Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

7 min lästid

Lågkonjunktur: att navigera genom ekonomiska stormar

Att förstå lågkonjunktur och dess påverkan

Historien bakom lågkonjunkturer

Lågkonjunkturer är en naturlig del av den ekonomiska cykeln och har inträffat flertal gånger genom historien. De kan utlösas av faktorer som finansiella kriser, politiska förändringar, naturkatastrofer eller andra negativa och globala händelser. Exempel på tidigare lågkonjunkturer inkluderar den stora depressionen på 1930-talet, bankkrisen i början 1990-talet i Sverige och efterdyningarna från den globala finanskrisen 2008.

Lågkonjunkturers påverkan på den globala ekonomin

En lågkonjunktur kan ha en kaskadeffekt på den globala ekonomin. När en stor ekonomi drabbas av en lågkonjunktur kan detta påverka handeln och produktionen i andra länder. Det kan leda till minskad export, sjunkande aktiemarknader och minskade investeringar, vilket i sin tur ytterligare kan spä på den ekonomiska nedgången.

Hur en lågkonjunktur påverkar Sverige

I Sverige är vi inte immuna mot lågkonjunkturer och vi drabbas även vi med jämna mellanrum av ekonomiska nedgångar. Både med start i vår egen ekonomi, men även mer "importerad" ekonomisk nedgång från den globala ekonomin vi är en del av. Under lågkonjunkturer kan vi i Sverige uppleva ökad arbetslöshet, minskad tillväxt och minskade investeringar. För att mildra effekterna av lågkonjunkturen implementerar den svenska regeringen ofta ekonomiska stimulansåtgärder och politiska åtgärder för att undvika de värsta konsekvenserna, främja tillväxt och skapa arbetstillfällen.

Ekonomiska indikatorer att vara uppmärksam på

För att kunna förutspå en kommande lågkonjunktur är det viktigt att vara uppmärksam på olika ekonomiska indikatorer. Dessa kan inkludera nedgångar i BNP, stigande arbetslöshet, minskade försäljningsvolymer inom olika branscher och en ökad skuldnivå. Även nedgångar på fastighetsmarknaden kan sätta igång större ekonomiska nedgångar.

Planera för lågkonjunktur: Personliga strategier

 1. Skapa en ekonomisk buffert
  För att förbereda sig inför en lågkonjunktur är det viktigt att skapa en ekonomisk buffert. Detta innebär att spara pengar som kan användas som en säkerhetsventil om du skulle förlora ditt arbete eller ställas inför andra ekonomiska svårigheter. Sträva efter att ha tillräckligt med sparande för att täcka 3–6 månaders levnadskostnader.
 2. Diversifiering av investeringar
  Att diversifiera dina investeringar kan minimera risken under en lågkonjunktur. Genom att sprida dina investeringar i olika tillgångsslag som fonder, aktier, obligationer och fastigheter kan du minska risken för stora förluster om én sektor drabbas hårt. Efter 30 år i branschen, ser vi att de av våra kunder som klarar sig bäst genom en lågkonjunktur är de som är långsiktiga i sitt sparande och inte försöker tajma marknaden.

 3. Minska dina skulder
  Att minska dina skulder kan ge en bättre ekonomisk flexibilitet under en lågkonjunktur. Försök att betala av lån och kreditkortsskulder i förväg så att du inte blir överbelastad med höga räntor och betalningar om du förlorar din inkomst. Försök att fortsätta med ditt långsiktiga fond- aller aktiesparande.

 4. Utvärdera din risktolerans
  Det är också viktigt att noggrant utvärdera din risktolerans och se över dina investeringsstrategier. Om du har en låg risktolerans kan det vara lämpligt att se över din portfölj och omfördela dina tillgångar till mer räntebärande papper för att minska risken under en lågkonjunktur.

Planera för lågkonjunktur: företagsstrategier

Även för bolag, små som stora, är det viktigt att planera och förbereda sig inför en lågkonjunktur, primärt för att säkerställa sitt företags överlevnad och säkra fortsatt tillväxt. Det kan innebära att diversifiera sina kundsegment, utveckla krisplaner och genomföra besparingsåtgärder.

Vikten av likviditetskontroll under lågkonjunktur

Under lågkonjunkturer är det viktigt för företag att ha en god likviditetskontroll. Det innebär att ha tillräckligt med kapital för att täcka verksamhetens löpande utgifter och olika betalningsåtaganden. Företag bör övervaka sina kassaflöden noggrant och vara beredda på eventuella förseningar i kundbetalningar och andra intäktsgivande aktörer.

Att anpassa affärsstrategier till ekonomiska förändringar

Företag måste vara flexibla och anpassa sina affärsstrategier till de ekonomiska förändringarna som en lågkonjunktur kan medföra. Det kan innebära att utforska nya marknader, erbjuda nya produkter och tjänster eller effektivisera processer för att minska kostnaderna.

Hitta möjligheter under en lågkonjunktur

Investeringar som blomstrar under en lågkonjunktur

Även om en lågkonjunktur kan vara utmanande, finns det också möjligheter för den tålmodiga och långsiktiga investeraren. Vissa tillgångar, som guld och andra råvaror, bolag inom hälso- och sjukvårdsbranschen, har alla visat sig vara motståndskraftiga under ekonomiska nedgångar. Som aktiv förvaltare brukar större ekonomiska nedgångar och turbulens på marknaden innebära goda köpmöjligheter, inte minst i vädebolag som kanske har varit för högt prissatta av marknaden och nu kommer ner till mer attraktiva nivåer.

