Till innehåll på sidan

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

1/137

Citywire

Fonden ger tillgång till den vanligtvis svåråtkomliga globala fastighetsmarknaden. SKAGEN m2 investerar i lågt värderade fastighetsbolag av hög kvalité från hela världen.

Målet är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar genom en aktivt förvaltad portfölj med finansiella instrument utställda av företag eller andra utställare med verksamhet kopplad till fastigheter.

Fonden passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Senaste rapporten:

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD. Före 11 juli 2017 var jämförelseindex MSCI ACWI Real Estate. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

calendar_today
calendar_today
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
31-10-2012 166 milj. EUR 50,00 EUR MSCI ACWI IMI Real Estate ex Equity REITS NO0010657356
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Michael Gobitschek

Portföljförvaltare
SKAGEN m2
Här investerar fonden

79,84 %

Real Estate

9,22 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

6,14 %

Kapitalvaror, service och transport

4,80 %

Kontanter

Per 31-07-2019 - 44,21 % av den totala portföljen

D. Carnegie

6,49 %

Catena

5,66 %

4,84 %

Mitsui Fudosan Co Ltd

4,68 %

4,40 %

Deutsche Wohnen

3,97 %

3,81 %

3,78 %

3,34 %

Capitaland Ltd

3,24 %

Alla investeringar i fonden
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.