Till innehåll på sidan

Om oss

SKAGEN är ett kundorienterat nordiskt fondbolag med mer än 25 års erfarenhet av fondförvaltning.

Målet är att ge våra kunder bästa möjliga riskjusterade avkastning, kommunikation och service.

Vi är stolta över våra aktivt förvaltade, värdebaserade fonder. Vi är ett annorlunda fondbolag som vågar göra impopulära val så länge det gynnar våra kunder.

SKAGEN ingår i Storebrand Asset Management, och är ett eget bolag som rapporterar till sin egen styrelse.

Fondbolaget som ville kunna se sina kunder i ögonen

Varför välja SKAGEN?

 

Att investera ansvarsfullt är avgörande för att våra kunder ska få bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Etik, hållbarhet och ansvarstagande är ofta ett tecken på goda bolagsledningar, i synnerhet på längre sikt. Våra portföljförvaltare har därför aktivt integrerat bolagsstyrning och miljö- och samhällsfrågor i investeringsprocessen.

Därför investerar vi långsiktigt och ansvarsfullt

Illustration med tre träd
SKAGEN är en aktiv stock picker och vi engagerar oss regelbundet i de bolag vi investerar i. På så sätt kan vi påverka bolagen att göra förbättringar som skapar värde för våra kunder.

1993

448 andelsägare
20 miljoner norska kronor i förvaltningskapital

2019

108 000 andelsägare
Ca 58 miljarder norska kronor i förvaltningskapital

SKAGEN är en synnerligen aktiv förvaltare med breda mandat och en värdebaserad investeringsfilosofi. Våra portföljförvaltare går ofta mot strömmen i sitt tänkande och är inte rädda för att söka efter undervärderade bolag med potential att omvärderas, på platser där andra inte letar.

Vår investeringsfilosofi ligger till grund för alla fonder ända sedan starten.

Vi erbjuder:

  • aktivt förvaltade fonder
  • breda, globala mandat
  • en värdebaserad investeringsfilosofi
  • långsiktighet och hållbarhet i investeringarna
Skagenmålning av många män vid ett bord.
P.S. Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Sponsorsamarbeten är viktiga för att skapa engagemang och samhörighet över landsgränser, språk och kulturer. Det stärker också våra värderingar bland medarbetarna.

SKAGEN har under många år samarbetat med och bidragit till samhällsnyttiga projekt, både lokalt och globalt.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.