Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 23-10-2017 171,34 EUR 12,77 % 8,55 % 9,23 %
SKAGEN Kon-Tiki A 23-10-2017 90,84 EUR 12,56 % 6,83 % 5,72 %
SKAGEN m2 A 23-10-2017 19,61 EUR 13,24 % 9,20 % -
SKAGEN Focus A 23-10-2017 12,27 EUR 9,65 % - -
SKAGEN Vekst A * 23-10-2017 250,77 EUR 17,33 % 8,20 % 8,83 %
SKAGEN Tellus A 23-10-2017 12,60 EUR -1,12 % 1,69 % 2,75 %
SKAGEN Credit EUR A 23-10-2017 8,80 EUR 1,56 % 1,10 % -

Uppdaterat

23-10-2017

Kurs

171,34 EUR

Hittills i år

7,34 %

Senaste året

12,77 %

Senaste 3 åren

8,55 %

Senaste 5 åren

9,23 %

Uppdaterat

23-10-2017

Kurs

90,84 EUR

Hittills i år

13,01 %

Senaste året

12,56 %

Senaste 3 åren

6,83 %

Senaste 5 åren

5,72 %

Uppdaterat

23-10-2017

Kurs

19,61 EUR

Hittills i år

9,86 %

Senaste året

13,24 %

Senaste 3 åren

9,20 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

23-10-2017

Kurs

12,27 EUR

Hittills i år

3,40 %

Senaste året

9,65 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

23-10-2017

Kurs

250,77 EUR

Hittills i år

9,60 %

Senaste året

17,33 %

Senaste 3 åren

8,20 %

Senaste 5 åren

8,83 %

Uppdaterat

23-10-2017

Kurs

12,60 EUR

Hittills i år

-1,86 %

Senaste året

-1,12 %

Senaste 3 åren

1,69 %

Senaste 5 åren

2,75 %

Uppdaterat

23-10-2017

Kurs

8,80 EUR

Hittills i år

0,95 %

Senaste året

1,56 %

Senaste 3 åren

1,10 %

Senaste 5 åren

-

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Målning av en trädgårdsfest

SKAGEN Global fyller 20 år!

Sedan start har fonden i genomsnitt genererat 14,5% i årlig avkastning. Kunderna har tjänat 44 miljader kronor. 

Peder Severin Krøyer, Hip, hip, hurra!, 1888. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

SKAGEN Global fyller 20 år!

Sedan start har fonden i genomsnitt genererat 14,5% i årlig avkastning. Kunderna har tjänat 44 miljader kronor. 

Peder Severin Krøyer, Hip, hip, hurra!, 1888. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

SKAGEN Global fyller 20 år!

Sedan start har fonden i genomsnitt genererat 14,5% i årlig avkastning. Kunderna har tjänat 44 miljader kronor. 

Peder Severin Krøyer, Hip, hip, hurra!, 1888. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.
Tidigare artiklar

SKAGEN Global under 20 år

Vi har samlat tre av SKAGEN Globals förvaltare för att tala om tiden som gått och om fondens framtid. Se vi...

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv och oberoende förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.