Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 18-06-2018 177,75 EUR 4,93 % 5,03 % 8,12 %
SKAGEN Kon-Tiki A 18-06-2018 88,92 EUR -0,08 % 3,77 % 5,40 %
SKAGEN m2 A 18-06-2018 21,00 EUR 8,79 % 8,28 % 8,02 %
SKAGEN Focus A 18-06-2018 13,28 EUR 8,85 % 6,30 % -
SKAGEN Insight A 18-06-2018 11,51 EUR - - -
SKAGEN Vekst A * 18-06-2018 250,06 EUR 3,69 % 4,88 % 7,12 %
SKAGEN Tellus A 18-06-2018 12,07 EUR -1,84 % 0,75 % 2,49 %
SKAGEN Credit EUR A 18-06-2018 8,18 EUR -0,44 % 0,54 % -

Uppdaterat

18-06-2018

Kurs

177,75 EUR

Hittills i år

3,38 %

Senaste året

4,93 %

Senaste 3 åren

5,03 %

Senaste 5 åren

8,12 %

Uppdaterat

18-06-2018

Kurs

88,92 EUR

Hittills i år

-4,93 %

Senaste året

-0,08 %

Senaste 3 åren

3,77 %

Senaste 5 åren

5,40 %

Uppdaterat

18-06-2018

Kurs

21,00 EUR

Hittills i år

4,09 %

Senaste året

8,79 %

Senaste 3 åren

8,28 %

Senaste 5 åren

8,02 %

Uppdaterat

18-06-2018

Kurs

13,28 EUR

Hittills i år

3,66 %

Senaste året

8,85 %

Senaste 3 åren

6,30 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

18-06-2018

Kurs

11,51 EUR

Hittills i år

-2,19 %

Senaste året

-

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

18-06-2018

Kurs

250,06 EUR

Hittills i år

0,20 %

Senaste året

3,69 %

Senaste 3 åren

4,88 %

Senaste 5 åren

7,12 %

Uppdaterat

18-06-2018

Kurs

12,07 EUR

Hittills i år

-0,36 %

Senaste året

-1,84 %

Senaste 3 åren

0,75 %

Senaste 5 åren

2,49 %

Uppdaterat

18-06-2018

Kurs

8,18 EUR

Hittills i år

-0,74 %

Senaste året

-0,44 %

Senaste 3 åren

0,54 %

Senaste 5 åren

-

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Nyhet! Global skuggaktivistfond

SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Tidigare artiklar

Øyvind Schanke lämnar SKAGEN

Øyvind G. Schanke avgår som vd för SKAGEN Fonder. Vice vd Tim Warrington har utsetts till tillförord ...

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.