Till innehåll på sidan

Aktiefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Per 15-02-2019

Risk:

Kurs

182,02 EUR

Fond

7,17 %

Index*

10,61 %

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Per 15-02-2019

Risk:

Kurs

86,49 EUR

Fond

3,81 %

Index*

8,06 %

*Index är MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Per 15-02-2019

Risk:

Kurs

21,53 EUR

Fond

10,97 %

Index*

10,36 %

*Index är  MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD.

SKAGEN Focus A

Per 15-02-2019

Risk:

Kurs

12,21 EUR

Fond

-

Index*

-

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Insight A

Per 15-02-2019

Risk:

Kurs

10,19 EUR

Fond

-

Index*

-

*Index är MSCI World Index

SKAGEN Vekst A

Per 15-02-2019

Risk:

Kurs

237,21 EUR

Fond

3,62 %

Index*

8,59 %

*Index är MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Investeringsmandat ändrades 1 jan 2014.

Räntefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Per 15-02-2019

Risk:

Kurs

11,80 EUR

Fond

2,61 %

Index*

1,09 %

*Index är J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.