Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 16-08-2017 165,41 EUR 9,41 % 5,73 % 8,02 %
SKAGEN Kon-Tiki A 15-08-2017 87,16 EUR 11,23 % 2,96 % 4,20 %
SKAGEN m2 A 15-08-2017 19,23 EUR 8,54 % 9,22 % -
SKAGEN Focus A 15-08-2017 11,70 EUR 5,57 % - -
SKAGEN Vekst A * 15-08-2017 236,64 EUR 10,61 % 4,05 % 6,41 %
SKAGEN Tellus A 16-08-2017 12,62 EUR -0,23 % 2,52 % 2,52 %
SKAGEN Credit EUR A 16-08-2017 8,78 EUR 1,86 % 0,98 % -

Uppdaterat

16-08-2017

Kurs

165,41 EUR

Hittills i år

3,63 %

Senaste året

9,41 %

Senaste 3 åren

5,73 %

Senaste 5 åren

8,02 %

Uppdaterat

15-08-2017

Kurs

87,16 EUR

Hittills i år

8,44 %

Senaste året

11,23 %

Senaste 3 åren

2,96 %

Senaste 5 åren

4,20 %

Uppdaterat

15-08-2017

Kurs

19,23 EUR

Hittills i år

7,78 %

Senaste året

8,54 %

Senaste 3 åren

9,22 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

15-08-2017

Kurs

11,70 EUR

Hittills i år

-1,41 %

Senaste året

5,57 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

15-08-2017

Kurs

236,64 EUR

Hittills i år

3,42 %

Senaste året

10,61 %

Senaste 3 åren

4,05 %

Senaste 5 åren

6,41 %

Uppdaterat

16-08-2017

Kurs

12,62 EUR

Hittills i år

-1,67 %

Senaste året

-0,23 %

Senaste 3 åren

2,52 %

Senaste 5 åren

2,52 %

Uppdaterat

16-08-2017

Kurs

8,78 EUR

Hittills i år

0,73 %

Senaste året

1,86 %

Senaste 3 åren

0,98 %

Senaste 5 åren

-

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Följ med på jakten på exceptionella investeringar

Aktiefonden SKAGEN Focus har få innehav och hög avkastningspotential. 

Tidigare artiklar

Nya kvartalsrapporter

Håll dig à jour med vad som händer i SKAGENs fonder. Våra nya kvartalsrapporter finns tillgängliga för såvä...

Fokus på tillväxtmarknaderna

Aktiefonden SKAGEN Globals portföljförvaltare Knut Gezelius berättar om höjdpunkterna under det gångna kvar...

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv och oberoende förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.