Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste 12 månader Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 22-03-2019 184,10 EUR 10,54 % 8,89 % 7,59 %
SKAGEN Kon-Tiki A 22-03-2019 88,45 EUR -2,89 % 7,74 % 4,97 %
SKAGEN m2 A 22-03-2019 22,32 EUR 13,64 % 12,65 % 11,68 %
SKAGEN Focus A 22-03-2019 12,19 EUR -2,99 % 7,96 % -
SKAGEN Insight A 22-03-2019 10,48 EUR -4,71 % - -
SKAGEN Vekst A * 22-03-2019 242,73 EUR 1,40 % 6,78 % 4,09 %
SKAGEN Tellus A 22-03-2019 11,98 EUR 4,25 % 2,19 % 3,54 %

Uppdaterat

22-03-2019

Kurs

184,10 EUR

Hittills i år

11,35 %

Senaste 12 månader

10,54 %

Senaste 3 åren

8,89 %

Senaste 5 åren

7,59 %

Uppdaterat

22-03-2019

Kurs

88,45 EUR

Hittills i år

13,49 %

Senaste 12 månader

-2,89 %

Senaste 3 åren

7,74 %

Senaste 5 åren

4,97 %

Uppdaterat

22-03-2019

Kurs

22,32 EUR

Hittills i år

13,38 %

Senaste 12 månader

13,64 %

Senaste 3 åren

12,65 %

Senaste 5 åren

11,68 %

Uppdaterat

22-03-2019

Kurs

12,19 EUR

Hittills i år

13,16 %

Senaste 12 månader

-2,99 %

Senaste 3 åren

7,96 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

22-03-2019

Kurs

10,48 EUR

Hittills i år

19,54 %

Senaste 12 månader

-4,71 %

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

22-03-2019

Kurs

242,73 EUR

Hittills i år

11,35 %

Senaste 12 månader

1,40 %

Senaste 3 åren

6,78 %

Senaste 5 åren

4,09 %

Uppdaterat

22-03-2019

Kurs

11,98 EUR

Hittills i år

4,08 %

Senaste 12 månader

4,25 %

Senaste 3 åren

2,19 %

Senaste 5 åren

3,54 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Din e-postadress

Tidigare artiklar
Tidigare nyheter

SKAGEN Fonder fyller 25!

I 25 år har vi vidgat våra horisonter. Idag har SKAGEN ett vidare perspektiv än någonsin. Nu fortsätter resan…

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Upptäck den globala fastighetsfonden SKAGEN m2

Den oberoende fondanalysfirman Citywire topprankar den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 över tre år. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.