Till innehåll på sidan
InvesteringsfilosofiCoronavirus
Värdeinvesteringar: En unik möjlighet?

Det stora gapet mellan värde- och tillväxtaktier som började öka efter finanskrisen har nått ...

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.