Till innehåll på sidan

Underliggande värde

Fondandelarnas värde beräknas dagligen. Kursen ska ge den mest möjligt korrekta bilden av värdet per andel vid en viss tidpunkt. Beräkningen av det underliggande värdet utgör ingen garanti för fondkursen (NAV). Underliggande värde fastställs på Oslo Börs på dess handelsdagar.

Fond Datum kl 9:30 kl 12:00 kl 16:00
SKAGEN Global A 23-10-2017 171,14 EUR 171,14 EUR 171,42 EUR
SKAGEN Kon-Tiki A 23-10-2017 90,80 EUR 90,92 EUR 91,07 EUR
SKAGEN m2 A 23-10-2017 19,62 EUR 19,60 EUR 19,61 EUR
SKAGEN Focus A 23-10-2017 12,29 EUR 12,30 EUR 12,31 EUR
SKAGEN Vekst A 23-10-2017 251,07 EUR 250,96 EUR 251,02 EUR
SKAGEN Tellus A 23-10-2017 12,60 EUR 12,60 EUR 12,61 EUR
SKAGEN Credit SEK 01-01-0001 - - -

Beräkningen av det underliggande värdet är ingen garanti för vad grundpriset kommer att vara på den aktuella dagen.Det underliggande värdet ska ge en så korrekt bild som möjligt av fondandelarnas värde vid en bestämd tidpunkt. Tidspunkterna är normativa och det kan förekomma förseningar.  Beräkningen av det underliggande värdet är ingen garanti för kursen (NAV).

Tidspunkt för beräkning och rapportering:

  • Underliggande värde 1 beräknas kl 9.15 och rapporteras kl 9.30.
  • Underliggande värde 2 beräknas kl 11.45 och rapporteras kl 12.00.
  • Underliggande värde 3 beräknas kl 15.45 och rapporteras kl.16.00.

 


Så beräknas fondkurserna

Vi beräknar kurser alla dagar då Oslobörsen är öppen. Alla kurser beräknas utifrån utvecklingen på marknaden den aktuella dagen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.