Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Bild på en dörr i en målning

SKAGEN Tellus bildades i september 2006. Fonden investerar i stats- eller statsgaranterade obligationer och certifikat över hela världen med tillhörande valutakursrisk. De senaste åren har SKAGEN Tellus inte kunnat attrahera tillräckligt med kapital[1], eftersom mandatet har haft svårt att attrahera kunder. Fonden förefaller därför ha begränsade möjligheter att uppnå vad vi anser är tillräcklig storlek. SKAGEN har därför beslutat att stänga fonden för att tillvarata våra kunders långsiktiga intressen.

Portföljförvaltare i SKAGEN Tellus, Sondre Solvoll Bakketun, kommer även fortsättningsvis att ingå i SKAGENs portföljteam.

Norska Finanstilsynet har godkänt stängningen av fonden, andelsägarna har informerats och handeln i fonden har stängts.

Har du frågor om stängningen kan du kontakta kundtjänst på tel 0200-11 22 60 eller e-post kundeservice@skagenfonder.se.


[1] Per den 26 oktober 2022 hade SKAGEN Tellus 316 miljoner norska kronor i förvaltat kapital.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up