Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

8 min lästid

April: Marknadens tålamod sattes på prov

Att det blev en något svalare månad på aktiemarknaderna var inte helt oväntat efter ett rekordstarkt första kvartal. Inom loppet av några veckor har sentimentet i marknaden snabbt ändrat kurs. Från signaler om inte mindre än sex räntesänkningar i USA innan årets slut, till dagens prognoser om det blir någon sänkning över huvud taget. I Sverige har Riksbanken nu sänkt räntan för första gången på åtta år, samtidigt som man i Norge diskuterar en möjlig höjning till hösten. Det är minst sagt tvära kast på marknaden, och som investerare gör man klokt i att inte ta förhastade beslut.

Om något visar senaste månadens händelser viktigheten av långsiktighet, tålamod och inte minst modet att våga gå mot strömmen. Av SKAGENs aktiefonder gick SKAGEN Vekst allra bäst under april med en överavkastning mot index på hela 3,77%. Även SKAGEN Kon-Tiki gick starkt under april månad med en uppgång på över fyra procent, men kom in något bakom sitt jämförelseindex.

För mer detaljerad information om fondernas utveckling april månad, läs samtliga rapporter här.

SKAGEN Vekst

Historien upprepar sig för vår Norden-globala aktiefond SKAGEN Vekst, med överavkastning mot index under tuffa marknadsförhållanden. Fonden ökade i värde med 4,62 procent efter kostnader, jämför med index på 0,85 procent. Frånvaron av högt värderade tillväxtbolag i portföljen är en av förklaringarna till den starka utvecklingen, och satsningen på flera bolag inom råvaror som Boliden, CNOOC och UPM Kymmene en annan viktig bidragande faktor till framgången.

Bland de mer råvarotunga innehaven var Boliden den största positiva bidragsgivaren. Bolaget presenterade en svag kvartalsrapport, men förvaltarna ser trots detta fortfarande en fin uppsida i aktien. I början av mars ökade man innehavet från 2 till över 3 procent av fonden och har sedan dess fått en avkastning på mer än 40 procent på investeringen.

Den koreanska finanskoncernen KB Financial Group var också bland de bästa bidragsgivarna under månaden. Bolaget levererade en stark kvartalsrapport med bra tillväxt, stark kostnadskontroll och endast en blygsam försämring av kreditportföljen. Aktien handlas fortfarande med en stor rabatt gentemot jämförbara bolag, och KB Financial Group förblir därför en av fondens största positioner.

Norska agribolaget Yara utvecklades svagt under månaden. Q1-rapporten kom in under marknadens förväntningar med lägre priser och marginaler, trots ökade volymer. Investerare är alltmer osäkra på utsikterna men med en begränsad tillväxt på utbudssidan tror förvaltarna att lönsamheten kommer att förbättras och att marknaden är överdrivet pessimistisk.

Förvaltarna investerade också i börsnoteringen av fastighetsbolaget Public Property Invest ASA (PPI). Affärsstrategin för det nynoterade bolaget är att fokusera på långsiktiga och kommersiella lågriskfastigheter, främst med offentliga verksamheter som hyresgäster. Genom börsintroduktionen har bolaget nu en stark balansräkning och bör kunna dra nytta av de tuffa förhållandena som råder på marknaden genom förvärv av nödställda tillgångar till attraktiva värderingar. Aktien prissattes i IPOen till en attraktiv rabatt om 50 procent mot NAV, och en uppskattad nettoavkastning på driftsintäkter på runt 9 procent, vilket gör den till en av de billigaste aktierna bland jämförbara bolag på börsen.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

SKAGEN Kon-Tiki

Vår tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki gynnades av den positiva förändringen i marknadssentimentet i Kina. Hela åtta av fondens tio bästa bidragsgivare under månaden är baserade i Kina. Fonden ökade med 4,07 procent för månaden, som var något lägre än index på 4,58 procent.

Den största bidragsgivaren var energibolaget CNOOC som levererade ännu ett starkt kvartalsresultat som visar solid produktionsökning och kostnadskontroll. Ping An rapporterade även de bra kvartalsresultat med stark tillväxt. Alibaba gynnades också av det förbättrade marknadssentimentet, och fortsätter att genomföra sitt omfattande återköpsprogram. Förvaltarna anser fortfarande att aktien är undervärderad.

På den negativa sidan var de fem största bolagen alla brasilianska, främst på grund av allmän oro kring regeringens hantering av oberoende institutioner och den finanspolitiska riktningen för landet. Den ökade sannolikheten för en förlängd period av höga räntenivåer vägde också in, speciellt på bolag som Simpar, Raizen och Cosan på grund av deras något högre skuldbörda.

Ett nytt bolag har tagits in i portföljen under månaden genom investeringen i den turkiska lågpriskedjan Sok Marketler. Bolaget har enligt förvaltarna ett gott utrymme för tillväxt och handlas till en attraktiv värdering. Ut ur portföljen gick bolaget Foxconn Industrial Internet efter att aktien nådde förvaltarnas prismål.

