Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Dr. Catherine L. Mann är sedan februari 2018 globall chefekonom på Citibank, där hon ansvarar för tankeledarskap, research-vägledning för ett globalt team med ekonomer, och studier inom makroekonomi, räntor och aktier. 

Dr. Mann var tidigare chefekonom för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), där hon ocks var direktör för Ekonomiavdelningen samt Finance Deputy till G20 (2014-2017). Dessförinnan var hon Barbara '54 och Richard M. Rosenberg Professor i Global finans vid International Business School, Brandeis University, där hon även ledde Rosenberg Institute of Global Finance (2006-2014). Hon har bott över 20 år i Washington, DC (1984-2006) och haft positioner såsom Senior Fellow vid Peter G. Peterson Institute for International Economics; Economist, Senior Economist och Assistant Director i International Finance Division vid Federal Reserve Board of Governors; Senior International Economist vid President's Council of Economic Advisers; samt Adviser to the Chief Economist på Världsbanken. Dr. Mann har en doktorsexamen i Ekonomi från Massachusetts Institute of Technology och examen från Harvard University.

Inom ramen för sin forskning har Dr. Mann studerat den amerikanska statsskulden, internationella kapitalflöden och dollarn. Hon har också forskat om globala marknader och informationsteknologi, tjänstehandeln och arbetsmarknadens dynamik. På OECD vägledde hon studier om globalisering, produktivitet och finanskriser i förhållande till olika inkomstgrupper, företagsstorlekar, sektorer och regionala skillnader. 

På Citi studerar hennes team interaktionen mellan finansmarknaders, konsumenters och näringslivets beslutfattande ur ett globalt perspektiv.

Hon har bland annat skrivit böckerna Is the US Trade Deficit Sustainable? (1999), Global Electronic Commerce: A Policy Primer (2000), Accelerating the Globalization of America: The Role for Information Technology (2006). 

Dr. Mann har skrivit och är medförfattare till sju böcker och över 60 artiklar. Hon medverkar flitigt i bland andra Bloomberg och CNBC och citeras ofta i tidskrifter som Businessweek och The Economist. Hon är en efterfrågad talare och är delaktig i konsultprojekt världen över, däribland Kina, Vietnamn, Tunisien Sydafrika, Brasilien, Australien, Finland, Frankrike, Tyskland. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up