Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 19-10-2018 177,09 EUR 4,98 % 6,67 % 6,59 %
SKAGEN Kon-Tiki A 19-10-2018 79,43 EUR -11,68 % 3,05 % 1,38 %
SKAGEN m2 A 19-10-2018 19,85 EUR 1,25 % 7,37 % 7,65 %
SKAGEN Focus A 19-10-2018 12,51 EUR 3,07 % 7,09 % -
SKAGEN Insight A 19-10-2018 10,52 EUR -7,22 % - -
SKAGEN Vekst A * 19-10-2018 240,72 EUR -2,86 % 5,56 % 5,05 %
SKAGEN Tellus A 19-10-2018 12,07 EUR 0,05 % 1,40 % 2,84 %

Uppdaterat

19-10-2018

Kurs

177,09 EUR

Hittills i år

2,99 %

Senaste året

4,98 %

Senaste 3 åren

6,67 %

Senaste 5 åren

6,59 %

Uppdaterat

19-10-2018

Kurs

79,43 EUR

Hittills i år

-15,08 %

Senaste året

-11,68 %

Senaste 3 åren

3,05 %

Senaste 5 åren

1,38 %

Uppdaterat

19-10-2018

Kurs

19,85 EUR

Hittills i år

-1,57 %

Senaste året

1,25 %

Senaste 3 åren

7,37 %

Senaste 5 åren

7,65 %

Uppdaterat

19-10-2018

Kurs

12,51 EUR

Hittills i år

-2,38 %

Senaste året

3,07 %

Senaste 3 åren

7,09 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

19-10-2018

Kurs

10,52 EUR

Hittills i år

-10,62 %

Senaste året

-7,22 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

19-10-2018

Kurs

240,72 EUR

Hittills i år

-3,54 %

Senaste året

-2,86 %

Senaste 3 åren

5,56 %

Senaste 5 åren

5,05 %

Uppdaterat

19-10-2018

Kurs

12,07 EUR

Hittills i år

-0,36 %

Senaste året

0,05 %

Senaste 3 åren

1,40 %

Senaste 5 åren

2,84 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Världens bästa globala fastighetsfond

Den oberoende fondanalysfirman Citywire rankar SKAGENs  fastighetsfond som nummer ett av 225 globala fastighetsfonder i världen sett över tre år. Mer om rankingen här.

Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.