Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

7 min lästid

Augusti: Starka fondresultat trots geopolitisk oro

Sommarmånaderna (vi räknar in augusti här) har varit positiva för de globala aktiemarknaderna, men det saknas inte mörka moln på tillväxtmarknadernas himmel. Fortsatt oro kring utvecklingen i Kina, kopplat med hög inflation, präglade nyhetsbilden under augusti månad. Inflationstakten verkar sakta ner något. Resultatsäsongen bjöd inte på några stora överraskningar och marknaderna är fortfarande relativt robusta, delvis drivet av en ökad tro på att räntan kommer att toppa ut redan nästa år.

På den geopolitiska fronten sågs även oroligheter i Afrika i augusti. En militärkupp i Gabon blev den nionde kuppen söder om Sahara på bara tre år. Men det var inte bara i denna regionen som tillväxtmarknaderna var under press i augusti. Kina skapade också negativa rubriker, särskilt på grund av det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Bolaget återupptog handeln efter hela 18 månaders uppehåll, och föll omedelbart med 80 procent. Detta är en oroande påminnelse om de utmaningar som den skuldbelastade fastighetsmarknaden i Kina brottas med. De kinesiska myndigheterna ökade sina stimulanser och sänkte räntan, men utländska investerare drog sig tillbaka, även om viktiga råvaror som järn, koppar och olja förblev relativt stabila.

Av våra fem aktiefonder slog fyra av fonderna sina respektive jämförelseindex under augusti.

Läs samtliga fondrapporter för augusti här.

SKAGEN Global

I den globala aktiefonden SKAGEN Global var avkastningen i linje med jämförelseindexet MSCI All Country World. Båda avslutade månaden med en avkastning på 1,3 procent.

Fondens tre bästa bidragsgivare var alla amerikanska bolag: Återförsäkringsbolaget Brown & Brown, Mastercard och konsultföretaget Marsh & McLennan. Alla tre presenterade starka kvartalsrapporter med optimistiska framtidsutsikter.

På den negativa sidan drog två lyxmärken och en lågpriskedja ner: Den amerikanska lågpriskedjan Dollar General, samt lyxmärkena Estee Lauder, som producerar kosmetika, och LVMH, gruppen bakom kända märken som Louis Vuitton och Moët-champagne. Prisnivån är det enda de tre inte har gemensamt, men alla kämpar med stora varulager och driftsutmaningar.

Lyxmärkena kämpar fortfarande i Kina, eftersom efterfrågan inte har kommit ordentligt tillbaka efter pandemin, medan Dollar General upplever fallande försäljning i takt med att inflationen har slagit hårt mot amerikanska låginkomstkonsumenter.

Läs fondens månadsrapport för augusti här.

SKAGEN Focus

Avkastningen i vår koncentrerade globalfond för små och medelstora bolag, SKAGEN Focus, förblev oförändrad i augusti, jämfört med fondens jämförelseindex som gav positiv avkastning på 1,3 procent.

Bland positionerna som bidrog positivt hittar vi den amerikanska stormarknadskedjan Albertsons, som fortfarande handlas till en betydande rabatt jämfört med uppköpserbjudandet från Kroger. Även fondens japanska finansbolag, inklusive Shiga Bank och Japan Post Holding, visade goda tendenser, delvis som en effekt av positiva förväntningar på att räntekurvan kommer att stabiliseras.

De positioner som presterade sämst var främst bolag inom gruvsektorn, på grund av svag lönsamhet och ökande politisk osäkerhet i de marknader där de är verksamma, vilket hade en negativ påverkan.

I augusti gjordes ett enkelt tillskott till portföljen: First Horizon, en amerikansk bank som förvaltarna anser är undervärderad i förhållande till bolagets verkliga värde – och som visar tydliga tecken på att stå inför en omvärdering på medellång sikt.

Läs fondens månadsrapport för augusti här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki gav en avkastning på -1,0 procent i augusti. Det var dock 1,2 procentpoäng bättre än jämförelseindex som avslutade månaden på -2,2 procent.

På plussidan hittar vi bland annat av det ryska stormarknadsbolaget Magnit, som slutförde ett återköpsprogram där de köpte tillbaka 21 procent av aktierna från icke-ryska investerare. Detta ledde till en omvärdering av bolaget. Oljebolaget Lukoil har också ansökt om tillstånd för ett liknande återköpsprogram där de kan köpa 25 procent av bolaget till halva priset. SKAGENs policy är fortfarande att helt lämna den ryska aktiemarknaden och sälja samtlige innehav, så snart det blir praktiskt möjligt.

