Till innehåll på sidan
Skagenmålning med män med glas och flaskor, sittande runt ett bord.
PS Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Vi är värdebaserade, aktiva investerare och väljer undervärderade bolag där felprissättningar skapar potentialen att generera långsiktig riskjusterad överavkastning för våra kunder. 

Portföljerna byggs omsorgsfullt från grunden, utifrån en god balans mellan risk och möjlig avkastning (riskjusterad avkastning). Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är en integrerad del av investeringsprocessen.

Vi uppmuntrar självständigt tänkande och våra portföljförvaltare har breda mandat att investera i undervärderade bolag av hög kvalitet som de är starkt övertygade om.

Värdebaserade

Vi letar efter undervärderade bolag där vår analys visar att de är felprissatta av marknaden – och där vi kan identifiera tydliga triggers för att deras verkliga värde ska utlösas.

Långsiktiga

Det kan ta tid för outlöstavärden att återspeglas i ett bolags marknadsspris. Vår investeringshorisont är normalt tre till fem år och vi lägger större vikt vid bolagens fundamenta än vid kortsiktiga moden eller trender. Tålamod är grunden för att kunna leverera god och konsistent avkastning.

Mot strömmen

Genom självständigt tänkande kan vi hitta investeringsidéer som marknaden bortser från eller undviker. När andra är negativt inställda väcks vårt intresse, och vi hittar ofta värde på ovanliga platser. Vi har inget emot att vara annorlunda utan tror att detta starkt bidrar till att generera överavkastning.

Övertygelse

Vi investerar med övertygelse och tar positioner i våra bästa idéer. På så sätt optimerar vi den riskjusterade avkastningsprofilen i våra portföljer. När en investering enligt vår analys har nått sin potential och kursmålet är uppnått, säljer vi innehavet. Om vår bedömning av en investering ändras, omplacerar vi kapitalet till mer attraktiva investeringsidéer.

Breda mandat

Vi söker efter de mest attraktiva investeringsmöjligheterna, oavsett geografi eller bransch. Vi skapar portföljer med en god diversifiering mellan regioner och sektorer, med målet att minimera nedsidesriskerna och maximera avkastningspotentialen.

Hållbarhet

Vi integrerar miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor (ESG) i investeringsprocessen. Detta gör det möjligt för oss att fatta mer välinformerade investeringsbeslut och få en bättre överblick över möjligheter och risker i varje investeringscase.

Ansvarsfulla investeringar

Varför välja SKAGEN?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.