Till innehåll på sidan

Stockholm

 • Drottninggatan 86
  111 36 Stockholm

 • Box 11
  101 20 Stockholm

 • 09.00-17.00

Göteborg

 • Drottninggatan 31
  411 14 Göteborg

 • Box 11
  101 20 Stockholm

 • 09.00-17.00. Ring och boka tid innan besök.

 • Norge

  Stavanger - Huvudkontor

  SKAGEN AS,  SKAGEN 3, Torgterrassen, 5. etagsje, Stavanger

 • Danmark

  Köpenhamn

  Kgs. Nytorv 8, 4. sal, 1050 København

 • Nederländerna

  Amsterdam

  Museumplein 5-D, 1071 DJ Amsterdam

 • Storbritannien

  London

  High Holborn House, 52-54 High Holborn, London WC1V 6RL

SKAGEN är en fantastisk arbetsplats och med våra kunders bästa för ögonen strävar vi efter att vara den bästa aktören på marknaden. Vi tror på ansvar och att motiverade medarbetare trivs och presterar bäst när de har stimulerande arbetsuppgifter.

Just nu söker vi inga nya medarbetare, men fortsätt hålla utkik på den här sidan.

Fangsten deles, 1885. Av Viggo Johansen, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Konstmuseer.
Fangsten deles, 1885. Av Viggo Johansen, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Konstmuseer.

Klagomål

Om du av någon anledning inte är nöjd med SKAGENs service eller har något annat du vill klaga på, vill vi gärna höra ifrån dig! Så hanterar vi kundklagomål.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.