Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Dämpad inflationsoro blev goda nyheter för globala aktier

Juli månad innebar fokus på låga räntor med en påföljande uppbromsning i rotationen mot värdeaktier. På toppen av detta kom en kraftig dragkamp mellan å ena sidan ytterligare öppning av samhället, och å andra sidan förlängda pandemirestriktioner. Inte desto mindre fortsatte aktiemarknaderna, undantaget tillväxtmarknader, att stiga. Flera tillväxtmarknader fick lida under hoten om nya ingrepp som bromsade uppgången. Inflationsoron var lägre i juli, något som bidrog positivt till att marknaderna generellt fortsatte uppåt.

Tre av SKAGENs fonder gick bättre än index, och speciellt SKAGEN Global kunde lägga bakom sig en stark juli månad.

SKAGEN Global

Vår globala aktiefond SKAGEN Global uppnådde en avkastning på 5,01 procent, mot jämförelseindex på 0,86 procent. Även på längre tidshorisont ligger fonden framför sitt index: de senaste fem åren har SKAGEN Global gett 15,38 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 14,47 procent under samma period.

Månadens bästa bidragsgivare till fonden var den amerikanska techgiganten Alphabet (Google). Bolaget kunde presentera starka resultat vad gäller både kontantström och konkreta tecken på att bolaget tagit sig väl igenom pandemin.

I den andra änden hittar vi Canadian Pacific Railway. Det kanadensiska järnvägsbolaget är mitt uppe i en strid med rivalen Canadian National Railway om att överta Kansas City Southern, en mindre amerikansk konkurrent. Båda bolagen drömmer om att överta samma bolag för att kunna expandera till andra sidan gränsen. Striden är ännu inte avslutad, även om Canadian National Railway ligger bäst till att överta just nu.

Läs SKAGEN Globals månadsrapport här.

SKAGEN m2

Fastighetsfonden SKAGEN m2 slog index under juli månad och slutade upp 3,22 procent, mot jämförelseindex på 2,36 procent. På fem års horisont ligger fonden också framför index med 10,24 procent i genomsnittlig årlig avkastning, mot index på 5,25 procent.

Intresset för reala tillgångar i marknaden har ökat, och juli blev ännu en bra månad för börsnoterade fasighetsbolag. I SKAGEN m2 blev svenska logistikbolaget Catena månadens bästa bidragsgivare till fonden. Bolaget upplever fortsatt stark efterfrågan i Skandinavien. Belgiska Shurgard kunde rapportera om stark framgång och har kommunicerat till marknaden om ytterligare expansion. Den brasilianska logistikoperatören LOG gick åt motsatt håll, utan några speciella orsaker.

Läs SKAGEN m2's månadsrapport här.

SKAGEN Kon-Tiki

För tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki var juli en något tuffare månad. Trots att fonden gick mer än 1 procentpoäng bättre än sitt jämförelseindex så backade fonden med minus 5 procent under månaden som gick. De sista fem åren har SKAGEN Kon-Tiki gett 8,5 procent i genomsnittlig årlig avkastning, mot index på 10,5 procent.

Det blev en svår juli månad för tillväxtmarknaderna efter det att Kina återupptog sin regleringsiver, denna gång speciellt mot den privata utbildningssektorn. Även IT- och techsektorn blev noggrant granskad av kinesiska myndigheter, något som medförde att många investerare omvärderade risken förknippat med kinesiska investeringar.

SKAGEN Kon-Tiki har en relativt låg exponering mot Kina och har dessutom en markant värdedriven portfölj. Därför påverkades fonden i mindre grad av bakslagen under juli månad än den mer generella marknaden. Under månaden var det de indiska bolagen UPL och Tech Mahindra som utvecklades bäst. Båda bolagen presenterade starka kvartalssiffror med hög orderingång och goda framtidsutsikter.

Den kinesiska näthandelsgiganten Alibaba backade under juli månad i likhet med stora delar av tecksektorn. Även landbaserade laxodlingsbolaget Atlantic Sapphire gick dåligt, och även denna gång på grund av ännu ett tillfälle av dödlighet i odlingsbeståndet.

Under månaden sålde förvaltarna innehaven i LX Holdings (en spinoff från LG Corp), samt det kinesiska fastighetsbolaget Justbon som blev uppköpt av en konkurrent.

Läs SKAGEN Kon-Tikis månadsrapport här.

SKAGEN Focus

Med en avkastning på 0,4 procent, mot index på 1,3procent, nådde inte SKAGEN Focus helt upp till nivåerna vi har sett tidigare under året. På fem års horisont har fonden gett 11,3 procent i genomsnittlig årlig avkastning, mot index på 14 procent.På 12 månader har fonden gett 51,1 procent i avkastning, mot jämförelseindex på 31,6 procent.

Den bästa bidragsgivaren under månaden var den amerikanska stormarknadskedjan Albertson. Bolaget fick bra fart under juli månad som en följd av positiv utveckling i intjäningsförmågan och högre förväntningar. Även Argonaut Gold levererade bra resultat och god tillväxt.

Ett annat gruvbolag som gick sämre under månaden var Fortuna Silver, som nyligen köpte fondens position i Roxgold. Bolaget upplevde svagare tillväxt i takt med att silverpriset föll en del.

Förvaltarna köpte in sig i ett nytt bolag under månaden, nämligen koreanska DB Insurance som handlas med en betydande rabatt jämfört med inre värde. SKAGEN Focus-teamet förväntar att bolaget kan öka priserna på mellanlång sikt, som vill bidra positivt till en ökad tillväxt.

Läs SKAGEN Focus' månadsrapport här.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globala fonden SKAGEN Vekst genererade en avkastning under juli månad på 0,3 procent, mot jämförelseindex på 3,3 procent. På fem års horisont ligger fonden bakom sitt index med 11,8 procent i genomsnittlig årlig avkastning, mot index på 14,5 procent. Hittills i år har fonden dock gått bättre än sitt jämförelseindex, med 22,4 procent mot index på 21,2 procent.

Det var danska Novo Nordisk som stod för månadens bästa bidrag till fonden. Lanseringen av av fetmapreparatet Wegovu i USA blev väl mottaget av marknaden. Den svaga aktiemarknaden i Kina smittade även över på fondens positioner i regionen, bland andra bolagen Alibaba och försäkringsbolaget Ping An. Fonden sålde sitt innehav i skogsbolaget Holmen efter att aktien hadde nått sitt kursmål. Fonden mottog även aktier i Zalando efter att Kinnevik delat ut innehavet på 21 procent till sina aktieägare. Förvaltarna valde dock att sälja Zalando-positionen då man ansåg att bolaget för tillfället har nått ett tak. Istället köpte förvaltarna upp sig i bolag som China Mobile och Alibaba där man anser att det fortfarande finns en fin uppsida.

Läs SKAGEN Veksts månadsrapport här.

Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

SKAGEN Global: Tålamod och långsiktighet

Vår globala aktiefond, SKAGEN Global, ligger efter det tekniktunga globala indexet i år men är väl ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up