Till innehåll på sidan
Tidigare artiklar

Ny adress

Nu flyttar vi till nya, moderna lokaler på Vasagatan i Stockholm.

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 24-05-2019 193,03 EUR 9,90 % 9,80 % 6,91 %
SKAGEN Kon-Tiki A 24-05-2019 84,23 EUR -9,43 % 6,93 % 1,42 %
SKAGEN m2 A 24-05-2019 22,30 EUR 6,01 % 11,68 % 9,69 %
SKAGEN Focus A 24-05-2019 11,79 EUR -12,51 % 5,01 % -
SKAGEN Insight A 24-05-2019 10,04 EUR -11,70 % - -
SKAGEN Vekst A * 24-05-2019 246,42 EUR -2,59 % 6,90 % 3,07 %
SKAGEN Tellus A 24-05-2019 11,99 EUR 3,71 % 1,73 % 2,59 %

Uppdaterat

24-05-2019

Kurs

193,03 EUR

Hittills i år

16,75 %

Senaste 12 månader

9,90 %

Senaste 3 åren

9,80 %

Senaste 5 åren

6,91 %

Uppdaterat

24-05-2019

Kurs

84,23 EUR

Hittills i år

8,08 %

Senaste 12 månader

-9,43 %

Senaste 3 åren

6,93 %

Senaste 5 åren

1,42 %

Uppdaterat

24-05-2019

Kurs

22,30 EUR

Hittills i år

13,25 %

Senaste 12 månader

6,01 %

Senaste 3 åren

11,68 %

Senaste 5 åren

9,69 %

Uppdaterat

24-05-2019

Kurs

11,79 EUR

Hittills i år

9,45 %

Senaste 12 månader

-12,51 %

Senaste 3 åren

5,01 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

24-05-2019

Kurs

10,04 EUR

Hittills i år

14,46 %

Senaste 12 månader

-11,70 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

24-05-2019

Kurs

246,42 EUR

Hittills i år

13,04 %

Senaste 12 månader

-2,59 %

Senaste 3 åren

6,90 %

Senaste 5 åren

3,07 %

Uppdaterat

24-05-2019

Kurs

11,99 EUR

Hittills i år

4,19 %

Senaste 12 månader

3,71 %

Senaste 3 åren

1,73 %

Senaste 5 åren

2,59 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Upptäck den globala fastighetsfonden SKAGEN m2

Den oberoende fondanalysfirman Citywire topprankar den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 över tre år. 

SKAGEN Fonder fyller 25!

I 25 år har vi vidgat våra horisonter. Idag har SKAGEN ett vidare perspektiv än någonsin. Nu fortsätter resan…

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.