Till innehåll på sidan
Per 01/03/2017

Kurs

88.69 EUR

Senaste 5 åren*

4.23 %

Investeringshorisont

Minst fem år

Riskprofil

6/7

*Avkastningssiffror över 12 månader är annualiserade.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

180 of 291

Citywire

Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets. Detta index fanns inte när fonden startade, och före 1 jan 2004 var MSCI World AC jämförelseindex. Detta återspeglas inte i tabellen/grafen här ovanför som visar MSCI Emerging Markets sedan fondens start. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
05-04-2002 3 359 milj. EUR 50,00 EUR MSCI Emerging Markets Index NO0010140502
i
*Fondfakta i EUR, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Kristoffer Stensrud

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki

Erik Landgraff

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki

Cathrine Gether

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki

Knut Harald Nilsson

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki
Här investerar fonden

21,50 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

21,12 %

Bank och finans

14,58 %

Defensiva konsumtionsvaror

11,61 %

IT

9,69 %

Kapitalvaror, service och transport

7,16 %

Telekom

5,84 %

Läkemedel

3,10 %

Råvaror

2,90 %

Kontanter

2,50 %

Energi

Per 31-01-2017 - 45,80 % av den totala portföljen

Samsung

7,35 %

Hyundai

7,06 %

Naspers

4,73 %

Mahindra

4,68 %

SA Banci

4,15 %

X5 Retail Group

3,89 %

Richter

3,75 %

3,65 %

3,51 %

State Bank of India

3,01 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.