Till innehåll på sidan

Underliggande värde

Fondandelarnas värde beräknas dagligen. Kursen ska ge den mest möjligt korrekta bilden av värdet per andel vid en viss tidpunkt. Beräkningen av det underliggande värdet utgör ingen garanti för fondkursen (NAV). Underliggande värde fastställs på Oslo Börs på dess handelsdagar.

Fond Senaste kurs Datum kl 9:30 kl 12:15 kl 16:00
SKAGEN Global A 169,75 EUR 17-12-2018 171,29 EUR 171,01 EUR 169,95 EUR
SKAGEN Kon-Tiki A 78,42 EUR 17-12-2018 78,72 EUR 78,69 EUR 78,49 EUR
SKAGEN m2 A 20,18 EUR 17-12-2018 20,20 EUR 20,24 EUR 20,19 EUR
SKAGEN Focus A 11,35 EUR 17-12-2018 11,45 EUR 11,43 EUR 11,38 EUR
SKAGEN Insight A 9,21 EUR 17-12-2018 9,27 EUR 9,25 EUR 9,20 EUR
SKAGEN Vekst A 225,27 EUR 17-12-2018 227,58 EUR 226,72 EUR 225,28 EUR
SKAGEN Tellus A 12,07 EUR 17-12-2018 12,08 EUR 12,07 EUR 12,06 EUR

Beräkningen av det underliggande värdet är ingen garanti för vad grundpriset kommer att vara på den aktuella dagen.

Det underliggande värdet ska ge en så korrekt bild som möjligt av fondandelarnas värde vid en bestämd tidpunkt. Tidspunkterna är normativa och det kan förekomma förseningar.  Beräkningen av det underliggande värdet är ingen garanti för kursen (NAV).

Tidspunkt för beräkning och rapportering:

  • Underliggande värde 1 beräknas kl 9.05 och rapporteras ca. kl 9.30.
  • Underliggande värde 2 beräknas kl 11.45 och rapporteras ca. kl 12.15.
  • Underliggande värde 3 beräknas kl 15.35 och rapporteras ca. kl.16.00.

 


Så beräknas fondkurserna

Vi beräknar kurser alla dagar då Oslobörsen är öppen. Alla kurser beräknas utifrån utvecklingen på marknaden den aktuella dagen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.