Till innehåll på sidan

Avkastning

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fond Uppdaterat Kurs Hittills i år Senaste året Senaste 3 åren Senaste 5 åren
SKAGEN Global A 17-08-2018 181,70 EUR 10,35 % 6,37 % 8,09 %
SKAGEN Kon-Tiki A 17-08-2018 81,29 EUR -7,47 % 3,55 % 2,84 %
SKAGEN m2 A 17-08-2018 20,75 EUR 8,02 % 7,56 % 9,01 %
SKAGEN Focus A 17-08-2018 12,94 EUR 10,81 % 7,56 % -
SKAGEN Insight A 17-08-2018 11,14 EUR - - -
SKAGEN Vekst A * 17-08-2018 246,05 EUR 3,78 % 5,55 % 6,20 %
SKAGEN Tellus A 17-08-2018 12,14 EUR 0,23 % 0,84 % 2,69 %

Uppdaterat

17-08-2018

Kurs

181,70 EUR

Hittills i år

5,68 %

Senaste året

10,35 %

Senaste 3 åren

6,37 %

Senaste 5 åren

8,09 %

Uppdaterat

17-08-2018

Kurs

81,29 EUR

Hittills i år

-13,09 %

Senaste året

-7,47 %

Senaste 3 åren

3,55 %

Senaste 5 åren

2,84 %

Uppdaterat

17-08-2018

Kurs

20,75 EUR

Hittills i år

2,89 %

Senaste året

8,02 %

Senaste 3 åren

7,56 %

Senaste 5 åren

9,01 %

Uppdaterat

17-08-2018

Kurs

12,94 EUR

Hittills i år

1,01 %

Senaste året

10,81 %

Senaste 3 åren

7,56 %

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

17-08-2018

Kurs

11,14 EUR

Hittills i år

-5,36 %

Senaste året

-

Senaste 3 åren

-

Senaste 5 åren

-

Uppdaterat

17-08-2018

Kurs

246,05 EUR

Hittills i år

-1,40 %

Senaste året

3,78 %

Senaste 3 åren

5,55 %

Senaste 5 åren

6,20 %

Uppdaterat

17-08-2018

Kurs

12,14 EUR

Hittills i år

0,21 %

Senaste året

0,23 %

Senaste 3 åren

0,84 %

Senaste 5 åren

2,69 %

*Investeringsmandatet ändrades 1 jan 2014. Mer på fondsidan.

Ge ditt sparande extra dragkraft

Nya aktiefonden SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. 

Tidigare artiklar

Nya möjligheter med SKAGEN

SKAGEN kommer fortsatt vara en oberoende fondförvaltare men våra kunder kommer framöver att få tillg ...

Tidigare nyheter

Varför välja SKAGEN?

SKAGEN är en aktiv förvaltare med ett fåtal, noggrant förvaltade kvalitetsfonder – fonder vi själva investerar i. Med hela världen som investeringsfält söker vi efter förbisedda bolag som kan ge våra kunder meravkastning över tid. Det här får du som kund i SKAGEN

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.