Till innehåll på sidan

Aktiefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Per 29-01-2020

Risk:

Kurs

227,16

Fond

9,38%

Index*

9,49%

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Per 29-01-2020

Risk:

Kurs

89,69

Fond

2,06%

Index*

5,58%

*Index är MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Per 29-01-2020

Risk:

Kurs

26,15

Fond

8,06%

Index*

4,47%

*Index är  MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD.

SKAGEN Focus A

Per 29-01-2020

Risk:

Kurs

12,83

Fond

-

Index*

-

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Vekst A

Per 29-01-2020

Risk:

Kurs

269,45

Fond

5,04%

Index*

8,01%

*Index är MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Investeringsmandat ändrades 1 jan 2014.

Räntefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Per 29-01-2020

Risk:

Kurs

11,76

Fond

2,30%

Index*

3,40%

*Index är J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

Att investera ansvarsfullt är avgörande för att våra kunder ska få bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Etik, hållbarhet och ansvarstagande är ofta ett tecken på goda bolagsledningar, i synnerhet på längre sikt. Våra portföljförvaltare har därför aktivt integrerat bolagsstyrning och miljö- och samhällsfrågor i investeringsprocessen.

Därför investerar vi långsiktigt och ansvarsfullt

Illustration med tre träd
SKAGEN är en aktiv stock picker och vi engagerar oss regelbundet i de bolag vi investerar i. På så sätt kan vi påverka bolagen att göra förbättringar som skapar värde för våra kunder.
Vy över skyskrapor i Hongkong

Hur arbetar SKAGEN med hållbarhet?

En hel del händer på hållbarhetsområdet i SKAGEN. Nyligen har vi bland annat intensifierat kampen mot avskogning och sett glädjande resultat av vårt påverkansarbete.
Kvinna som paddlar kajak i en fjord

Hållbar utveckling genom aktivt ägarskap

SKAGEN vill göra skillnad och vi engagerar oss i varje enskilt bolag som vi äger.

SKAGENs hållbarhetsspecialist

Sondre Myge Haugland arbetar med att förvalta hållbarhetspolicyn. I nära samarbete med portföljförvaltarna screenas varje potentiellt bolag mot policyn.
vattenfall i en regnskog

Till kamp mot avskogning

SKAGEN och Storebrand samarbetar om en ambitiös policy för att begränsa avskogning globalt.
Foto av en skärm med börskurser

Aktivt ägande som ger resultat

Genom direkt dialog med bolagen i våra fonder och röstning på bolagsstämmor fortsätter vi att driva positiv förändring. Upptäck några av höjdpunkterna i SKAGENs hållbarhetsarbete 2018.
Illustration av ett träd

Gemensam koncernpolicy för hållbara investeringar

Vår hållbarhetspolicy kombinerar Storebrands och SKAGENs styrkor inom hållbara investeringar och aktivt ägande.
Konferenssal med ung kvinna på scenen

Tre dagar om hållbara investeringar

SKAGEN Fonder var på plats vid den ledande konferensen för ansvarsfulla investeringar, PRI in Person 2019.
vindkraftverk i solnedgång

Att tackla klimatförändringar kan skapa möjligheter

Engagemang i klimafrågor är också förenat med många investeringsmöjligheter.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.