Till innehåll på sidan
Overplantør C.F. Dahlerup med jagthund, 1898. Av PS Krøyer, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren).

De första levnadsmånaderna har präglats av kraftig volatilitet och osäkerhet om den globala ekonomin, vilket har lett till en skakig avkastning för SKAGEN Focus. Sedan starten den 26 maj är fonden ner 11,9 procent. Den senaste månaden, oktober, var stark med en kursökning på tio procent, med goda bidrag från bland andra flashminnestillverkaren SanDisk, amerikanska försäkringsgiganten AIG och kanadensiska koppargruvbolaget First Quantum. 

Goda bidrag från fiskolja

Ett företag som har utvecklats i positiv riktning och gett ett bra bidrag till fonden är också den USA-baserade kosttillskottsproducenten Omega Protein. Aktivistinvesterare har uttryckt sina åsikter om en strategisk förändring för företaget, och avslöjat att de ökat sina innehav under kvartalet, såsom även SKAGEN Focus passade på att göra.

– Baserat på värderingen av nyligen genomförda transaktioner i branschen, kan uppgången konservativt räknat bli 100 procent, säger Filip Weintraub.

Omega var fondens näst största innehav vid utgången av det tredje kvartalet 2015.

Tillfälle efter Volkswagenskandalen

I Volkswagenskandalens kölvatten med generell svaghet i fordonsrelaterade aktier såg SKAGEN Focus förvaltare möjligheten att köpa aktier i den tyska halvledartillverkaren Infineon. Företaget stöds av den strukturella omvälvningen från förbränningsmotorer till hybrider inom fordonsindustrin, vilket kommer att resultera i dubbelt så mycket teknikinnehåll per fordon. Volkswagensituationen kan snarare accelerera företagets tillväxt.

Infineon har också en stark strategisk position inom Auto Electrification (laddare, batterihantering) och självstyrande bilar/Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), särskilt vad gäller radar- och säkerhetsapplikationer. Dessa områden är svåra för konkurrenter att gå in i.

I portföljförvaltarnas grundscenario har aktien minst 50 procents uppsida.

Aptitretande värdering

I slutet av september köpte Focus in sig i det internationella livsmedelsföretaget Aryzta, efter att frågetecken om affärsverksamheten lett till en aptitretande värdering av aktien. Aryzta är en ledande leverantör av bageriprodukter såsom bröd, muffins och kex till snabbmatsrestauranger och stora detaljhandelskedjor som McDonalds i USA och Lidl i Europa, med 60 bagerier i 25 länder.

Med sin stabila tillväxt var Aryzta tidigare en favorit bland investerare, men efter flera resultatmissar har aktiepriset mer än halverats under de senaste 15 månaderna. Detta, tillsammans med förbättrad affärsmässighet, har fått SKAGEN Focus förvaltare att anse att aktien är attraktiv ur ett riskjusterat avkastningsperspektiv.

Fler nya bolag i portföljen under hösten är:

UNIQA är en ledande försäkringskoncern i Österrike och Central- och Östeuropa med verksamhet inom liv- sak- och olycksfallsförsäkring samt återförsäkring. Koncernen har flera lager av kopplingar till den österrikiska banken Raiffeisen; bland annat ett distributionssamarbete i flera central- och östeuropeiska länder. UNIQA i Österrike står för 40 procent av de sammanlagda premierna och bolaget är landets näst största operatör efter Vienna Insurance. UNIQA International står för 30 procent av bolagets premier. Raiffeisens produktdivision (12 procent) är mindre i storlek än återförsäkringssegmentet (17 procent) i fråga om erhållna premier. Bolaget har levererat solida resultat under flera år, men på grund av farhågor om ett svagt Östeuropa i allmänhet och dess låga börsvärde har bolaget ignorerats av investerare.

Solazyme använder mikroalger för att förvandla billigt växtsocker till högt värderade förnybara oljor och biologiska produkter för hygien-, näringstillskott-, kemikalie- och bränslemarknaderna. Olika komplexa teknologier kommer att öka oljeproduktionen avsevärt och göra det möjligt att skräddarsy oljor för olika kunders önskemål. I fabrikerna i Clinton i Iowa och Moema i Brasilien kommer Solazyme nu att öka produktionstakten. Dessutom har företaget utvecklat en uppskattad och snabbt växande hudvårdsserie som heter Algenist, som säljs i europeiska Sephorabutiker, som är deras huvuddistributör.

Solazyme förflyttar etablerad teknik till en större industriell process – men denna kommer att utvecklas oregelbundet och aktien kan vara ganska volatil.

– Men om Solazyme blir framgångsrikt är dess uppsida förmodligen den högsta av fondens alla positioner. På grund av den grundläggande osäkerheten behåller vi emellertid en liten storlek på positionen, förklarar Filip Weintraub.

USA-baserade Aercap är världens största oberoende flygleasingbolag. Det är också verksamt inom motorleasing, handel och försäljning av reservdelar/service av flygplan. I december 2013 transformerades Aercap genom att förvärva IFLC, som dessförinnan var störst inom flygplansuthyrning, från American International Group (AIG). Den nuvarande flottan består av 1132 flygplan och ytterligare 340 är beställda. Service är en integrerad del av kontraktet med flygbolagen. Den nuvarande ambitionen är att orderboken ska växa med en årstakt på fem procent framöver. Aercap gynnas av det ökande resandet, vilket fördubblas var 15:e år, men undgår riskerna förknippade med att driva flygbolag.

– Vi anser att Aercap-aktierna är kraftigt undervärderade med hänsyn till vinstkapacitet, tillväxt och stabilitet, kommenterar Filip Weintraub.

Fila Korea äger det globala varumärket Fila och andra varumärken såsom Titleist. Företaget driver en global franchise-modell där holdingbolaget erhåller en licensavgift. Men företaget självt designar och avsätter active-wear, sportkläder, underkläder och skor direkt i Sydkorea och USA. 2011 förvärvade FILA Korea premium-golfmärket Titleist tillsammans med ett fåtal andra investerare. En börsintroduktion av Titleist är planerad till 2016. Om den blir framgångsrik och värderas i paritet med jämförbara konkurrenter, kan ett substansvärde motsvarande Fila Koreas hela börsvärde idag utkristalliseras.

Kort om SKAGEN Focus

  • Brett och globalt mandatInvesterar i aktier med hög riskjusterad avkastningspotential
  • Fokus på specifika bolag och deras inneboende värde
  • Topp tio-innehaven kommer att utgöra cirka 40-50% av portföljen
  • Investeringsbeslut fattas oberoende av jämförelseindex med fokus på god avkastning
  • Okorrelerad avkastningsprofil
  • Passar investerare med fem års investeringshorisont eller längre

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.