaterial eftersom hållbarhetsfrågor kan ha påverkan både på en investerings risk och avkastning.

Målning med fem svartklädda herrar sittande runt ett bord med grön duk.
Portrætgruppe. Udstillingskomité, 1902. Af Julius Paulsen, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Konstmuseer (beskuren).

Att göra skillnad genom att investera hållbart

Att investera hållbart – även känt som hänsyn till frågor om miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG) – bör vara mer än tomt prat. Det var ett centralt tema vid den årliga konferensen för medlemmarna i den FN-stödda organisationen Principer för ansvarfulla investeringar (PRI) som arrangerades i Singapore i september.

Riktlinjer för miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor

SKAGEN AS (SKAGEN) är ett förvaltningsbolag som förvaltar SKAGENs fonder. Genom sina investeringar äger eller är SKAGENs fonder långivare till olika bolag och kan därför påverka bolagens verksamhet. Dessa riktlinjer beskriver hur SKAGEN utövar denna påverkan å fondernas vägnar.

Din e-postadress

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.