Karriärmöjligheter i en turbulent ekonomi

Under en lågkonjunktur kan vissa branscher och yrken fortfarande erbjuda karriärmöjligheter. Till exempel kan jobb inom hälso- och sjukvårdssektorn, energisektorn och tekniksektorn vara starkt efterfrågade även under ekonomiska nedgångar.

Starta bolag under en lågkonjunktur?

En större eknomisk nedgång kan också innebära en möjlighet att både starta och växa ett företag. Under lågkonjunkturer kan exempelvis marknadshyror vara lägre och konkurrensen kan vara mindre intensiv i perioder. Det är viktigt att noggrant bedöma riskerna och vara beredd på de utmaningar som en lågkonjunktur kan medföra. Den berömda nationalekonomen Joseph Schumpeter talade om den "kreativa förstörelsen" som ett nödvändigt ont, och som ofta uppstår i en lågkonjunktur. Han beskriver i sitt stora verk "Kapitalism, Socialism och Demokrati" hur denna "förstörelsen" snarare är en positiv kraft i ekonomin än negativ.

Återhämtning från lågkonjunktur

Hur länge varar en typisk lågkonjunktur?

Varaktigheten av en lågkonjunktur kan variera beroende på olika faktorer, inklusive orsaken till nedgången och åtgärderna som vidtas för att bekämpa den. En typisk lågkonjunktur kan pågå i flera kvartal eller till och med år, medan återhämtningen kan vara gradvis.

Under återhämtningen från en lågkonjunktur kan ekonomin gradvis börja repa sig. Arbetslösheten kan minska, produktionen kan öka och företag kan börja investera och expandera igen. Återhämtningen kan dock vara långsam och det kan ta tid innan ekonomin återgår till sin tidigare nivå.

Lärdomar från tidigare lågkonjunkturer

Genom att analysera tidigare lågkonjunkturer kan vi dra lärdomar som kan vara till nytta för att navigera genom dagens ekonomiska stormar. Vi kan lära oss av historiska fel och framgångar och använda den kunskapen för att bättre förbereda oss och hantera framtida lågkonjunkturer.

En viktig lärdom från tidigare ekonomiska nedgångar är vikten av att ha en stark ekonomisk grund och en diversifierad portfölj. Att vara beredd på ekonomiska utmaningar, ha en krisplan och ha lämpliga buffertar kan hjälpa till att mildra effekterna av en lågkonjunktur. Ett långsiktigt och stabilt sparande bidrar till detta.

Frågor och svar om lågkonjunktur

Vad är definitionen av en lågkonjunktur?

En lågkonjunktur, även känd som en ekonomisk nedgång, är en period när ekonomin i ett land eller en region avtar och visar tecken på stagnation eller minskning. Under en lågkonjunktur minskar tillväxten och produktionen inom olika sektorer av ekonomin, vilket leder till högre arbetslöshet och minskade investeringar.

Hur påverkar lågkonjunkturer den globala ekonomin?

En lågkonjunktur kan ha en kaskadeffekt på den globala ekonomin. När en stor ekonomi drabbas av en lågkonjunktur kan detta påverka handeln och produktionen i andra länder. Det kan leda till minskad export, sjunkande aktiemarknader och minskade investeringar, vilket i sin tur kan förvärra den globala lågkonjunkturen.

Hur påverkar lågkonjunkturer Sverige?

I Sverige är vi inte immuna mot lågkonjunkturer och vi har tidigare drabbats av ekonomiska nedgångar. Under lågkonjunkturer kan Sverige uppleva ökad arbetslöshet, minskad tillväxt och minskade investeringar. För att mildra effekterna av lågkonjunkturen implementerar den svenska regeringen ofta ekonomiska stimulansåtgärder och politiska åtgärder för att främja tillväxt och skapa arbetstillfällen.

Vilka ekonomiska indikatorer bör man vara uppmärksam på för att förutsäga en kommande lågkonjunktur?

För att kunna förutsäga en kommande lågkonjunktur är det viktigt att vara uppmärksam på olika ekonomiska indikatorer. Dessa kan inkludera nedgångar i BNP, ökad arbetslöshet, minskade försäljningsvolymer inom olika branscher och en ökad skuldnivå.

Vilka personliga strategier kan man använda för att planera för en lågkonjunktur?

För att förbereda sig inför en lågkonjunktur är det viktigt att skapa en ekonomisk buffert. Detta innebär att spara pengar som kan användas som en säkerhetsventil om du skulle förlora ditt arbete eller ställas inför andra ekonomiska svårigheter. Sträva efter att ha tillräckligt med sparande för att täcka 3–6 månaders levnadskostnader.

Makroekonomi

Vad betyder lågkonjunktur?

I en värld där ekonomin ständigt går upp och ner kan det vara svårt att hålla koll på alla ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Makroekonomi

Ljus i slutet av tunneln?

Nu när vi går in i den sista månaden av ett smärtsamt år för investerare i nästan alla ...

Förberedd för en björnmarknad: SKAGENs perspektiv

Efter några skakiga veckor på börsen har det amerikanska referensindexet S&P 500 sedan mitten av ...

Den tysta lönnmördaren: Vad betyder inflation för dig som investerare?

Stämningen må vara dyster just nu, men en väldiversifierad portfölj ger ändå det bästa skyddet mot ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up