Till innehåll på sidan

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

SKAGEN Focus kärninnehav består av 35 noggrant utvalda, lågt värderade bolag av hög kvalité från olika branscher över hela världen, inklusive tillväxtmarknaderna.

Målet är att ge bästa möjliga långsiktiga avkastning i förhållande till den risk fonden tar, genom en aktivt förvaltad koncentrerad portfölj med globala aktier.

SKAGEN Focus passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Mer om SKAGEN Focus (pdf)

Senaste rapporten:

1000 EUR
500 EUR
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Jämförelseindex är MSCI All Country World Index. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
26-05-2015 185 milj. EUR 50,00 EUR MSCI All Country World Index NO0010735129
i
*Fondfakta, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Jonas Edholm

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus

David Harris

Portföljförvaltare
SKAGEN Focus
Här investerar fonden

17,46 %

Kapitalvaror, service och transport

15,12 %

Communication Services

14,17 %

Bank och finans

14,16 %

Råvaror

11,34 %

Energi

9,56 %

Defensiva konsumtionsvaror

6,87 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

5,12 %

Kontanter

4,36 %

IT

1,83 %

Läkemedel

Per 29-03-2019 - 43,84 % av den totala portföljen

AIG

6,64 %

5,14 %

4,98 %

4,76 %

4,45 %

4,01 %

3,85 %

3,57 %

3,25 %

3,19 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.