Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Så maximerar du din pension som ensamstående

Pension som ensamstående – vad bör du tänka på?

Att förbereda sin pension är en viktig del av livet, och för den som lever som ensamstående kan situationen kräva extra eftertanke. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) finns det nästan två miljoner singelhushåll i Sverige. Bland dessa singelhushåll finns en betydande grupp ensamstående pensionärer, däribland änkor och änklingar. 

Som ensamstående är det centralt att förstå hur pensionssystemet fungerar och vilka särskilda aspekter som påverkar pensionen. I och med att man inte delar ekonomi med någon annan kan möjligheten att arbeta mer och tjäna extra pengar vara mer tillgänglig. Detta kan i sin tur leda till en högre pension. 

Hemligheten med att jobba mer och maximera din pension

Att välja att förlänga sina arbetsår är en effektiv strategi för ensamstående att öka sin framtida pension. Fler arbetsår innebär inte bara fler år med inkomst utan även fler år där du bidrar till din allmänna pension. Dessa extra insättningar kan resultera i en avsevärt högre pension när det sedan blir dags att dra sig tillbaka. För singlar i glesbygdskommuner, där det finns en betydande andel av landets ensamstående, kan detta även innebära möjligheter till arbete inom det lokala näringslivet och ett bidrag till både samhället och den individuella pensionen.

Att förstå ditt pensionsskydd

Kännedom om ditt pensionsskydd är grundläggande för en tryggad ålderdom. Som ensamstående har du möjlighet att göra val som direkt höjer din pension. Att avstå från återbetalningsskydd och familjepension är ett sådant val. Eftersom återbetalningsskyddet kan tas bort när som helst och återinföras vid förändrad familjesituation utan hälsoprövning, ger det flexibilitet och möjlighet att anpassa sitt sparande efter rådande livssituation.

Små beslut som gör stor skillnad för din pension

För ensamstående utan efterlevande barn eller make/maka kan det vara klokt att ifrågasätta behovet av pensionsskydd såsom återbetalningsskydd. Genom att välja bort det kan du få ut mer i månaden när du väl går i pension. Beslutet bör dock vägas noggrant, då det innebär att pensionen inte fördelas till någon efterlevande i händelse av dödsfall.

Garantipensionen – din räddare i nöden

Garantipensionen spelar en kritisk roll för ensamstående på grund av dess utformning som gynnar ensamhushåll. Denna pensionsdel är avsedd att garantera en lägsta standard och nivå för de som har haft låga inkomster under arbetslivet. För singlar är garantipensionen ofta högre jämfört med de som är gifta eller samboende, vilket ger en ekonomisk trygghet i de fall då den allmänna pensionen och eventuellt privatsparande inte räcker till.

Avslutande tankar – en ensamståendes väg till pensionen

Att navigera pensionen som ensamstående kräver insikt och planering. Dock visar statistiken att ensamstående har unika möjligheter att optimera sin pension genom arbete, genomtänkta val av pensionsskydd och tillgång till statliga stödformer. De utmaningar som finns med att leva solo i pensionsåldern kan hanteras genom att göra smarta ekonomiska val under arbetslivet. Med rätt kunskap och förberedelser kan ensamstående säkerställa en gyllene guldålder.

FAQ - Så maximerar du din pension som ensamstående

Hur kan ensamstående maximera sin pension genom arbete?

En ensamstående person har möjlighet att jobba mer och därigenom öka sina tjänade pengar vilket leder till en högre pension. Genom att förlänga arbetslivet bidrar man med fler insättningar till den allmänna pensionen, vilket resulterar i en större pensionsutbetalning när det blir dags att pensionera sig. För de som bor i glesbygdskommuner finns ytterligare arbetsmöjligheter som kan bidra positivt till den individuella pensionen.

Vilka pensionsskydd kan singlar utan barn välja bort för att öka sin framtida pension?

Singlar utan barn har möjligheten att välja bort återbetalningsskydd och familjepension, något som kan leda till att man får ut mer pengar i månaden när pensionsåldern är nådd. Värt att notera är att återbetalningsskyddet kan tas bort och återinföras vid en förändrad familjesituation utan krav på hälsoprövning, vilket ger en stor flexibilitet i hanteringen av pensionssparande.

Hur påverkar garantipensionen ensamstående jämfört med gifta eller samboende?

Garantipensionen är avsedd att säkerställa en grundläggande inkomstnivå för de med låga inkomster under arbetslivet. För ensamstående är garantipensionen ofta högre i jämförelse med de som är gifta eller samboende. Detta beror på att pensionssystemet är utformat för att delvis kompensera för de högre levnadskostnaderna som ensamhushåll kan ha.

Vilken typ av stöd kan ensamstående pensionärer kvalificera sig för för att öka sin ekonomiska trygghet?

Ensamstående pensionärer kan kvalificera sig för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, vilket är behovsprövade stödformer som baseras på hushållsinkomsten. Då dessa stödformer tar hänsyn till ensamstående individers inkomst och utgifter är sannolikheten att kvalificera sig ofta större jämfört med de som lever i ett hushåll med flera inkomster.

Vad kan ensamstående göra för att hantera de högre levnadskostnaderna och dess påverkan på pensionen?

Ensamstående kan hantera de högre levnadskostnaderna genom att noggrant planera och strukturera sin ekonomi och genom att ta informerade beslut om sin pension. Detta kan inkludera att ha en budget, göra aktiva val gällande pensionsskydd och att ta reda på och ansöka om de stöd som finns tillgängliga. Att känna till sina rättigheter och möjligheter när det gäller allmän pension och privat sparande är även det avgörande för att kunna navigera ekonomin som ensamstående pensionär.

Personlig ekonomi

Hur mycket valutarisk finns det i fondsparande?

Valutarisk är en viktig faktor som alla som investerar i fonder bör vara medvetna om. Det är risken ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Personlig ekonomi

Månadsspara till barn: en investering för framtiden

Att börja månadsspara till ditt barn är en investering för framtiden som kan ge dem ekonomisk ...

Lågkonjunktur: att navigera genom ekonomiska stormar

En lågkonjunktur, även känd som en ekonomisk nedgång, är en period när ekonomin i ett land eller en ...

Så förbereder du dig mentalt inför pensionen: Tips för ett lyckligt liv efter arbete

Så förbereder du dig mentalt inför pensionen: Ett positivt sätt att hantera tiden efter arbete Att ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up