Kon-Tiki-portföljen består nu av 46 innehav som sammanlagt handlas på bara 8x vinsten (P/E) och 0,9x pris till bok (P/B). Även om den har minskat något den senaste tiden ligger rabatten på portföljen jämfört med MSCI Emerging Markets fortfarande på över 40 procent.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN Global

Vår största globala aktiefond, SKAGEN Global, presterade sämre än sitt jämförelseindex i april och backade 3,12 procent, jämfört med index som gick upp något. Förvaltarna ser dock sättningen i marknaden som en köpmöjlighet och har ökat positionerna i flera av innehaven.

Fondens tre bästa innehav under månaden var Alphabet (Google), TMX Group och Nike. Alphabet rapporterade bra kvartalsresultat inom samtliga affärsområden, och förvaltarna är speciellt imponerade över cloud-divisionen som går på alla cylindrar. Dessutom kommunicerades utdelning på aktierna, som inte oväntat togs emot väl av marknaden. Kanadensiska börsoperatören TMX Group fortsätter att gå starkt, och förvaltarna har redan planerat in sitt deltagande på bolagets kapitalmarknadsdag i Toronto runt midsommar.

Sämre gick det under månaden för Canadian Pacific, DSV och MSCI. Fraktmarknaden känner av en något trögare ekonomi, men förvaltarna är trygga på en återhämtning. Flera investerare sålde ner sig i MSCI efter bolagets kvartalsrapport, men både VD och CFO i bolaget använde kursnedgången för att köpa på sig ytterligare aktier, vilket är ett gott tecken.

Efter den senaste månadens kursnedgångar ser SKAGEN Globals portfölj ännu mer undervärderad ut än tidigare, och förblir enligt förvaltarna en mycket attraktiv investering på en flerårig investeringshorisont på tre till fem år.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN m2

Fastighetssektorn gick trögt under månaden, och så var även fallet för vår globala fastighetsfond SKAGEN m2. Fonden backade −3,55 procent, jämför med index som backade −2,07 procent. Återigen var utvecklingen främst drivet av signalerna om uppskjutna räntesänkningar i USA. Sedan början av året har Fed Funds futures klättrat runt 130 bps och indikerar att räntorna inte kommer att sjunka så mycket som marknaden trodde om ett års tid. Å andra sidan har vi redan sett en räntesänkning i Sverige nu, som därmed kom innan den förväntade räntesänkningen från ECB i juni. SKAGEN m2 är fortfarande överviktad i Skandinavien och Europa.

De bästa bidragsgivarna för SKAGEN m2 i april var det belgiska vårdfastighetsbolaget Aedifica och den franska bostadsutvecklaren Nexity. För sistnämnda var en viktig drivkraft för kursuppgången bekräftelsen på bolaget kommer sälja av sin verksamhet inom fastighetsförvaltning.

Den sämsta presteraren under månaden var det amerikanska lagerjätten Prologis, främst drivet av en sänkt guidning för året. Även SKAGEN m2 deltog i börsintroduktionen av norska PPI och har nu en position i bolaget.

SKAGEN m2 fortsätter att fokusera på motståndskraftiga bolag i trenddrivna delsegment som är felprissatta, med solida balansräkningar och som är väl positionerade för fortsatt inflation.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN m2 här.

SKAGEN Focus

Vår globalfond inriktad primärt mot små- och medelstora bolag, SKAGEN Focus, presterade ungefär i linje med de globala aktiemarknaderna för april, och är i linje med det globala små och medelstora kapitalindexet hittills i år. Fonden gick upp 0,13 procent och index gick upp 0,16 procent.

Värderingsgapet mellan små- och medelstora bolag, och stora- och megacapbolag är nu på rekordnivåer och ger globala investerare en enorm möjlighet för en normalisering och återgång till medelvärdet (mean reversion).

SKAGEN Focus vann nyligen två Lipper Awards i Tyskland och Norden bästa globala aktiefond för små- och medelstora bolag över fem år. Priserna är ett erkännande av förvaltarnas disciplin, samt hur man genom att skilja sig från mängden kan producera lukrativa resultat över tid.

De starkaste aktierna i portföljen under månaden hittar vi inom råvarusektorn – särskilt inom guld- och silvergruvdrift. Både Fortuna Silver och Ava Gold and Silver steg kraftigt i takt med högre råvarupriser på världsmarknaden.

Efter en stark omvärdering lämnade den italienska lastbilstillverkaren Iveco fonden till målpriset. Vi har initierat en ny position i den underradarn specialförsäkraren Old Republic som vi anser handlas till en orättvis rabatt till rättvist värde och jämförbara företag.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

Börsen

Alexandra Morris: Tappar marknaden fart?

Aktiemarknaderna runt om i världen satte rekord under det första kvartalet, men det finns ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Första kvartalet: Uppgången fortsatte

Stämningen bland investerarna på utvecklade marknader var hög, i takt med centralbankernas signaler ...

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ...

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up