Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 23/06/2017 170.21 EUR 17.02 % 6.41 % 11.07 %
SKAGEN Kon-Tiki A 23/06/2017 89.10 EUR 24.44 % 3.95 % 6.50 %
SKAGEN m2 A 23/06/2017 19.10 EUR 17.11 % 10.61 % -
SKAGEN Focus A 23/06/2017 12.22 EUR 20.57 % - -
SKAGEN Vekst A * 23/06/2017 243.82 EUR 21.06 % 5.03 % 8.58 %
SKAGEN Tellus A 23-06-2017 12,81 EUR 3,47 % 3,21 % 3,83 %
SKAGEN Credit EUR A 23/06/2017 8.75 EUR 3.34 % 0.62 % -

Uppdaterat

23/06/2017

Kurs

170.21 EUR

Hittills i år

6.64 %

Senaste året

17.02 %

Senaste 3 åren

6.41 %

Senaste 5 åren

11.07 %

Uppdaterat

23/06/2017

Kurs

89.10 EUR

Hittills i år

10.85 %

Senaste året

24.44 %

Senaste 3 åren

3.95 %

Senaste 5 åren

6.50 %

Uppdaterat

23/06/2017

Kurs

19.10 EUR

Hittills i år

7.03 %

Senaste året

17.11 %

Senaste 3 åren

10.61 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

23/06/2017

Kurs

12.22 EUR

Hittills i år

2.97 %

Senaste året

20.57 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

23/06/2017

Kurs

243.82 EUR

Hittills i år

6.56 %

Senaste året

21.06 %

Senaste 3 åren

5.03 %

Senaste 5 åren

8.58 %

Uppdaterat

23-06-2017

Kurs

12,81 EUR

Hittills i år

-0,17 %

Senaste året

3,47 %

Senaste 3 åren

3,21 %

Senaste 5 åren

3,83 %

Uppdaterat

23/06/2017

Kurs

8.75 EUR

Hittills i år

0.45 %

Senaste året

3.34 %

Senaste 3 åren

0.62 %

Senaste 5 åren

-

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Följ med på jakten på exceptionella investeringar

Aktiefonden SKAGEN Focus har få innehav och hög avkastningspotential. 

Tidigare artiklar

Möt oss i Almedalen

Finansmarknadens ansvar för en hållbar utveckling och Så kan PPM utvecklas - två viktiga seminarier den 3 j...

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv och oberoende förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.