Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Bland Skuggliljor och Stormhattar

Följande text framfördes i ett uppskattat anförande av Jonas Edholm på Nyårskonferensen i Stockholm den 11:e januari 2023:

De mest intressanta växterna växer ofta upp i skuggan. Det kan vara för att de har anpassat sig till miljön och har utvecklat en förmåga att trivas i skuggan. Växter som växer i skuggan behöver inte lika mycket solljus för att överleva, och det gör det möjligt för dem att växa på platser där andra växter inte skulle kunna överleva. Dessutom är så kallade skuggväxter ofta mycket användbara. Många av dem är värda för insekter och andra djur, och de kan bidra till att göra en trädgård eller en park livlig och rik på liv.

Ett exempel på en växt som växer i skuggan och inte behöver solljus är Skugglilja. Det är en vacker växt med stora, mjuka blad och vackra blommor som oftast är vita eller rosa. En annan växt som trivs bra och frodas i skugga är Stormhatt, som ju låter lite olycksbådande, men blommar vackert i halvskugga och finns i lite olika färgställningar.

Vad har då dessa skuggväxter med SKAGEN att göra?

Sedan starten för 30 år sedan har SKAGEN bedrivit värdeförvaltning med fokus på att finna oupptäckta, undervärderade och ignorerade bolag som inte sällan lever och opererar oförtjänt i "skuggan" på de globala aktiemarknaderna. Vi som förvaltare i SKAGEN arbetar hårt för att finna substantiella rabatter till våra motiverade bolagsvärden, som i sin tur drivs av mycket konservativa värderingsmodeller. Vi lägger stor vikt vid faktisk intjäning och mindre vikt på överoptimistiska tillväxtantaganden. Vi letar efter verkliga tillgångsvärden, såsom kassa eller fastigheter, i bolagens balansräkningar som inte ännu prissatts korrekt av aktiemarknaden.

Vi på SKAGEN har under de senaste åren diskuterat och påpekat det orimliga i aktiemarknadens värdering av vissa segment och den skevhet i fokus i som funnits hos globala investerare.

I förvaltningen av SKAGEN Focus har vi sedan 2015 arbetat disciplinerat med en konsistent värdefilosofi, där kanske många andra ändrat sin karaktär och börjat fokusera på blommor som trivs i solljus, för att fortsätta analogin. Och apropå skuggväxter och Stormhattar så kan vi med säkerhet säga att många investerare, inklusive oss själva och oavsett vilket tillgångsslag man förvaltar, har upplevt en storm eller stormliknande förhållanden under 2022.

En ny era växer fram

I antal räknat, är bara ca 20 procent av världens bolag listade i USA, vilket också motsvarar dess vikt i ett globalt lika viktat index. Alldeles nyligen var vikten för USA i ett globalt marknadsvärdesviktat aktieindex knappt 70 procent. Detsamma gäller denna regions vikt i så kallade värdeindex. Denna snedvridning eller anomali, ungefär som en mycket kall dag i mitten på sommaren, uppkom i stort sett på grund av centralbankernas nästintill absurda nollräntepolitik samt den parallella framväxten av "Big Tech" i USA – vi kan kalla det för QE-eran. Detta var en era som pågick fram till alldeles nyligen, och där många investerare som nyligen kommit in i marknaden bara är uppväxta med én typ av investeringsmiljö, nämligen att följa trenden.

Det var en oväntad faktor som innebar början på slutet på denna era som pågått sedan botten av finanskrisen till alldeles nyligen, nämligen pandemin. 

Så vad händer om man komplett stoppar och sedan återstartar en global ekonomi och behåller en alltför låg ränta för länge?

Ingen visste, men nu ser vi resultatet. Inflation, leveranskedjor som inte fungerar och som ett resultat mycket aggressiva centralbanker som akut rycker ut för att strypa den ekonomiska aktiviteten och få ner förväntningarna på prisökningar. Rysslands invasion av Ukraina skapade ytterligare en faktor som drev på råvaruinflationen, energi- och elpriser. Detta har nu medfört en normalisering av räntenivåer och en kollaps i övervärderade teknologi- och förväntansbolag utan vinster, och i vissa fall även utan intäkter. Där står vi nu, i denna nya era på aktiemarknaden som växer fram, och det är först på senare tid, eller kanske först i år, som investerare världen över vågar sig in och utforska skuggsidan på ett mer allvarligt sätt.