Trots en vinstdipp i den senaste halvårsredovisningen, låg det kinesiska energibolaget CNOOC fortfarande före marknadens förväntningar i juni, vilket bidrog positivt till fondens avkastning. Även det koreanska kosmetikaföretaget Cosmax fortsatte sin uppgång efter starka resultat i andra kvartalet och en ökning med mer än 150 procent jämfört med föregående år.

De största negativa bidragen kom från det kinesiska försäkringsbolaget Ping An, som led under marknadens oro för investeringsportföljen, samt den brasilianska bioenergiproducenten Raizen. Där sjönk aktiekursen efter svag utveckling i andra kvartalet, där bolaget hade minskat försäljningen av socker och etanol i hopp om bättre priser de kommande månaderna. Även den norska landbaserade laxodlaren Atlantic Sapphire sjönk betydligt efter ett svagt kvartalsresultat - och meddelandet att bolaget eventuellt kommer att bryta sina åtaganden gentemot banken i tredje kvartalet.

Fonden investerade i två nya bolag i augusti – det mexikanska hälsokonglomeratet Genomma Lab, som producerar en rad receptfria läkemedel och hudvårdsprodukter. Bolaget är på väg att flytta produktionen tillbaka till egen verksamhet, vilket kan förbättra marginalerna avsevärt. Den colombianska stormarknadskedjan Exito blev också en del av portföljen efter att bolaget knoppades av från sitt moderbolag GPA.

Läs fondens månadsrapport för augusti här.

SKAGEN m2

I augusti gav vår globala fastighetsfond SKAGEN m2 en avkastning på 0,8 procent, något bättre än indexet MSCI All Country World Index Real Estate IMI, som slutade på 0,7 procent.

Marknaden för globala fastigheter upplevde en dramatisk månad i augusti. I USA steg tioårsräntan till den högsta nivån sedan 2007 på grund av rädsla för åtstramningar. I Storbritannien sjönk bostadspriserna med 5,3 procent jämfört med föregående år – det snabbaste fallet på 14 år.

Fondens bästa prestation kom bland annat från det amerikanska bolaget Digitalbridge, som förvaltar digital infrastruktur. De presenterade en stark kvartalsrapport som visade positiv utveckling i linje med bolagets mål. Å andra sidan drog det brasilianska logistikbolaget LOG ned, även om de presenterade en kvartalsrapport i linje med förväntningarna.

Läs fondens månadsrapport för augusti här.

SKAGEN Vekst

Den nordisk/globala aktiefonden SKAGEN Vekst hade en avkastning på 1,9 procent i augusti, vilket var bättre än indexet MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, som slutade på 1,5 procent.

Det bästa positiva bidraget kom från fondens största position, Novo Nordisk, som steg med hela 21 procent. Detta skedde framför allt på grund av en ny studie som visade att deras populära bantningsmedel Wegovy också kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

På den negativa sidan drog det kinesiska försäkringsbolaget Ping An ned även för SKAGEN Vekst. Marknaden befarar att en försvagad ekonomisk tillväxt i Kina kommer att minska efterfrågan på försäkringsprodukter. Fondens förvaltare anser dock att detta redan är indiskonterat i aktien.

Förvaltarna ökade positionerna i både finska Nokia och danska ISS i augusti. Även om båda bolagen presenterade relativt svaga kvartalsrapporter, valde SKAGEN Vekst-teamet att gå mot strömmen och utnyttja lägre aktiepriser för att köpa mer aktier.

Fonden sålde helt ut sin position i den norska laxodlaren Salmar efter en stark kvartalsrapport. Novo Nordisk såldes också ner, eftersom bolagets starka utveckling medfört att bolaget ville utgöra en större andel av fonden än mandatet tillåter. Novo Nordisk är dock fortfarande fondens största position med en vikt på 9 procent.

Läs fondens månadsrapport för augusti här.

Aktiemarknaden

Globala megatrender sätter fastigheter i centrum

Fastigheter som investering blir allt viktigare i den globala ekonomin. Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Aktiemarknaden

Fyra anledningar till att du kan vara lugn trots oron på börsen

Det finns framför allt en anledning till att du som sparar i fonder kan ta oron på börsen och ...

Fondexpertens tips i orostider

- Det är under perioder som denna du kan lägga grunden för en god långsiktig avkastning, säger Pål ...

Bör investerare vara oroliga för Ryssland?

Det råder stor osäkerhet kring situationen mellan Ryssland och Ukraina och förhoppningarna om en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up