Till innehåll på sidan
Tidigare artiklar

Valmöte och fondsamtal

Den 8 mars är alla SKAGENs andelsägare välkomna till valmöte i Stavanger. Efter den formella delen av mötet...

Årsrapport 2016

Nio av våra elva aktie- och räntefonder levererade positiv avkastning 2016.

Tidigare nyheter

2016 var ett gott år för de flesta av våra fonder; sex av åtta slog jämförelseindex. 2017 ser ut att bli ett spännande år som ställer krav på oss som stock pickers.

Marknadsrapportens framsida

Din e-postadress

Vi bjuder regelbundet in till möten i olika delar av landet, där vi bland annat berättar om vår syn på marknadsläget, vår investeringsfilosofi och våra fonder.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.