Till innehåll på sidan

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Spara med sunt förnuft!

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 19-02-2020 238,44 EUR 31,06 % 13,10 % 9,47 %
SKAGEN Kon-Tiki A 19-02-2020 91,50 EUR 5,80 % 1,44 % 2,35 %
SKAGEN m2 A 19-02-2020 27,39 EUR 27,64 % 13,66 % 8,96 %
SKAGEN Focus A 19-02-2020 12,91 EUR 5,34 % 1,81 % -
SKAGEN Vekst A * 19-02-2020 275,82 EUR 16,32 % 4,86 % 5,15 %
SKAGEN Tellus A 19-02-2020 11,95 EUR 8,08 % 2,68 % 1,42 %

Uppdaterat

19-02-2020

Kurs

238,44 EUR

Hittills i år

9,71 %

Senaste 12 månader

31,06 %

Senaste 3 åren

13,10 %

Senaste 5 åren

9,47 %

Uppdaterat

19-02-2020

Kurs

91,50 EUR

Hittills i år

1,66 %

Senaste 12 månader

5,80 %

Senaste 3 åren

1,44 %

Senaste 5 åren

2,35 %

Uppdaterat

19-02-2020

Kurs

27,39 EUR

Hittills i år

7,54 %

Senaste 12 månader

27,64 %

Senaste 3 åren

13,66 %

Senaste 5 åren

8,96 %

Uppdaterat

19-02-2020

Kurs

12,91 EUR

Hittills i år

-2,90 %

Senaste 12 månader

5,34 %

Senaste 3 åren

1,81 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

19-02-2020

Kurs

275,82 EUR

Hittills i år

1,16 %

Senaste 12 månader

16,32 %

Senaste 3 åren

4,86 %

Senaste 5 åren

5,15 %

Uppdaterat

19-02-2020

Kurs

11,95 EUR

Hittills i år

2,98 %

Senaste 12 månader

8,08 %

Senaste 3 åren

2,68 %

Senaste 5 åren

1,42 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Spara i en av världens bästa fastighetsfonder

Vinnare av Lipper Fund Awards 2019 för bästa globala fastighetsfond över 3 år. Även Citywire rankar SKAGEN m2 som en av världens bästa globala fastighetsfonder över 3 år.

Paying Agent

In Finland SKAGEN AS has appointed Svenska Handelsbanken as Paying Agent:

Svenska Handelsbanken AB publ. Branch operation in Finland, Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.