Till innehåll på sidan

Upptäck den globala fastighetsfonden SKAGEN M2

SKAGEN m2 investerar i lågt värderade fastighetsbolag av hög kvalité från hela världen. Handla via våra samarbetspartners eller logga in nedan.

1. Topprankad: Den oberoende fondanalysfirman Citywire rankar SKAGEN m2 som världens bästa globala fastighetsfond över tre år.* Även analysföretaget Morningstar topprankar SKAGEN m2 och ger den fyra av fem stjärnor överlag, och fem av fem stjärnor över tre år.**

2. Inte bara för proffs: SKAGEN m2 ger tillgång till den vanligtvis svåråtkomliga globala fastighetsmarknaden.

3. Aktiv och värdebaserad: Fonden följer SKAGENs beprövade aktiva och värdebaserade filosofi.

*Citywire per 28 februari 2019. 

**Morningstar per februari 2019.

Logga in och köp nu

Global ekonomisk tillväxt


Du tar del av den globala ekonomins allra starkaste drivkrafter: urbanisering, teknikutveckling, ökat välstånd och hållbarhet.

Kompletterar ditt sparande


Fastigheter är långsiktigt ett komplement till aktie- och räntefonder.

Förutsägbarhet och likviditet


Fastighetsaktier (till skillnad från investeringar i fastigheter direkt) erbjuder förutsägbarhet och likviditet.

Sprider riskerna


Fastighetsaktier ger goda möjligheter till diversifiering (valuta, längd på hyreskontrakt, städer, olika fastighetssegment).

Värde i olika delar av världen


Ett av få tillgångsslag som prissätts lokalt och inte globalt. SKAGEN m2 kan investera i hela den globala fastighetsmarknaden vilket gör att den kan hitta felprissättningar eller värde i olika delar av världen.

Oavsett ränteläge


Fastighetsaktier kan ge spännande möjligheter oavsett ränteläge.

SKAGEN m2 investerar i noterade fastighetsbolag med potential över hela världen.

Den kan välja bland bolag från hela den globala fastighetsmarknaden och alla fastighetssegment.

Michael Gobitschek är fondens huvudförvaltare.

Fakta om SKAGEN m2
Bild av en man
Michael Gobitschek förvaltar fastighetsfonden SKAGEN m2.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.