Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Med sunt förnuft

Vi har haft ESG som en central del av vår investeringsprocess sedan 2002. Vi har en tillnärmning som bygger på sunt förnuft, samtidigt som vi erkänner komplexiteten inom ESG där utvecklingen sker i rask takt. Vi utvecklar oss hela tiden och förstärker kontinuerligt integrationen av hållbarhet i vår investeringsprocess.

Vårt arbete med att investera hållbart grundar sig på fyra pelare:

Vi exkluderar

Vi utesluter ett antal ohållbara produkter, bolag och aktiviteter.

Förstärkt screening

Förbättrad screening av bolag i branscher med stora utsläpp.

ESG-faktablad

ESG-faktablad är en del av analysen i varje enskild investering.

Direkt dialog

Direkt dialog med bolagen och rösträtt under bolagsstämmor innebär att vi kan påverka bolagen i en positiv och hållbar riktning på lång sikt.

ESG i investeringsprocessen

Vårt mål är att leverera bästa möjliga långsiktiga, riskjusterade avkastning till våra kunder.

Så arbetar vi med hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i investeringsprocessen i fonderna.

Principer för ansvarsfulla investeringar

SKAGEN följer Principerna för Ansvarsfulla Investeringar (PRI). 

 

Vad är hållbarhet?

Vi reder ut begreppen hållbar utveckling och reliens - och vad det innebär i investerings- och fondsammanhang.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up