Till innehåll på sidan

Hållbara fonder

När våra fonder väljer ut bolag utvärderar vi miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter innan vi fattar ett investeringsbeslut. Vi utesluter bland annat tobak, kol, oljesand och palmolja. Som en aktiv ägare engagerar vi oss i de bolag vi är investerade i och försöker påverka dem i positiv riktning.

HållbarhetAktiv förvaltningInvesteringsfilosofi
Han har hållbarhet som arbetsuppgift

”Tidigare var hållbarhet defensivt, nu är det ett sätt att skapa överavkastning”, säger SKAGENs nya hållbarhetsspecialist Sondre Myge Haugland.

3 min lästid
30. augusti 2019
FastigheterHållbarhetAktiemarknaden
Globala megatrender sätter fastigheter i centrum

Fastigheter som investering blir allt viktigare i den globala ekonomin.

4 min lästid
5. september 2019
HållbarhetBörsen
Till kamp mot avskogning

SKAGEN och Storebrand samarbetar om en ambitiös policy för att begränsa avskogning globalt.

2 min lästid
13. september 2019
HållbarhetAktiv förvaltning
Tre dagar om hållbara investeringar

SKAGEN Fonder var på plats vid den ledande konferensen för ansvarsfulla investeringar, PRI in ...

4 min lästid
20. september 2019
Hållbarhet
Hur arbetar SKAGEN med hållbarhet?

En hel del händer på hållbarhetsområdet i SKAGEN. Nyligen har vi bland annat intensifierat kampen ...

4 min lästid
16. oktober 2019
NyårskonferensenHållbarhet
Valeria Nicolosi tar fram det nya superbatteriet

Tänk dig att din mobil hade ett batteri som kunde laddas på några sekunder och räckte betydligt ...

3 min lästid
14. november 2019

Riktlinjer för miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor

Vår hållbarhetspolicy kombinerar Storebrands och SKAGENs styrkor inom hållbara investeringar och aktivt ägande.

Principer för ansvarsfulla investeringar

SKAGEN följer Förenta Nationernas Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UN PRI. 

Hållbarhet - en historik

Intresset för klimatfrågor och hållbart sparande växer sig allt starkare. Men hur startade det? Här listar vi några milstolpar i historien om hållbar utveckling.

Följ hur fonderna röstat

I översikten här nedanför (på eng) kan du följa hur SKAGEN har röstat i portföljbolagen redan dagen efter att rösterna avgivits. En förklaring finns med i de fall vi har röstat mot ett bolags ledning på bolagsstämman.

Din e-postadress

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.