Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

20 år med SKAGEN Kon-Tiki

Denna månad firar SKAGEN Kon-Tiki sitt 20-årsjubileum. Fonden är uppkallad efter den flotte som Thor Heyerdahl seglade över Stilla havet med 1947, och vår tillväxtmarknadsfond har haft en liknande händelserik resa sedan den lanserades den 5 april 2002.

På den tiden var tillväxtmarknader ett relativt oupptäckt territorium jämfört med idag, och var främst reserverat för de mer äventyrliga investerarna. Termen BRIC var mindre än sex månader gammalt och Kina hade nyligen gått med i WTO. Ändå såg SKAGENs grundare och Kon-Tikis första portföljförvaltare, Kristoffer Stensrud, stora möjligheter.

– Vi lanserade SKAGEN Kon-Tiki eftersom tillväxtmarknadsandelen i våra portföljer utvecklades bra under perioden 1997 till 2001. Det var tydligt att vi var tvungna att lägga mer kraft på att ta reda på vad som faktiskt hände på de marknaderna, sa han senare.

Kon-Tiki blev SKAGENs tredje fond, efter SKAGEN Vekst (1993) och SKAGEN Global (1997), och fonden lanserades under turbulenta förhållanden.

– Vi hade just haft en trippelkrasch. Först var det Asienkrisen, där företag med stabila vinster kollapsade, sedan kom dotcom-bubblan våren 2000. Lanseringen av SKAGEN Kon-Tiki sammanföll med den ekonomiska krisen i Argentina och Turkiet, som orsakade att MSCI Emerging Markets-indexet backade 30 procent under 2002, berättade Kristoffer. Det gick något bättre med SKAGEN Kon-Tiki, men fonden föll ändå hela 26 procent[1].

Lyckligtvis stabiliserades tillväxtmarknaderna året därpå. Kon-Tiki återhämtade sina förluster under augusti och slutade år 2003 upp med 76 procent. Den bästa årliga avkastningen i absoluta tal någonsin. Sedan dess har fonden gett en positiv absolut avkastning till andelsägarna under alla år utom fyra.

Erfaren besättning

Fonden förvaltas nu av Fredrik Bjelland och Cathrine Gether. Fredrik mönstrade på Kon-Tiki som portföljförvaltare 2017 efter att ha varit Head of China, Special Mandates och portföljförvaltare på norska Oljefonden. Cathrine började som portföljförvaltare 2009, efter att ha varit portföljförvaltare i Millennium Capital Partners.

Båda arbetade också med de tidigare förvaltarna i SKAGEN Kon-Tiki och fick därmed en värdefull överlappning.

– Förvaltarteamet har förändrats genom åren, men filosofin är densamma. Vi letar efter undervärderade bolag och investerar i dem för att skapa bästa möjliga avkastning. Utvecklingsländer är fortfarande ett bra ställe att hitta dem, säger Cathrine.

Vidgar horisonten

Tillväxtmarknaderna stod endast för 5 procent av de globala aktierna när Kon-Tiki hissade segel 2002. Den siffran har nu mer än fördubblats och tillväxtmarknaderna står idag för ungefär 12 procent. Kina har vuxit från att vara världens åttonde största ekonomi till att bli den näst största, och tillväxtmarknadernas bidrag till global BNP har ökat från 44 till 58 procent. Tiotals miljoner människor har lyfts ur extrem fattigdom och den förväntade livslängden har ökat.

Börserna har stigit i takt med regionens ekonomiska tillväxt och har ökat med mer än 300 procent sedan 2002, samtidigt som SKAGEN Kon-Tiki har gett över 600 procents avkastning till kunder som investerade när fonden lanserades¹. Precis som med Thor Heyerdahls resa från Peru till Polynesien har resan för fonden ofta varit turbulent, med speciellt stormigt hav under finanskrisen (2008), och utbrottet av coronaviruset (2020). De tidigare nämnda BRIC-länderna har alla upplevt betydande nedförsäljningar vid olika tidpunkter, senast nu i Ryssland.

SKAGEN Kon-Tiki har lyckats navigera i dessa svåra marknadsförhållanden tack vare sitt fokus på grundläggande bolagsfaktorer och reellt värde. Det breda mandatet för fonden har också varit en viktig faktor, vilket något ovanligt tillåter upp till 50 procents investeringar i bolag som är noterade på utvecklade marknader, men som har sin exponering mot tillväxtmarknaderna.

– Från början definierade vi det som en fond med fokus på tillväxtmarknader, men med mandat att investera överallt, förklarade Stensrud.

Denna frihet har förutom att kunna gå i andra farvatten gjort att fonden har kunnat undvika bolag med för höga värderingar. I perioder med stort investerarintresse har detta varit ett framträdande inslag på tillväxtmarknaderna.

Utöver fondens resultat har detta gett SKAGEN Kon-Tiki ett antal utmärkelser under de senaste två decennierna, både i Norden och internationellt, inklusive de högsta rankningarna från Lipper, Morningstar, Standard & Poor's och Citywire.

Dubbel rabatt

När Kon-Tiki nu fyller 20 år plågas tillväxtmarknaderna, precis som de flesta aktiemarknader, av det fruktansvärda kriget i Ukraina. Men de långsiktiga möjligheterna har nog aldrig varit bättre. Särskilt eftersom värderingarna blir alltmer attraktiva, med nära rekordhöga rabatter. Tillväxtmarknaderna handlas 35–45 procent under utvecklade marknader mätt genom nyckeltalen P/B (pris per aktie genom eget kapital) och P/E (aktiepris genom vinst per aktie). Samtidigt är rabatten på värdeaktier på tillväxtmarknaderna mätt mot tillväxtaktier på de samma marknaderna nu ännu större.

SKAGEN Kon-Tikis portfölj är över 45 procent billigare än MSCI EM-index, mätt mot bokförda värden och intjäning, med en uppskattad uppsida på 69 procent. Det bådar gott för den långsiktiga avkastningen.

– De senaste 20 åren har varit en fantastisk resa, både för SKAGEN Kon-Tiki och de spännande marknaderna där vi investerar. Vi är övertygade om att resan vi har har framför oss kommer att bli lika givande, inte minst med bakgrund i den "dubbelrabatt" vi ser i vår diversifierade portfölj. Vi ser fram emot att ge en bra emerging markets-avkastning till våra kunder, säger Fredrik Bjelland.


[1] Siffror i EUR, netto efter kostnader.

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknaderna erbjuder spännande investeringsmöjligheter som öppnar upp för god långsiktig ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up