Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Nassim Nicholas Taleb tillbringade 21 år som risktagare (quant trader) innan han som forskare började studera filosofiska, matematiska och (mestadels) praktiska problem kopplade till sannolikhetslära.


Taleb är författare till Incerto, en filosofisk essäsamling i fem volymer där The Black Swan, Fooled by Randomness, Antifragile och Skin in the Game ingår. Incerto behandlar olika aspekter av osäkerhet, och har översatts till 36 språk.

Taleb har också skrivit mer än 50 vetenskapliga artiklar om statistisk fysik, statistik, filosofi, etik, ekonomi, internationella frågor och kvantitativ ekonomi, allt centrerat kring begreppet risk och sannolikhet.

Taleb är Distinguished Professor i Risk engineering vid NYU:s Tandon School of Engineering och vetenskaplig rådgivare för Universa Investments. Han inriktar sig på egenskaperna hos system som kan hantera störningar ("antifragila").

Taleb vägrar ta emot utmärkelser och allt som "förvandlar kunskap till en läktarsport".

Taleb har gjort en omvänd utbildningsresa; från praktik till filososfi och matematik. Han började som trader och avlade sedan doktorsexamen; han skrev litterära böcker innan han skrev tekniska artiklar, och hans arbete har successivt blivit mer tekniskt och formellt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up