Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

Jakten på trygghet efter Brexit

Marknaden tycker inte om osäkerhet, något som de kommande förhandlingarna mellan Storbritannien och EU kommer att bjuda på i överflöd. Vi står också inför ett antal ödesdigra politiska val i flera europeiska länder. Liksom valet mellan Trump och Clinton kommer dessa utan tvekan att bidra till oroligheterna. Om den politiska risken trappas upp i de utvecklade marknaderna under sommaren, är det då vettigt att titta mot mer exotiska stränder för att försöka hitta lugnare vatten?

Kontrollerad reaktion på Brexit

Under de senaste fem åren har investerarna flytt från tillväxtmarknaderna, där särskilt BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) kämpat med skuldberg, politisk oro, korruption och fallande råvarupriser. Därför har det varit intressant att följa utvecklingen på dessa marknader under den senaste veckan.

Börserna i dessa länder har tills vidare reagerat återhållsamt, utan samma panik som i Europa. Det verkar som om risken för en Brexit redan ingick i prissättningarna, och dessutom är exponeringen mot Storbritannien är minimal i flera av dessa marknader. Därmed fortsätter den positiva trenden där tillväxtmarknadsindex hittills i år klarat sig betydligt bättre än de utvecklade marknaderna.

Möjligheter på tillväxtmarknaderna

Osäkerheten på tillväxtmarknaderna är dock inte över ännu. Därför skulle det vara farligt att kalla tillväxtmarknaderna för nya trygga hamnar. En av ljuspunkterna efter det brittiska valet kan vara att den amerikanska centralbanken, Fed, skjuter fram sin planerade räntehöjning tills dammet har lagt sig i Europa.

Detta kan innebära ytterligare medvind för företag i tillväxtmarknader. Och med en historiskt låg värdering och en förväntad BNP tillväxt i tillväxtmarknadsuniversetpå 4,6 procent för 2017, finns det utan tvivel goda förutsättningar för långsiktiga investerare i tillväxtmarknaderna. Men det kräver att man är selektiv och väljer ut sunda kvalitetsbolag med fokus på intjäningsförmåga.

Se också:

Brexit och våra aktiefonder

Brexit skapar vågor

Bremain eller Brexit

"Brexit blir början på slutet för EU"

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up