Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 15-02-2019 182,02 EUR 9,22 % 10,95 % 7,17 %
SKAGEN Kon-Tiki A 15-02-2019 86,49 EUR -5,93 % 11,95 % 3,81 %
SKAGEN m2 A 15-02-2019 21,53 EUR 11,46 % 16,00 % 10,97 %
SKAGEN Focus A 15-02-2019 12,21 EUR -1,78 % 12,49 % -
SKAGEN Insight A 15-02-2019 10,19 EUR -8,33 % - -
SKAGEN Vekst A * 15-02-2019 237,21 EUR -1,71 % 9,56 % 3,62 %
SKAGEN Tellus A 15-02-2019 11,80 EUR 3,73 % 2,61 % 3,45 %

Uppdaterat

15-02-2019

Kurs

182,02 EUR

Hittills i år

10,09 %

Senaste 12 månader

9,22 %

Senaste 3 åren

10,95 %

Senaste 5 åren

7,17 %

Uppdaterat

15-02-2019

Kurs

86,49 EUR

Hittills i år

10,98 %

Senaste 12 månader

-5,93 %

Senaste 3 åren

11,95 %

Senaste 5 åren

3,81 %

Uppdaterat

15-02-2019

Kurs

21,53 EUR

Hittills i år

9,35 %

Senaste 12 månader

11,46 %

Senaste 3 åren

16,00 %

Senaste 5 åren

10,97 %

Uppdaterat

15-02-2019

Kurs

12,21 EUR

Hittills i år

13,37 %

Senaste 12 månader

-1,78 %

Senaste 3 åren

12,49 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

15-02-2019

Kurs

10,19 EUR

Hittills i år

16,18 %

Senaste 12 månader

-8,33 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

15-02-2019

Kurs

237,21 EUR

Hittills i år

8,81 %

Senaste 12 månader

-1,71 %

Senaste 3 åren

9,56 %

Senaste 5 åren

3,62 %

Uppdaterat

15-02-2019

Kurs

11,80 EUR

Hittills i år

2,54 %

Senaste 12 månader

3,73 %

Senaste 3 åren

2,61 %

Senaste 5 åren

3,45 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Din e-postadress

Upptäck den globala fastighetsfonden SKAGEN m2

Den oberoende fondanalysfirman Citywire topprankar den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 över tre år. 

Tidigare artiklar

Utdelning i SKAGEN Tellus

Nu får du som är andelsägare i räntefonden SKAGEN Tellus utdelning i form av fler andelar.

Tidigare nyheter

Vi fyller 25!

I 25 år har vi vidgat våra horisonter. Idag har SKAGEN ett vidare perspektiv än någonsin. Nu fortsätter resan…

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.