Till innehåll på sidan
NyårskonferensenMakroekonomiHandelskrig
Nouriel Roubini spår en ny kris – får han rätt igen?

Ekonomiprofessor Noriel Roubini förutspådde tidigt att spekulationen i stigande huspriser skulle ...

3 min lästid
28. oktober 2019
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.