Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 28/04/2017 168.32 EUR 17.43 % 8.23 % 9.59 %
SKAGEN Kon-Tiki A 28/04/2017 89.62 EUR 26.14 % 7.15 % 5.36 %
SKAGEN m2 A 28/04/2017 18.48 EUR 15.66 % 11.07 % -
SKAGEN Focus A 28/04/2017 12.14 EUR 23.37 % - -
SKAGEN Vekst A * 28/04/2017 245.24 EUR 20.48 % 6.68 % 7.63 %
SKAGEN Tellus A 28/04/2017 12.81 EUR 4.02 % 4.44 % 4.43 %
SKAGEN Credit EUR A 28/04/2017 8.77 EUR 5.07 % - -

Uppdaterat

28/04/2017

Kurs

168.32 EUR

Hittills i år

5.45 %

Senaste året

17.43 %

Senaste 3 åren

8.23 %

Senaste 5 åren

9.59 %

Uppdaterat

28/04/2017

Kurs

89.62 EUR

Hittills i år

11.50 %

Senaste året

26.14 %

Senaste 3 åren

7.15 %

Senaste 5 åren

5.36 %

Uppdaterat

28/04/2017

Kurs

18.48 EUR

Hittills i år

3.56 %

Senaste året

15.66 %

Senaste 3 åren

11.07 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

28/04/2017

Kurs

12.14 EUR

Hittills i år

2.30 %

Senaste året

23.37 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

28/04/2017

Kurs

245.24 EUR

Hittills i år

7.18 %

Senaste året

20.48 %

Senaste 3 åren

6.68 %

Senaste 5 åren

7.63 %

Uppdaterat

28/04/2017

Kurs

12.81 EUR

Hittills i år

-0.20 %

Senaste året

4.02 %

Senaste 3 åren

4.44 %

Senaste 5 åren

4.43 %

Uppdaterat

28/04/2017

Kurs

8.77 EUR

Hittills i år

0.70 %

Senaste året

5.07 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Investera i tillväxt-marknaderna

Aktiefonden SKAGEN Kon-Tiki är en av marknadens bredaste tillväxtmarknadsfonder med mandat att leta efter lågt värderade aktier i tillväxtmarknaderna och globalt.

Michael Ancher, Vil han klare pynten?, ca. 1880. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.
Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv och oberoende förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.