Till innehåll på sidan

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

Fonden investerar i lågt värderade bolag av hög kvalité i branscher och länder över hela världen, inklusive tillväxtmarknader.

Målet är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar genom en aktivt förvaltad global aktieportfölj.

SKAGEN Global passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.


Läs den unika historien om SKAGEN Global, som firar sitt 20-årsjubileum

Senaste rapporten:

1000 EUR
500 EUR
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI All Country World. Före 1 jan 2010 var jämförelseindex MSCI World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning. 

Beräkna avkastning (i SEK)

Knut Gezelius

Portföljförvaltare
SKAGEN Global

Søren Milo Christensen

Portföljförvaltare
SKAGEN Global

Chris-Tommy Simonsen

Portföljförvaltare
SKAGEN Global
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
07-08-1997 2 813 milj. EUR 50,00 EUR MSCI All Country World Index NO0008004009
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.
Här investerar fonden

24,77 %

Bank och finans

18,38 %

Kapitalvaror, service och transport

16,04 %

IT

9,01 %

Läkemedel

8,87 %

Defensiva konsumtionsvaror

6,48 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

4,87 %

Real Estate

3,80 %

Telekom

3,36 %

Nyttotjänster

3,35 %

Råvaror

0,72 %

Kontanter

0,35 %

Energi

Per 29-12-2017 - 42,55 % av den totala portföljen

Citigroup

5,52 %

Microsoft

5,35 %

4,73 %

4,01 %

Samsung

3,90 %

3,80 %

3,74 %

3,30 %

NN Group

3,00 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.