Till innehåll på sidan

Fondspara med SKAGEN

Med ett månadssparande i SKAGENs fonder sprider du dina placeringar över tid, marknader och branscher. Hos oss kan du välja ett fåtal, noggrant och aktivt förvaltade globala aktie- och räntefonder som är naturliga byggstenar i en väldiversifierad fondportfölj.

Definiera målet


Vad sparar du till? Om ditt mål ligger långt fram i tiden kan du generellt ta en högre risk och få möjlighet till högre avkastning. Ju längre tid du sparar, desto större är chansen att du ska nå ditt mål.

Hitta de fonder som passar dig


Vi rekommenderar att du sätter samman en portfölj med både aktie- och räntefonder. Räntefonder passar dig som vill ha färre svängningar eller vill spara på kort sikt. Placera pengarna i aktiefonder om du sparar över längre tid och önskar en högre möjlig avkastning.

Spara regelbundet


Med regelbundna insättningar vet du att sparandet faktiskt blir av. Dessutom sprids risken över tiden - ibland köper du när kursen är hög och ibland när kursen är låg. Marknadens svängningar jämnas på så vis ut.

Aktiefonder

Aktiefonder investerar minst 80 procent av kapitalet på aktiemarknaden. Du som placerar i en aktiefond bör spara under minst fem år.

Räntefonder

Räntefonder investerar i räntepapper, till exempel certifikat, obligationer och/eller penningmarknadsinstrument. Du som vill placera i en räntefond bör spara under minst ett till tre år.

Använd våra kalkylatorer för att få en uppfattning om din investering.

Graf som visar SKAGEN Globals avkastning sedan start (i blått) jämfört med index (orange) och marknadsräntan (grönt) under samma period.
SKAGEN Globals avkastning sedan start (i blått) jämfört med index (orange) och marknadsräntan (grönt) under samma period.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.