Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Vekst A Per 29-04-2022

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Novo Nordisk A/S 716 400 267 084 240 768 876 150 8,99 %
H. Lundbeck A/S 797 000 200 962 865 171 644 655 2,01 %
Summa Läkemedel 468 047 105 940 520 805 10,99 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Bonheur ASA 1 233 650 120 026 936 433 627 975 5,07 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 370 000 300 158 113 220 885 661 2,58 %
Volvo B 1 200 000 161 890 338 180 871 417 2,11 %
DSV A/S 109 400 77 993 992 169 117 108 1,98 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 600 000 51 523 992 138 600 000 1,62 %
Norse Atlantic ASA 4 635 038 91 704 386 75 273 017 0,88 %
Vestas Wind System 251 100 44 683 523 60 653 348 0,71 %
SEAWAY 7 ASA 3 700 000 72 820 011 37 555 000 0,44 %
Hoegh Autoliners ASA 1 130 000 23 730 000 33 448 000 0,39 %
Golden Ocean Group Ltd 159 000 6 666 508 18 944 850 0,22 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 951 197 799 1 368 976 376 16,00 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Yara International ASA 849 736 300 294 319 408 468 095 4,77 %
Upm-Kymmene 711 600 204 650 326 231 080 458 2,70 %
Boliden Limited B 372 100 84 765 444 152 637 865 1,78 %
Norsk Hydro 1 300 000 40 302 568 103 922 000 1,21 %
Elopak ASA 2 099 920 57 758 547 29 356 882 0,34 %
Ivanhoe Mines Ltd 316 400 6 347 090 23 756 941 0,28 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 0 0,00 %
Summa Råvaror 738 380 441 949 222 241 11,09 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics Co Ltd 697 000 114 549 066 306 586 620 3,58 %
Broadcom Inc 58 739 136 193 746 303 387 062 3,55 %
Tieto Oyj (EUR) 602 300 163 557 957 141 717 751 1,66 %
Applied Materials 114 200 72 970 719 117 406 884 1,37 %
SK Square Co Ltd 167 472 130 751 703 65 466 413 0,77 %
Summa IT 618 023 191 934 564 730 10,92 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Nordea Bank Abp 3 180 463 242 943 357 299 596 773 3,50 %
Ping An Insurance Group 4 404 000 359 229 180 268 787 443 3,14 %
Citigroup 528 200 230 221 758 237 241 492 2,77 %
American International Group 329 200 117 872 563 179 450 653 2,10 %
Korean Reinsurance Co 2 417 580 180 565 410 174 306 204 2,04 %
HitecVision AS 725 427 6 580 790 119 695 455 1,40 %
Chubb Ltd 56 800 64 347 047 109 249 219 1,28 %
Investment AB Kinnevik (B) 369 700 84 098 918 68 616 819 0,80 %
KB Financial Group 109 597 46 355 190 47 557 636 0,56 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 0 0,00 %
Summa Bank och finans 1 459 055 847 1 504 501 694 17,58 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Telenor ASA 2 166 500 336 912 331 287 927 850 3,37 %
China Mobile Ltd 4 180 500 245 685 975 260 110 606 3,04 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 626 500 172 122 194 132 788 395 1,55 %
SK Telecom 228 368 14 356 159 96 555 236 1,13 %
Summa Communication Services 769 076 659 777 382 087 9,09 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Shell PLC 1 065 400 283 240 135 270 892 114 3,17 %
Cnooc Ltd 19 456 000 181 133 039 259 205 947 3,03 %
Flex Lng Ltd 390 930 45 868 390 104 691 054 1,22 %
Var Energi AS 837 500 23 450 000 33 579 563 0,39 %
Northern Ocean Ltd 1 811 153 124 959 270 17 857 969 0,21 %
Avenir LNG Ltd 499 000 4 200 333 3 992 000 0,05 %
PJSC Gazprom (ADR) 1 730 000 72 960 110 0 0,00 %
Summa Energi 735 811 277 690 218 647 8,07 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Essity AB 1 030 600 288 276 622 255 890 702 2,99 %
Carlsberg B 191 359 179 660 502 229 673 230 2,68 %
Tyson Foods A 170 000 93 843 452 147 548 066 1,72 %
Orkla 1 025 143 86 547 616 78 279 919 0,91 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 648 328 192 711 391 917 8,31 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
CK Asset Holdings Ltd 3 993 357 210 426 562 253 208 302 2,96 %
Summa Real Estate 210 426 562 253 208 302 2,96 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hyundai Motor Co 188 600 130 896 629 132 062 468 1,54 %
Alibaba Group Holding Ltd 812 800 192 730 678 98 538 962 1,15 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 323 627 307 230 601 430 2,70 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 6 921 974 380 8 360 588 229 97,71 %
Disponibel likviditet 195 847 652 2,29 %
Summa andelskapital 8 556 435 881 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up