Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
Skagenmålning med män med glas och flaskor, sittande runt ett bord.
PS Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Vi investerar med övertygelse och tar positioner i våra allra bästa idéer. Vi tror på långsiktighet för att generera värde. Våra portföljförvaltare investerar med sunt förnuft i kombination med noggrann riskhantering samt analyser av miljö- sociala och bolagsstyrningsfaktorer för att generera en hållbar avkastning för våra kunder.

Breda mandat

Vi söker efter de mest attraktiva investeringsmöjligheterna över hela världen. Vi skapar portföljer med en god diversifiering mellan regioner, sektorer och invetseringsteman, med målet att minimera nedsidesriskerna och maximera avkastningspotentialen.

Aktiva

Vi är synnerligen aktiva investerare och väljer de mest attraktiva bolagen med hänsyn till risk och avkastningspotential, utan att snegla på index. Våra portföljförvaltare investerar bottom-up och använder sig av fundamental analys för att välja ut de bästa investeringarna utifrån gedigen kunskap och egen analys av bolagen.

Värdebaserade

Vi investerar i bolag vars intjäningsförmåga eller värde inte återspeglas i deras aktiekurs. Förutom en betydande uppsida, behöver det också finnas en tydligt identifierbar trigger för att utlösa det inneboende värdet i dessa undervärderade bolag - över en rimlig tisperiod och till en rimlig risknivå.

Mot strömmen

Genom självständigt tänkande kan vi hitta investeringsidéer som marknaden bortser från eller undviker. När andra är negativt inställda väcks vårt intresse, och vi hittar ofta värde på ovanliga platser. Vi har inget emot att vara annorlunda utan tror att detta starkt bidrar till att generera överavkastning.

Stark övertygelse

Vi investerar med övertygelse och tar positioner i våra bästa idéer. När en investering enligt vår analys har nått sin potential och kursmålet är uppnått - eller om vår bedömning av investeringen ändras - omplacerar vi kapitalet till mer attraktiva investeringsidéer för att optimera portföljernas riskjusterade avkastning.

Långsiktighet

Det krävs tålamod för att generera konsistent överavkastning, och därför är vår investeringshorisont normalt tre till fem år. De bolag vi väljer är kraftigt undervärderade och det kan ta tid för deras inneboende värde att återspeglas i en högre aktiekurs.

Hållbarhet

Vi är övertygade om att ansvarsfulla investeringar ger den bästa möjliga riskjusterade avkastningen för våra kunder. Miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor (ESG) är integrerade i investeringsprocessen för att optimera våra investeringar ur såväl ett finansiellt som ett hållbarhetsperspektiv. Vi engagerar oss aktivt i portföljbolagen för att driva på positiva förändringar. Läs också: Hållbarhet i fonderna och ansvarsfulla investeringar

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.