Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Vi exkluderar


En rad ohållbara beteenden, produkter och verksamheter.

Vi integrerar


Hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocessen. Vi premierar bolag som tillhandahåller hållbara lösningar.

Vi är synnerligen aktiva ägare


Genom direkt dialog med bolag och röstning på bolagsstämmor kan vi långsiktigt påverka verksamheter i positiv riktning.

Frågor och svar om hur vi arbetar med hållbarhet

Hållbarhet - en historik

Intresset för klimatfrågor och hållbart sparande växer sig allt starkare. Men hur startade det? Följ utvecklingen här.

Hållbarhetsrapport

Läs om SKAGENs aktiva engagemang i bolagen under kvartalet!

Hållbarhetspolicy

Vår policy kombinerar Storebrands och SKAGENs styrkor inom hållbara investeringar och aktivt ägarskap.

Följ hur vi röstar

Se vad våra fonder röstar för och emot i de bolag vi investerar i. Redan dagen efter att rösterna har avgivits kan du se resultatet här.

Aktivt ägarskap

Se hur vi arbetar för att påverka bolagen att göra förbättringar som skapar värde för våra kunder.

Hur kan jag spara hållbart?

Allt fler vill spara i linje med sina personliga värderingar.  Här är fem tips för dig som vill fondspara hållbart.

foto av en kvinna och en man

Teamet

Silje Simonsen Viste och Sondre Myge Haugland arbetar båda med hållbara investeringar i SKAGEN och förvaltar vår hållbarhetspolicy. I nära samarbete med portföljförvaltarna screenas varje potentiellt företag mot riktlinjerna, både innan investeringen görs och efter att den är en del av portföljen.

- Vi måste vara goda investerare, alla investeringar vi gör måste vara hållbara. Tidigare var hållbarhet defensivt, nu är det ett sätt att skapa överavkastning, säger Sondre.

Möt vår hållbarhetsspecialist
Frågor och svar om hållbarhet

Sedan 2020 rapporterar vi om vårt hållbarhetsarbete varje kvartal. 

I rapporten redovisar vi hur vi arbetar med hållbarhet ur alla aspekter – både hur vi integrerar ESG (miljö, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter) i fondernas investeringar och hur vi arbetar med hållbarhet som företag. Rapporten gör det möjligt för kunder och intressenter att värdera vår verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv.

Här nedanför hittar du rapporterna i pdf-form, på engelska.

Hållbarhetsrapport
CoronavirusHållbarhet
VD-uppdatering: En berättelse om eld och is

Mitt i den eskalerande klimatkrisen är det på sin plats att titta på SKAGENs roll i att bidra till en hållbar framtid, och samtidigt leverera bästa möjliga riskjusterade avkastning till våra kunder.

HållbarhetCoronavirus
Grön återhämtning utan jobb?

Varför arbetets natur spelar roll för en hållbar framtid.

Hållbarhet
Stärkt klimatpolicy för att påskynda grönt skifte

Idag, måndag, lanserar Storebrandgruppen en ny klimatpolicy för att intensifiera åtgärderna mot ...

Hållbarhet
Högt betyg för fondernas hållbarhetsarbete

Den FN-stödda, oberoende organisationen Principles for Responsible Investing, PRI, ger SKAGEN höga ...

Hållbarhet
Hållbarhetsrapport för andra kvartalet

Följ vårt hållbarhetsarbete - läs vår rapport för andra kvartalet.

HållbarhetSydkorea
Samsung: Målinriktat hållbarhetsarbete ger resultat

Efter en lång tids målinriktat hållbarhetsarbete och aktivt engagemang i Samsung, har bolaget ...

ESG i investeringsprocessen

Vårt mål är att leverera bästa möjliga långsiktiga, riskjusterade avkastning till våra kunder.

Så arbetar vi med hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i investeringsprocessen i fonderna.

Principer för ansvarsfulla investeringar

SKAGEN följer Principerna för Ansvarsfulla Investeringar (PRI). 

 

Vad är hållbarhet?

Vi reder ut begreppen hållbar utveckling och reliens - och vad det innebär i investerings- och fondsammanhang.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.