Vilka Skuggliljor finns det i SKAGEN Focus portfölj och vad ser vi framför oss under 2023?

Japan: Den första skugglijan eller kanske rättare sagt en gruppering av skugglijor är Japan, och i synnerhet mindre och medelstora bolag i Japan. Vi har nu sett att även den japanska investeringsmiljön kan förändras, mot allas vishet, exempelvis har den japanska regeringen och centralbanken mer eller mindre chockerat de finansiella marknaderna med att förändra sin räntekurvkontroll (YCC). Vi har under året varit investerare i ett flertal högintressanta skuggliljor i form av mindre japanska regionala banker, i Shiga Bank, Keiyo Bank och Resona Holdings, där värdering fortsatt är extremt låg. Vi ser också stora värden i japanska konglomerater, där summan av de värden som finns i dessa bolag i många fall kombinerat med stora nettokassor och korsäganden, vida överstiger marknadsvärden på börs.

Avknoppningar: Vi har under året varit mycket aktiva i en annan form av skuggväxter, nämligen spin-offs. Detta kanske är modern av all marknadsineffektivitet och alltid intressant för oss som konträra värdeinvesterare. Det har varit gott om denna typ av skuggväxter under 2022 – och viljan från bolag att vilja renodla sina verksamheter lär vara stor fortsatt in i 2023. I en avknoppning ramlar ofta en okänd och undervärderad entitet ner i knät på aktieägaren, som ofta säljer av reflexmässigt. Vi har i fonden bland annat under året haft stor framgång med Continental-spin offen Vitesco, samt Accelleron som knoppades av från ABB.

Metaller: Det tredje temat jag vill lyfta fram är metallerna guld och koppar – två vitt skilda tillgångsslag i en industriell och en ädelmetall. Vad gäller guld så vi går in i en recession under 2023. Den är delvis prissatt av aktiemarknaden redan, men en fortsatt högre strukturell inflationstakt, centralbanker som kan krypa till korset och justera räntan nedåt, ett extremt litet utbud av nya fyndigheter, samt mycket attraktiva värderingar på världens guldbrytare, så ser vi mycket positivt på sektorn. Inte minst är guld en vinnare genom kryptobubblans kollaps.

Vad avser koppar så är bilden att det finns en mycket hög strukturellt växande efterfrågan och ett mycket litet utbud av nya fyndigheter som utvecklas. Vi har sett flera stora affärer under 2022, där exempelvis OZ Minerals blev uppköpt, liksom Turqouise Hill, båda innehav i SKAGENs fonder, och vi ser att elektrifieringen samt jakten på koppartillgångar fortsätter. Det är för tillfället mycket intressanta värderingar i mindre och medelstora kopparbrytare som vi äger, som kommer justeras uppåt när de väl kommer fram i solljuset.

För att sammanfatta, det är hög tid att plocka sig en bukett av exempelvis Skuggliljor och Stormhattar i den globala aktieträdgården när vi nu träder in i en ny tid på marknaden. En ny era på de globala aktiemarknaderna med mer balanserad och mindre skev prissättning, och där verkliga tillgångsvärden åter kliver fram i ljuset.

Aktiemarknaden

Globala megatrender sätter fastigheter i centrum

Fastigheter som investering blir allt viktigare i den globala ekonomin. Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Aktiemarknaden

Fyra anledningar till att du kan vara lugn trots oron på börsen

Det finns framför allt en anledning till att du som sparar i fonder kan ta oron på börsen och ...

Fondexpertens tips i orostider

- Det är under perioder som denna du kan lägga grunden för en god långsiktig avkastning, säger Pål ...

Bör investerare vara oroliga för Ryssland?

Det råder stor osäkerhet kring situationen mellan Ryssland och Ukraina och förhoppningarna om en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up