Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 18-01-2018 173,72 EUR 8,40 % 7,10 % 8,20 %
SKAGEN Kon-Tiki A 18-01-2018 95,73 EUR 16,56 % 6,63 % 5,58 %
SKAGEN m2 A 18-01-2018 20,41 EUR 14,10 % 6,08 % 7,47 %
SKAGEN Focus A 18-01-2018 13,20 EUR 10,21 % - -
SKAGEN Insight A 18-01-2018 12,00 EUR - - -
SKAGEN Vekst A * 18-01-2018 256,28 EUR 10,85 % 7,58 % 7,39 %
SKAGEN Tellus A 18-01-2018 12,14 EUR -0,76 % -0,55 % 2,53 %
SKAGEN Credit EUR A 18-01-2018 8,25 EUR 0,76 % 1,94 % -

Uppdaterat

18-01-2018

Kurs

173,72 EUR

Hittills i år

1,03 %

Senaste året

8,40 %

Senaste 3 åren

7,10 %

Senaste 5 åren

8,20 %

Uppdaterat

18-01-2018

Kurs

95,73 EUR

Hittills i år

2,35 %

Senaste året

16,56 %

Senaste 3 åren

6,63 %

Senaste 5 åren

5,58 %

Uppdaterat

18-01-2018

Kurs

20,41 EUR

Hittills i år

1,17 %

Senaste året

14,10 %

Senaste 3 åren

6,08 %

Senaste 5 åren

7,47 %

Uppdaterat

18-01-2018

Kurs

13,20 EUR

Hittills i år

3,05 %

Senaste året

10,21 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

18-01-2018

Kurs

12,00 EUR

Hittills i år

1,90 %

Senaste året

-

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

18-01-2018

Kurs

256,28 EUR

Hittills i år

2,70 %

Senaste året

10,85 %

Senaste 3 åren

7,58 %

Senaste 5 åren

7,39 %

Uppdaterat

18-01-2018

Kurs

12,14 EUR

Hittills i år

0,20 %

Senaste året

-0,76 %

Senaste 3 åren

-0,55 %

Senaste 5 åren

2,53 %

Uppdaterat

18-01-2018

Kurs

8,25 EUR

Hittills i år

0,18 %

Senaste året

0,76 %

Senaste 3 åren

1,94 %

Senaste 5 åren

-

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Nyårskonferensen 2018

Se några av höjdpunkterna från årets konferens här.

Ny aktiefond!

SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Tidigare artiklar

Utdelning i SKAGEN Tellus

Nu får du som är andelsägare i räntefonden SKAGEN Tellus utdelning i form av fler andelar.

Utdelning i räntefonderna

Är du andelsägare i någon av räntefonderna SKAGEN Krona eller SKAGEN Credit? Se hur du berörs.

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.