Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Morningstar

Hållbarhetsklassificering

Genom en konträr och värdebaserad investeringsprocess drar fonden nytta av möjligheter i marknaden, och investerar i värdeförvaltarnas mest attraktiva idéer på den globala aktiemarknaden.

SKAGEN Focus är en global aktiefond där värdeförvaltarna investerar i sina mest attraktiva idéer utifrån bedömd potentiell avkastning och risk. Målet är att generera konkurrenskraftig avkastning genom att investera i en portfölj av globala bolag i alla storlekar, men där huvuddelen utgörs av små och medelstora bolag. Fonden förvaltas av Jonas Edholm och David Harris.

Det tecknas i fondandelar och inte direkt i aktier eller andra värdepapper. Fonden har riskprofil 4. Fondens jämförelseindex speglar investeringsmandatet, men eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer portföljen att avvika från indexets sammansättning.

Senaste rapporten:

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI All Country World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Jonas Edholm

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus

David Harris

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus
Här investerar fonden

24,85 %

Råvaror

23,41 %

Bank och finans

16,07 %

Kapitalvaror, service och transport

11,65 %

Defensiva konsumtionsvaror

8,72 %

IT

7,48 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

3,34 %

Kontanter

2,54 %

Communication Services

1,94 %

Läkemedel

Per 28-02-2023 - 32,08 % av den totala portföljen

Methanex Corp

3,92 %

Albertsons Cos Inc

3,75 %

3,70 %

Textainer Group Holdings Ltd

3,14 %

Endeavour Mining PLC

3,08 %

Komatsu Ltd

2,96 %

Kyocera Corp

2,95 %

DB Insurance Co Ltd

2,89 %

Panasonic Holdings Corp

2,89 %

Japan Post Holdings Co Ltd

2,79 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up