Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
3 min lästid

SKAGEN väl förberett för coronaviruset

Viruset ser inte ut att vara livshotande för flertalet, men de sekundära påfrestningarna på vårdkapaciteten är oroande.

Vi ser att regeringar rör sig i olika hastigheter, och det råder ingen tvekan om att de som rör sig långt och snabbt gör bästa framstegen när det gäller att begränsa effekterna av utbrottet. Det verkar som om vi smärtsamt lär oss de gamla lärdomarna från så långt tillbaka som influensutbrottet 1918, det som gickunder namnet Spanska sjukan.

Kapitalmarknaderna är fortsatt volatila, båda på grund av rädslan för coronaviruset och den pågående oljetvisten mellan Ryssland och Saudiarabien. Detta skapar både risker och möjligheter. Även om vi vet att kapitalförlusterna kommer att vara tillfälliga, är det troligt att vissa bolag och branscher kommer att drabbas långvarigt. Här är fördelarna med aktiv förvaltning och breda mandat tydliga. För närvarande har SKAGENs fonder tappat de vinster som gjorts under 2020, och några av de från 2019.

Till skillnad från finanskrisen, bottnar den nuvarande marknadsvolatiliteten inte i det finansiella systemet. Därför är det troligt att alla långsiktiga effekter på finansmarknaderna kommer att bli mindre allvarliga, och varje marknadskorrigering kan minska klyftan mellan priser och bolagens fundamenta, vilket skapar möjligheter för en mer hållbar tillväxt i nästa fas av marknadsutvecklingen.

Den här gången ser vi att det är annorlunda för våra kunder. De flesta håller fast vid sina långsiktiga investeringsstrategier och -mål, och gör bara försiktiga anpassningar. Vissa kunder köper mer i nedgången och rebalanserar mot aktier. Många vill ha rådgivning. Detta är uppmuntrande.

Inom SKAGEN är vi förberedda. Vi har ställt in alla stora kundmöten till förmån för webinarier. Alla resor som inte är nödvändiga har skjutits upp för tillfället och vi har spridit ut medarbetarna så att de arbetar hemma och på olika platser om nödvändigt. Vi har vidtagit åtgärder såsom överföring av arbetsprotokoll, bedömning av leverantörsrisk, skjutit upp möten och evenemang med mera. Som en del av Storebrandkoncernen har vi antagit vår företagskontinuitetsplan. Den vilar på att vi har verksamhet på flera platser och har stor flexibilitet. SKAGENs ledningsgrupp träffas dagligen via videokonferens, och vi kommer att följa situationen noggrant. Även om en viss smittorisk är trolig, är vi väl positionerade att leverera både avkastning och service trots det.

Vi kommer att fortsätta att upprätthålla ett högt informationsflöde till våra kunder och även ge ekonomiska uppdateringar och marknadskommentar. Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up