Till innehåll på sidan

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Spara med sunt förnuft!

Tidigare artiklar

Ny adress

Nu flyttar vi till nya, moderna lokaler på Vasagatan i Stockholm.

Tidigare nyheter

Upptäck den globala fastighetsfonden SKAGEN m2

Vinnare av Lipper Fund Awards 2019 för bästa globala fastighetsond över 3 år. Även Citywire rankar SKAGEN m2 som en av världens bästa globala fastighetsfonder över 3 år.

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 22-07-2019 202,70 EUR 13,11 % 10,92 % 7,16 %
SKAGEN Kon-Tiki A 22-07-2019 88,37 EUR 3,16 % 5,34 % 1,90 %
SKAGEN m2 A 22-07-2019 22,86 EUR 9,87 % 9,54 % 8,99 %
SKAGEN Focus A 22-07-2019 12,48 EUR -3,07 % 5,78 % 0,00 %
SKAGEN Insight A 22-07-2019 10,04 EUR -10,19 % 0,00 % 0,00 %
SKAGEN Vekst A * 22-07-2019 257,45 EUR 5,57 % 7,96 % 4,08 %
SKAGEN Tellus A 22-07-2019 12,31 EUR 6,64 % 1,88 % 2,80 %

Uppdaterat

22-07-2019

Kurs

202,70 EUR

Hittills i år

22,60 %

Senaste 12 månader

13,11 %

Senaste 3 åren

10,92 %

Senaste 5 åren

7,16 %

Uppdaterat

22-07-2019

Kurs

88,37 EUR

Hittills i år

13,39 %

Senaste 12 månader

3,16 %

Senaste 3 åren

5,34 %

Senaste 5 åren

1,90 %

Uppdaterat

22-07-2019

Kurs

22,86 EUR

Hittills i år

16,08 %

Senaste 12 månader

9,87 %

Senaste 3 åren

9,54 %

Senaste 5 åren

8,99 %

Uppdaterat

22-07-2019

Kurs

12,48 EUR

Hittills i år

15,89 %

Senaste 12 månader

-3,07 %

Senaste 3 åren

5,78 %

Senaste 5 åren

0,00 %

Uppdaterat

22-07-2019

Kurs

10,04 EUR

Hittills i år

14,49 %

Senaste 12 månader

-10,19 %

Senaste 3 åren

0,00 %

Senaste 5 åren

0,00 %

Uppdaterat

22-07-2019

Kurs

257,45 EUR

Hittills i år

18,10 %

Senaste 12 månader

5,57 %

Senaste 3 åren

7,96 %

Senaste 5 åren

4,08 %

Uppdaterat

22-07-2019

Kurs

12,31 EUR

Hittills i år

7,01 %

Senaste 12 månader

6,64 %

Senaste 3 åren

1,88 %

Senaste 5 åren

2,80 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.