Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Januari: Ökad oro

Årets första månad efter pandemiåret 2020 började bra, men i slutet av januari fick marknaden nya coronabekymmer att tänka på. Virusmutationer uppstod på många håll i världen och vaccintillverkarna hade problem. Den starka avslutningen på 2020 avlöstes därmed av större marknadssvängningar och ökad osäkerhet.

SKAGENs aktiefonder märkte också av den ökade osäkerheten, men med goda resultatrapporter från portföljbolagen finns det grund för ny optimism framöver.

SKAGEN Global

Januari var en ryckig månad för SKAGEN Global. Olika delar av de globala marknaderna uppvisade styrkor och svagheter om vartannat under månaden och fonden avslutade steget efter sitt jämförelseindex. Tillgången på vaccin väntas nu bli fortsatt avgörande för hur marknaden utvecklas den närmaste tiden. Den bästa bidragsgivaren i fonden var läkemedelsföretaget Abbot Laboratories vars kvartalsrapport imponerade. Andra starka bidrag under månaden kom från bland annat Microsoft.

På minussidan fanns däremot betalningsjätten Visa, som drog ned mest. Företaget har för närvarande stark motvind på grund av att folk reser drastiskt mycket mindre under pandemin. Förvaltarteamet utgår dock från att resandet så småningom kommer igång igen och anser därför att det är bra köpläge i aktien nu.

 SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknaderna tycktes få en bra start på året, men oron från utvecklade marknader smittade av sig. De större portföljbolagen i SKAGEN Kon-Tiki fortsatte leverera upplyftande resultat och fonden avslutade månaden i nivå med index. LG Electronics var återigen en av de klarast lysande stjärnorna i portföljen tack vare besked om nya planer för mobilverksamheten. Andra positiva bidrag kom även från Naspers och Tencent.

Sämst inverkan hade råvaruföretagen som tyngdes av marknadsoron. Under perioden investerade förvaltarteamet i bland annat China Mobile och i den brasilianska trämassaproducenten Suzano, medan en rad bolagsinnehav som Micron och Lundin Mining såldes.

SKAGEN Focus

Även förra årets vinnarfond, SKAGEN Focus, kände av marknadens nervositet och gick sämre än index i januari. Men trots oron under årets första månad ser förvaltarna fortfarande en omfattande rotationspotential från tillväxt- in i värdeaktier. Under månaden reducerades exponeringen mot företag som närmar sig kursmålen. Ett innehav som lämnade portföljen helt var den amerikanska regionalbanken Citizens Financial vars aktiekurs fördubblats sedan förra året. Fondens toppbidrag i januari var det amerikanska kommunikationsföretaget Avaya, följt av kanadensiska Parex Resources.

Till de största sänkena hörde råvaruföretagen Roxgold och Ivanhoe Mines som båda rapporterat mycket starka resultat för 2020. In i fonden kom den japanska cementproducenten Sumitomo Osaka Cement.

SKAGEN m2

Även för fastighetsfonden SKAGEN m2 svängde det mellan hopp och förtvivlan i januari och fonden avslutade bakom index. 2020 var ett tufft år för fastighetsbolagen och utmaningarna är inte över än. Fonden fortsätter fokusera på företag som på lång sikt kan dra nytta av globala megatrender. Månadens bästa bidragsgivare var den österrikiska kontorsoperatören CA Immobilien till följd av ett bud från majoritetsägaren. Gynnsam inverkan hade också en annan kontorsoperatör, spanska Arima, liksom den amerikanska datacenterjätten Switch.

Sämst påverkan under månaden hade japanska Keihanshin Building då ett bud på företaget som inte gick igenom.

Läs mer om fondernas utveckling i de senaste statusrapporterna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up