Till innehåll på sidan

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

Fonden ger tillgång till den vanligtvis svåråtkomliga globala fastighetsmarknaden. SKAGEN m2 investerar i lågt värderade fastighetsbolag av hög kvalité från hela världen.

Målet är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar genom en aktivt förvaltad portfölj med finansiella instrument utställda av företag eller andra utställare med verksamhet kopplad till fastigheter.

Fonden passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Senaste statusrapporten:

Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Real Estate. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
31-10-2012 102 milj. EUR 50,00 EUR MSCI ACWI Real Estate IMI NO0010657356
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Michael Gobitschek

Portföljförvaltare
SKAGEN m2
Här investerar fonden

89,39 %

Real Estate

5,86 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

4,75 %

Kontanter

Per 31-03-2017 - 49,01 % av den totala portföljen

SL Green

5,47 %

Catena

5,47 %

D. Carnegie

5,45 %

Olav Thon Gruppen

5,31 %

Colonial

5,19 %

Deutsche Wohnen

5,12 %

Mitsui Fudosan

4,54 %

Irsa

4,32 %

GLP

4,21 %

GGP

3,93 %

Alla investeringar i fonden

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.