Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Fonden investerar i lågt värderade bolag av hög kvalité huvudsakligen i tillväxtmarknader.

Målet är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar genom en aktivt förvaltad portfölj av aktier i bolag med verksamhet på eller riktad mot tillväxtmarknader.

SKAGEN Kon-Tiki passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Senaste rapporten:

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets. Detta index fanns inte när fonden startade, och före 1 jan 2004 var MSCI World AC jämförelseindex. Detta återspeglas inte i tabellen/grafen här ovanför som visar MSCI Emerging Markets sedan fondens start. För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Beräkna avkastning (i SEK)

calendar_today
calendar_today
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
05-04-2002 1 294 milj. EUR 50,00 EUR MSCI Emerging Markets Index NO0010140502
i
*Fondfakta i EUR, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Cathrine Gether

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki

Fredrik Bjelland

Portföljförvaltare
SKAGEN Kon-Tiki
Här investerar fonden

22,84 %

Bank och finans

22,17 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

17,20 %

Råvaror

14,58 %

IT

8,87 %

Defensiva konsumtionsvaror

5,26 %

Kontanter

3,24 %

Läkemedel

2,80 %

Kapitalvaror, service och transport

1,56 %

Communication Services

0,76 %

Energi

0,71 %

Nyttotjänster

Per 31-08-2020 - 50,61 % av den totala portföljen

7,53 %

Samsung

7,40 %

Naspers

6,82 %

Hyundai

5,32 %

4,90 %

LG

4,51 %

4,07 %

Mahindra

3,63 %

Alla investeringar
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.