Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Bör investerare vara oroliga för Ryssland?

World Economic Forums senaste Global Risks Report 2022 placerar geoekonomisk konfrontation som den tionde allvarligaste risken under det kommande decenniet, och på 12:e plats på listan över risker som har förvärrats under pandemin. Med fortsatta spänningar mellan Ryssland och Ukraina, i tillägg till att Nordkorea återupptagit sitt missilprogram, skulle man tro att geopolitisk risk skulle dyka upp högre på listan. Istället är det miljö- och sociala hot som dominerar.

Bank of Americas förvaltarundersökning i början av 2022 visar att investerare är relativt obekymrade över Ryssland. Konflikten förekom inte i översikten över vad investerarna var mest oroade över. Det var snarare mer framåtblickande centralbanker som var oroliga. Relationerna mellan USA och Kina var den enda geopolitiska frågan bland de åtta största frågorna.

Men med upptrappningen av konflikten, och ryska soldater som nu även gått in i Ukraina, borde investerare vara oroliga över vilken inverkan detta har på SKAGENs fonder?

Varken ekonomer eller investerare verkar ligga sömnlösa över Ryssland, enligt riskundersökningar nu senast i januari.

Källa: World Economic Forum, Bank of America Global Fund Manager Survey

Risk i SKAGEN-sammanhang

Som aktieplockare med fokus på värdeaktier är vår specialitet bolag, snarare än internationella förhållanden. Det innebär att vi löpande utvärderar avkastningsmöjligheterna i portföljbolagen mot de risker de står inför, inklusive geopolitiska och alternativa möjligheter på annat håll.

Risken för kriser tenderar att utlösa fall på marknaderna, men tålmodiga investerare återhämtar sig nästan alltid med tiden. En av de största klyschorna på marknaden är att aktier tar rulltrappan upp och hissen ner. Nyckeln till långsiktig investeringsframgång är att ta en förnuftig risk. Några av SKAGENs bästa investeringar genom tiderna har gjorts när stämningen på marknaden varit på botten. Som Warren Buffet har sagt: Var rädd när andra är giriga, och giriga när andra är rädda.

Våra förvaltare följer noga händelserna i Ukraina för att hitta investeringsmöjligheter som kan uppstå. För att sätta situationen i ett sammanhang är MSCI Russia Index ned 3 procent i år mätt i norska kronor (i jämförelse är MSCI Emerging Market Index upp ca 1%)[1]. Detta skadar utan tvekan investerare, men är långt ifrån förödande, speciellt eftersom Ryssland var upp 22 procent 2021 mot 0 för index.

I våra portföljer har varken SKAGEN Global, SKAGEN m2 eller SKAGEN Focus direkt exponering mot Ryssland. SKAGEN Vekst har investerat 4,5 procent av portföljen där, men det har inte hindrat fonden från att slå sitt jämförelseindex hittills i år. Inte överraskande har SKAGEN Kon-Tiki den största exponeringen mot ryska bolag med cirka 8,7 procent av portföljen, jämfört med 3,3 procent av MSCI Emerging Market Index (som fonden ligger före hittills i år).

Möjligheter i Ryssland

Medan ryska aktier kan falla ytterligare om en fullskalig väpnad konflikt bryter ut eller ytterligare sanktioner införs, kan nedförsäljningen som inleddes i oktober förra året ge investerare ett visst skydd. Den ryska marknaden handlas till en rabatt mätt mot ett historiskt genomsnitt, inklusive annekteringen av Krim och oljeprisfallet 2014. Det tyder på att det nu kan bli en större uppsida. På samma sätt som SKAGEN Kon-Tikis förvärv av kinesiska aktier efter börsfallet förra året nu börjar ge resultat, kan Ryssland visa sig erbjuda liknande möjligheter. Särskilt om råvaru- och energipriserna ligger kvar på en hög nivå, vilket de ser ut att göra.

Det finns en risk att en eskalering av konflikten sprider sig till globala marknader. På samma sätt kommer osäkerhet om råvaror och energipriser att påverka bolag globalt. SKAGENs portföljförvaltare beaktar både möjligheter och hot när de utvärderar sina portföljer. Fördelen med att ha breda mandat är möjligheten att identifiera felprissatta bolag globalt och positionera sig därefter. Fluktuationer idag ger möjligheter till bättre avkastning i morgon, för tålmodiga investerare.

Referens:
[1] Källa: MSCI, per 15 februari 2022.

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up