Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Dagordning för valmötet:

1.     Val av mötesordförande och två andelsägare som justeringsmän.

2.     Val av en styrelseledamot och en suppleant till SKAGEN AS styrelse

                        I.         Valberedningen föreslår att nuvarande andelsägarvalda styrelseledamot Karen Elisabeth Ohm Heskja omväljs med varaktighet till 2025.

                       II.         Valberedningen föreslår att nuvarande andelsägarvalda suppleant i styrelsen Hilde Hukkelberg omväljs med varaktighet till 2025.

3.     Val av en ledamot till valberedningen

                        I.         Styrelsen föreslår att Trude Stav Haye omväljs med varaktighet till 2026.

Röstning

Andelsägare i SKAGEN Fonder kan förhandsrösta under perioden 20 april till 2 maj 2023. Röstsedel kan hämtas här eller genom att kontakta kundservice på telefon 0200-11 22 60.

Förhandsröster skickas till legal@skagenfondene.no eller till SKAGEN AS, att: Kundeservice, Postboks 160, 4001 Stavanger, Norge. Innehav per den 2 maj 2023 kommer att ligga till grund för antalet röster.

På valmötet justeras rösträtten så att andelsägare som äger lika många andelar får lika antal röster.

Andelsägare får rösta genom ombud. Godkänt fullmaktsformulär finns tillgängligt här, eller kan beställas genom att kontakta Kundservice på telefon 0200-11 22 60. Kom ihåg att bifoga kopia på giltig legitimation och eventuellt registreringsbevis som inte är äldre än tre månader.

Förhandsröster måste vara SKAGEN tillhanda senast den 2 maj 2023. 

Mer information finns på www.skagenfonder.se eller genom att ta kontakt med Kundservice på telefon 0200-11 22 60.

 

Vänlig hälsning

Styrelsen för SKAGEN AS

 

Jan Erik Saugestad

Ordförande

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up