Till innehåll på sidan
SKAGEN m2 A Per 31-10-2019

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Catena AB 286 215 45 955 970 95 733 025 5,02 %
CA Immobilien Anlagen AG 262 307 56 328 497 92 510 925 4,85 %
Aroundtown SA 1 015 285 62 844 939 78 329 035 4,11 %
Kojamo Oyj 497 898 39 983 321 76 968 185 4,03 %
Mitsui Fudosan 321 826 62 069 374 76 015 938 3,98 %
VICI Properties Inc 306 344 63 275 632 67 461 723 3,54 %
Equinix Inc (REIT) 12 600 66 029 459 64 949 088 3,40 %
Keihanshin Building Co Ltd 507 800 38 471 123 58 483 712 3,07 %
Shurgard Self Storage SA 185 758 46 296 134 57 716 520 3,03 %
Colony Capital Inc-CLASS A 1 098 000 58 678 364 57 409 693 3,01 %
LEG Immobilien AG 54 234 56 637 997 57 104 436 2,99 %
Entra ASA 401 251 43 635 163 55 372 638 2,90 %
Capitaland 2 265 000 46 236 841 55 034 662 2,88 %
Inmobiliaria Colonial 463 651 32 386 191 55 013 408 2,88 %
CK Asset Holdings Ltd 856 000 55 913 220 54 906 763 2,88 %
SL Green Realty Corp (REIT) 71 000 54 775 009 54 470 759 2,86 %
Columbia Property Trust Inc 268 375 46 530 621 50 653 926 2,66 %
Immofinanz Immobilien 187 000 32 394 409 49 104 681 2,57 %
Grainger PLC 1 588 000 44 106 673 48 756 356 2,56 %
Healthcare Trust of America Inc 164 500 44 336 761 47 456 642 2,49 %
Stendorren Fastigheter AB 353 194 36 262 638 47 456 391 2,49 %
Ascendas India Trust 4 057 000 22 229 462 44 633 219 2,34 %
Deutsche Wohnen SE 126 699 38 498 688 43 607 864 2,29 %
Far East Consortium International Ltd/HK 9 152 296 41 266 107 35 631 400 1,87 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 330 000 31 383 435 34 121 588 1,79 %
Phoenix Mills Ltd/The 355 160 13 636 942 33 128 735 1,74 %
Olav Thon Eiendomsselskap 185 000 24 706 924 26 677 000 1,40 %
John Mattson Fastighetsforetagen AB 220 000 18 292 450 26 037 936 1,36 %
SM Prime Holdings Inc 3 189 300 11 888 654 22 523 532 1,18 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 390 000 17 261 031 22 075 984 1,16 %
Summa Real Estate 1 252 312 029 1 589 345 764 83,31 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Sekisui House 237 000 32 330 714 47 143 061 2,47 %
Melia Hotels International SA 626 000 57 696 820 46 655 154 2,45 %
MRV Engenharia 625 500 16 599 552 25 429 595 1,33 %
Shangri-La Asia 2 000 000 26 208 136 18 879 506 0,99 %
Keck Seng Investments 736 000 5 422 211 3 814 739 0,20 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 138 257 433 141 922 055 7,44 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Brookdale Senior Living Inc 300 000 21 228 970 20 124 020 1,05 %
Summa Läkemedel 21 228 970 20 124 020 1,05 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Self Storage Group ASA 3 129 278 51 609 579 71 973 394 3,77 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 51 609 579 71 973 394 3,77 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 463 408 011 1 823 365 233 95,57 %
Disponibel likviditet 84 495 274 4,43 %
Summa andelskapital 1 907 860 507 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.