Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Det här behöver vi för att du ska bli kund hos oss:

Legitimation

Alla nya kunder måste legitimera sig. Använder du e-legitimation blir du automatiskt legitimerad när du tecknar andelar hos SKAGEN Fonder. Om du inte har e-legitimation, skall du översända en vidimerad kopia på en giltig legitimation tillsammans med första teckningsblanketten.

Vidimerad kopia innebär att en myndig person bekräftar att kopian överenstämmer med originalet. Vidimeringen skall innehålla personens:

  • namn
  • personnummer
  • underskrift och vid behov namnförtydligande
  • kontaktuppgifter till personen som vidimerar kopian

Sänd den vidimerade kopian på legitimation tillsammans med blanketten.

Personer utan svensk giltig legitimation

Personer som saknar svensk giltig legitimation skall sända in en vidimerad kopia av pass eller nationellt ID-kort utställd av stat inom EES.

Företagskunder och andra juridiska personer

Nya företagskunder (och andra juridiska personer), skall sända in vidimerad kopia på registreringsbevis (eller motsvarande dokumentation), som inte är äldre än tre månader, samt vidimerad kopia av giltig legitimation till den/de som undertecknar den första blanketten. Om person/er som undertecknar inte framgår av registreringsbeviset, skall fullmakt bifogas.

Sänd vidimerad kopia av registeringsbevis, legitimation och eventuell fullmakt tillsammans med blanketten.

Verklig huvudman

Om du utför teckning på vägnar av annan person, behöver vi information om vidkommandes namn, personnummer och kontaktinformation.

Om du utför teckning på vägnar av ett företag eller annan juridisk person, skall du uppge namn, personnummer och kontaktupplysningar på person/er som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25 procent av rösterna eller ägarandelarna i den juridiska personen, eller som på annat sätt äger eller kontrollerar den juridiska personen i sista led.

Du kan fylla i upplysningarna om eventuell verklig huvudman på själva blanketten, eller skicka in en egen bilaga tillsammans med blanketten.

Syftet med kundetableringen

Syfte och art med etableringen av kundförhållandet är att möjliggöra sparande i SKAGEN Fonder. Kontakta Kundservice på telefon 0200-11 22 60 eller kundservice@skagenfonder.se om syftet är annat.

Varför kundkännedom?

Som fondbolag är vi underlagda skyldigheten att genomföra kundkännedomsprocess på alla nya kunder av Finansinspektionen. Detta görs för att förebygga samt upptäcka ev. penningtvätt och terrorfinansiering. Lagstiftningen innebär vidare att SKAGEN Fonder kan komma att behöva begära ytterligare information från blivande kunder.

Ovan nämnda dokumentation och information måste vara SKAGEN tillhanda före order från nya kunder kan genomföras. Ta kontakt med Kundservice på telefon 0200-112260 eller kundservice@skagenfonder.se om du har några frågor om kundkännedom eller legitimering. Kundservice är bemannat vardagar kl 9-16.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up