Till innehåll på sidan
Makroekonomi
Helikoptrarna lär inte lyfta

Att stimulera ekonomin med helikopterpengar hjälper knappast centralbankerna nå sina inflationsmål. ...

5 min lästid
19. april 2016
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.