Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
Från 1 jan 2014 ändrades fondens investeringsmandat från att investera minst 50% av kapitalet i Norge, till att investera minst 50% av kapitalet i de nordiska länderna. Det innebär att avkastningen före ändringen uppnåddes under andra förutsättningar än i dag.

Fonden investerar i lågt värderade bolag av hög kvalité, med 50 procent placerat i de nordiska länderna och 50 procent på globala marknader. 

Målet är att ge bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk fonden tar, genom en aktivt förvaltad portfölj av nordiska och globala aktier.

SKAGEN Vekst passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Senaste rapporten:

calendar_today
Ändra visning:


Period
Kurs
Uppdaterat:
uppdaterat:

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

Från 1 jan 2014 ändrades fondens investeringsmandat från att investera minst 50% av kapitalet i Norge, till att investera minst 50% av kapitalet i de nordiska länderna. Det innebär att avkastningen före ändringen uppnåddes under andra förutsättningar än i dag.

Fondens jämförelseindex är MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Före 1 jan 2014 var fondens jämförelseindex till lika delar sammansatt av Oslobörsens index (OSEBX) och MSCI All Country World. Jämförelseindex före 1 jan 2010 var Oslobörsens index (OSEBX).

 

Beräkna avkastning (i SEK)

calendar_today
calendar_today
Start Förvaltningskapital* Minsta teckning Jämförelseindex ISIN
01-12-1993 706 milj. EUR 50,00 EUR MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic NO0008000445
i
*Fondfakta i SEK, inklusive alla andelsklasser, vid månadsskiftet. Uppdateras den 10:e varje månad.

Søren Milo Christensen

Portföljförvaltare
SKAGEN Vekst

Alexander Stensrud

Portföljförvaltare
SKAGEN Vekst
Här investerar fonden

20,95 %

Kapitalvaror, service och transport

19,12 %

Bank och finans

14,32 %

Råvaror

11,15 %

IT

8,35 %

Energi

8,07 %

Läkemedel

7,25 %

Communication Services

6,10 %

Defensiva konsumtionsvaror

2,38 %

Kontanter

1,96 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

0,35 %

Equities Aktier

Per 31-12-2020 - 40,22 % av den totala portföljen

6,99 %

Samsung

5,05 %

4,57 %

4,26 %

Citigroup

3,86 %

3,66 %

3,22 %

3,09 %

Telenor ASA

2,90 %

2,62 %

Alla investeringar
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.