Till innehåll på sidan
Aktiv förvaltningAktiefonderNyårskonferensen
Hur vet man vad en aktie är värd i digitaliseringens tidsålder?

Tillgångar i form av varumärken, patent, franchiseavtal och digitala plattformar driver allt oftare ...

5 min lästid
29. oktober 2019
BörsenAktiefonder
Så arbetar aktiefonden SKAGEN Focus
1 min lästid
4. oktober 2018
JapanAktiefonder
Reformer i Japan lockar SKAGEN Focus
4 min lästid
31. augusti 2017
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.