Till innehåll på sidan

Blanketter och fondhandel finska kunder

Köpa, sälja eller bli kund? Här hittar du blanketter och information att ta del av innan du fattar ett investeringsbeslut.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.