Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 14-12-2018 172,59 EUR -0,65 % 5,85 % 6,38 %
SKAGEN Kon-Tiki A 14-12-2018 78,96 EUR -13,61 % 4,91 % 1,66 %
SKAGEN m2 A 14-12-2018 20,24 EUR 2,05 % 9,74 % 9,93 %
SKAGEN Focus A 14-12-2018 11,50 EUR -9,09 % 6,23 % -
SKAGEN Insight A 14-12-2018 9,32 EUR -21,50 % - -
SKAGEN Vekst A * 14-12-2018 228,56 EUR -7,95 % 5,27 % 4,44 %
SKAGEN Tellus A 14-12-2018 12,08 EUR -0,97 % 1,59 % 3,26 %

Uppdaterat

14-12-2018

Kurs

172,59 EUR

Hittills i år

0,38 %

Senaste 12 månader

-0,65 %

Senaste 3 åren

5,85 %

Senaste 5 åren

6,38 %

Uppdaterat

14-12-2018

Kurs

78,96 EUR

Hittills i år

-15,58 %

Senaste 12 månader

-13,61 %

Senaste 3 åren

4,91 %

Senaste 5 åren

1,66 %

Uppdaterat

14-12-2018

Kurs

20,24 EUR

Hittills i år

0,34 %

Senaste 12 månader

2,05 %

Senaste 3 åren

9,74 %

Senaste 5 åren

9,93 %

Uppdaterat

14-12-2018

Kurs

11,50 EUR

Hittills i år

-10,24 %

Senaste 12 månader

-9,09 %

Senaste 3 åren

6,23 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

14-12-2018

Kurs

9,32 EUR

Hittills i år

-20,84 %

Senaste 12 månader

-21,50 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

14-12-2018

Kurs

228,56 EUR

Hittills i år

-8,41 %

Senaste 12 månader

-7,95 %

Senaste 3 åren

5,27 %

Senaste 5 åren

4,44 %

Uppdaterat

14-12-2018

Kurs

12,08 EUR

Hittills i år

-0,26 %

Senaste 12 månader

-0,97 %

Senaste 3 åren

1,59 %

Senaste 5 åren

3,26 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Nyårskonferensen och SKAGEN Dagen 2019

Vinterns stora investerarkonferens med John H Cochrane, Anne Applebaum m fl.

Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Vi fyller 25!

I 25 år har vi vidgat våra horisonter. Idag har SKAGEN ett vidare perspektiv än någonsin. Nu fortsätter resan…

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.