Till innehåll på sidan
För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar

Fonden investerar i lågt värderade bolag av hög kvalité huvudsakligen i tillväxtmarknader.

Målet är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar genom en aktivt förvaltad portfölj av aktier i bolag med verksamhet på eller riktad mot tillväxtmarknader.

SKAGEN Kon-Tiki passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Senaste rapporten:

1000 EUR
500 EUR
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets. Detta index fanns inte när fonden startade, och före 1 jan 2004 var MSCI World AC jämförelseindex. Detta återspeglas inte i tabellen/grafen här ovanför som visar MSCI Emerging Markets sedan fondens start. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
05-04-2002 2 554 milj. EUR 50,00 EUR MSCI Emerging Markets Index NO0010140502
i
*Fondfakta i SEK, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Cathrine Gether

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki

Fredrik Bjelland

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki
Här investerar fonden

21,90 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

18,46 %

Bank och finans

16,58 %

Defensiva konsumtionsvaror

13,91 %

IT

10,48 %

Kapitalvaror, service och transport

5,55 %

Energi

3,87 %

Läkemedel

3,57 %

Telekom

2,78 %

Råvaror

1,62 %

Nyttotjänster

1,29 %

Kontanter

Per 31-05-2018 - 43,36 % av den totala portföljen

Hyundai

6,66 %

Samsung

6,66 %

Mahindra

4,86 %

Naspers

4,66 %

3,89 %

LG

3,30 %

SA Banci

3,26 %

Ericsson

3,16 %

Alla investeringar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.