Till innehåll på sidan

Stockholm

 • Drottninggatan 86
  Stockholm

 • Box 11
  101 20 Stockholm

 • 09.00-17.00

 • Norge

  Stavanger - Huvudkontor

  SKAGEN AS,  SKAGEN 3, Torgterrassen, 5. etagsje, Stavanger

 • Danmark

  Köpenhamn

  Bredgade 25A, 1. sal
  1260 København K
  CVR nr. 29 93 48 51

 • Nederländerna

  Amsterdam

  Gustav Mahlerplein 2
  1082 MA Amsterdam

 • Storbritannien

  London

  22 a St. James's Square 
  London SW1Y 4JH

SKAGEN är en fantastisk arbetsplats och med våra kunders bästa för ögonen strävar vi efter att vara den bästa aktören på marknaden. Vi tror på ansvar och att motiverade medarbetare trivs och presterar bäst när de har stimulerande arbetsuppgifter.

Just nu söker vi inga nya medarbetare, men fortsätt hålla utkik på den här sidan.

Fangsten deles, 1885. Av Viggo Johansen, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Konstmuseer.
Fangsten deles, 1885. Av Viggo Johansen, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Konstmuseer.

Klagomål

Om du av någon anledning inte är nöjd med SKAGENs service eller har något annat du vill klaga på, vill vi gärna höra ifrån dig! Så hanterar vi kundklagomål.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.