Till innehåll på sidan
Høstarbejdere, 1905. Av Anna Ancher, en av Skagenmålarna. Beskuren. Bilden tillhör Skagens Konstmuseer.

När du placerar i SKAGEN får du bland annat:

  • ett fåtal, prisbelönta och omsorgsfullt förvaltade fonder.
  • fonder som är aktivt förvaltade och har som mål att långsiktigt ge bättre avkastning än genomsnittet.
  • fonder med vilka du kan sätta samman en väldiversifierad portfölj för såväl kortsiktiga som långsiktiga investeringsmål.
  • personlig service på riktigt.

Typiskt för SKAGEN Fonder är också:

Sunt förnuft

Vi investerar i undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag och obligationer med potential att värderas upp. Förenklat handlar det om att köpa något som är outforskat, som marknaden kanske omotiverat ignorerar men som vi bedömer kan komma att stiga i värde.

Gemensamma intressen

SKAGENs portföljförvaltare investerar själva i fonderna de förvaltar. Våra avgifter är också baserade på hur väl våra fonder presterar. Allt detta gör att vi har samma mål som våra kunder.

Enkelhet

Vår enda verksamhet är fondförvaltning. Det ska vara enkelt att placera i våra fonder och enkelt att sätta sig in i hur de fungerar.

Eget perspektiv

Vårt huvudkontor ligger i norska Stavanger och vi håller oss gärna borta från bruset på världens finansmarknader. Ofta går vi vår egen väg, mot gängse uppfattning.

Global och bred inriktning

Vi investerar i företag och obligationer över hela världen och i olika branscher.

Öppenhet

Vi kommunicerar öppet och ärligt, så väl i goda som i sämre tider.

Bli kund i SKAGEN

Ansvarsfulla investeringar

SKAGENs historia

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.