Till innehåll på sidan

Ny adress

Nu flyttar vi till nya, moderna lokaler på Vasagatan i Stockholm.

Aktivt ägande som ger resultat

Genom direkt dialog med bolagen i våra fonder och röstning på bolagsstämmor fortsätter vi att driva positiv ...

Utdelning i SKAGEN Tellus

Nu får du som är andelsägare i räntefonden SKAGEN Tellus utdelning i form av fler andelar.

Ändringar i SKAGENs styrelse

Jan Erik Saugestad utsågs till ordförande för SKAGENs styrelse vid en extra bolagsstämma den 18 september ...

Halvårsrapport 2018

I vår halvårsrapport hittar du SKAGENs räkenskaper för första halvåret samt fondernas fullständiga portföljer ...

Nya möjligheter med SKAGEN

SKAGEN kommer fortsatt vara en oberoende fondförvaltare men våra kunder kommer framöver att få tillgång till ...

Möt oss i Almedalen 2 juli

Hur kan premiepensionen, PPM, utvecklas i stället för att avvecklas? Tillsammans med Spiltan Fonder ordnar vi ...

Øyvind Schanke lämnar SKAGEN

Øyvind G. Schanke avgår som vd för SKAGEN Fonder. Vice vd Tim Warrington har utsetts till tillförordnad vd ...

Ett bra år absolut sett

2017 var ett år att glädja sig åt absolut sett, skriver investeringsdirektör Alexandra Morris i SKAGEN ...

Kallelse till valmöte i SKAGEN

Vi önskar SKAGEN Fonders andelsägare välkomna till valmöte på Radisson BLU Atlantic Hotel i Stavanger, ...

Utdelning i SKAGEN Tellus

Nu får du som är andelsägare i räntefonden SKAGEN Tellus utdelning i form av fler andelar.

Utdelning i räntefonderna

Är du andelsägare i någon av räntefonderna SKAGEN Krona eller SKAGEN Credit? Se hur du berörs.

SKAGEN Dagen 2018

Eventet för dig som är intresserad av aktier och privatekonomi.

SKAGEN Global under 20 år

Vi har samlat tre av SKAGEN Globals förvaltare för att tala om tiden som gått och om fondens framtid. Se ...

Nya kvartalsrapporter

Håll dig à jour med vad som händer i SKAGENs fonder. Våra nya kvartalsrapporter finns tillgängliga för såväl ...

Fokus på tillväxtmarknaderna

Aktiefonden SKAGEN Globals portföljförvaltare Knut Gezelius berättar om höjdpunkterna under det gångna ...

Möt oss i Almedalen

Finansmarknadens ansvar för en hållbar utveckling och Så kan PPM utvecklas - två viktiga seminarier den 3 ...

Resultat av valmötet

SKAGEN Fonders andelsägare välkomnades till valmöte i Stavanger den 8 mars 2017.

Valmöte och fondsamtal

Den 8 mars är alla SKAGENs andelsägare välkomna till valmöte i Stavanger. Efter den formella delen av mötet ...

Årsrapport 2016

Nio av våra elva aktie- och räntefonder levererade positiv avkastning 2016.

Utdelning i SKAGEN Tellus

Utdelning till andelsägare i SKAGEN Tellus per den 30 december 2016 ges i form av fler andelar.

Öppettider i jul

Behöver du nå oss under jul och nyår? Här hittar du våra öppettider under de kommande helgerna.

Utdelning i räntefonderna

Är du andelsägare i någon av räntefonderna SKAGEN Krona eller SKAGEN Credit? Se hur du berörs.

Stark månad

Ännu en god månad för SKAGENs fonder.

Erik Bergöö lämnar SKAGEN

Efter två år i bolaget lämnar Erik Bergöö sin tjänst som portföljförvaltare i SKAGEN Vekst. 

SKAGEN Global andra kvartalet

"Vi var på väg tillbaka. Så kom Brexit." Se kvartalsuppdateringen med Knut Gezelius från aktiefonden SKAGEN ...

SKAGEN i topp på hållbarhet

Bland norska fondförvaltare rankas SKAGEN som nummer tre när det kommer till miljö-, samhälls- och ...

Tiden kan vara inne

Efter flera år med sämre resultat har tillväxtmarknaderna utvecklats bättre än utvecklade marknader i år. ...

Video: En ljus månad

April var en god månad för SKAGENs fonder. Samtliga levererade avkastning i linje med eller bättre än sina ...

Kvartalsräkenskaper

Ta del av SKAGEN Fonders räkenskaper för första kvartalet 2016.

Nytt SKAGEN-konto

Under påskhelgen har alla andelar i SKAGENs fonder flyttats till ett nytt konto i SKAGEN. I samband med det ...

Öppettider i påsk

I påsk kan du handla i SKAGENs fonder måndag 21 mars–onsdag 23 mars kl 12.

Problem med inloggning

Vi har för närvarande problem med inloggningen för dig som har BankId och Mobilt BankId. Leverantören arbetar ...

Resultat av valmötet

SKAGEN Fonders andelsägare välkomnades till valmöte i Stavanger den 9 mars 2016.

Kallelse till valmöte

Vi önskar SKAGEN Fonders andelsägare välkomna till valmöte på Clarion Hotel Energy Madla i Stavanger onsdagen ...

Årsrapport 2015

År 2015 var ett tudelat år, som präglades av stora valutakursrörelser och fallande energi- och råvarupriser. ...

SKAGEN Fonders resultat 2015

SKAGEN AS, SKAGEN Fonders förvaltningsbolag, minskade driftintäkterna till 929 miljoner norska kronor 2015, ...

Video: hygglig avkastning

Det blev en hygglig avslutning på 2015. SKAGEN Global slog jämförelseindex, övriga aktiefonder hamnade bakom.

Öppet i julhelgen

Här gärna av dig till oss med dina frågor - här är öppettiderna under de kommande helgerna.

Video: Relativt god månad

Trots de dramatiska händelserna i Europa var november en lugn månad på aktiemarknaderna.

Ny styrelseordförande i SKAGEN

SKAGENs styrelse valde Henrik Lisæth till ny styrelseordförande den 3 december. Henrik Lisæth tar över efter ...

Stark månad i fonderna

Alla aktiefonder slog sina jämförelseindex i oktober. På bara en månad har det också vänt för våra ...

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.