Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Fem skäl till att investera i tillväxtmarknader

Vägen för investerare i tillväxtmarknader går sällan smärtfritt, och 2024 har hittills inte varit ett undantag. Efter att ha fallit 4 % fram till mitten av januari [1] – deras sämsta start på ett nytt år sedan 2016 – har aktier från utvecklingsländer nu nått en vändpunkt, tack vare positiva politiska åtgärder i nyckelmarknader. Med rekordhöga insättningar i tillväxtmarknadsfonder [2] tittar vi återigen på investeringsmöjligheterna i dessa marknader och varför de fortfarande spelar en viktig roll i en diversifierad portfölj.

Fem skäl för tillväxtmarknader nu - kortversionen

1. Långsiktig, hög tillväxt: Tillväxtmarknader har strukturell tillväxt drivet av urbanisering, ökad utbildning, stigande inkomstnivåer och tekniska framsteg. Detta ger högre BNP-tillväxt jämfört med utvecklade marknader.

2. Attraktiv marknadscyklisk bild: Förväntningar om räntesänkningar i USA och en svagare dollar ger medvind för aktier i tillväxtmarknader. IMF förväntar sig en BNP-tillväxt på 4,1 procent för tillväxtmarknaderna 2024, mer än dubbelt så mycket som för utvecklade marknader.

3. Överlägsen inkomsttillväxt: Företag i tillväxtmarknader har betydligt högre inkomsttillväxt jämfört med utvecklade marknader, drivet av snabbt växande företag inom teknik, e-handel och andra sektorer.

4. Kina: Kinas ekonomi förbättras, vilket kan ha en positiv effekt på aktiemarknaden. Kinesiska aktier handlas nu till rekordlåga värderingar.

5. Attraktiva värderingar: Generellt är företag i tillväxtmarknader attraktivt prissatta jämfört med både historiska genomsnitt och utvecklade marknader. Värdeaktier i tillväxtmarknader är särskilt lockande.

Långsiktig ekonomisk tillväxt

Faktorerna som driver strukturell tillväxt i många tillväxtmarknader är fortfarande starka. Ökande urbanisering, utbildningsnivå och inkomstnivåer bidrar till en växande medelklass med betydande köpkraft, medan tekniska framsteg bidrar till att öka produktiviteten bland utvecklingsländer.

Tillväxtmarknadernas andel av globalt BNP har vuxit från ungefär en tredjedel till mer än hälften sedan millennieskiftet (fig. 1). Mycket av denna tillväxt kommer från handel mellan tillväxtmarknader med en betydande tillväxt både i dollarvärde och som en procentandel av global export under samma period (fig. 2). Dessa starka trender förväntas fortsätta, och även om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och avkastning inte är linjärt, bidrar de till att skapa attraktiva investeringsmöjligheter inom områden som hälsa och välbefinnande, konsumtion, teknik, infrastruktur och ren energiimagedjsbe.png

Cykliska makro- och marknadsfördelar

De senaste prognoserna från Internationella valutafonden (IMF) förutspår en verklig BNP-tillväxt i tillväxtmarknaderna på 4,1 % i år och 4,2 % nästa år – mer än dubbelt så mycket som de mer utvecklade ekonomierna (fig. 3). Tillväxten förväntas vara särskilt stark i Asien, där ekonomierna förväntas växa mer än fem gånger snabbare än Europa 2024.

Aktier i tillväxtmarknader har historiskt sett haft stark utveckling när USA börjar sänka räntan och dollarn försvagas. Även om en lättnad från den amerikanska centralbanken (FED) kan ha blivit försenad på grund av ihållande inflation, finns det fortfarande förväntningar om räntesänkningar i år. Faktum är att tidigare perioder med ihållande inflation, som på 1970-talet, har visat att aktier i tillväxtmarknader har presterat bättre än andra tillgångsklasser, följt av värdeaktier (fig. 4).

imagelel6k.png

Överlägsen inkomsttillväxt

En betydande del av tillväxtmarknadernas överlägsna prestation kommer att komma från snabbt växande företag. Företagsinkomsterna förväntas öka kraftigt 2024 med en tillväxt på runt 18 % jämfört med året innan, nästan dubbelt så mycket som i USA och nästan fyra gånger högre än i Europa (fig. 5). Mycket av detta förväntas komma från Korea, där inkomsten per aktie spås växa med över 50 % i år, drivet av landets halvledarindustri och en rad statliga åtgärder för att förbättra lönsamhet och företagsstyrning (Corporate Governance).

På längre sikt leder många företag från tillväxtmarknader den globala teknologirevolutionen inom artificiell intelligens, elektriska fordon, e-handel och mobila betalningar, vilket bör stödja långvarig avkastningstillväxt. Ökningen av "nearshoring" (lokalisering av försörjningskedjor för att hantera risker och kostnader) stöder inkomsterna i tillväxtmarknader, särskilt för företag i starka ekonomiska centra som Sydostasien och Latinamerika. Tillsammans med "friend-shoring" (inköp från länder som är geopolitiska allierade) kan detta vara en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och inkomsttillväxt på medellång sikt.

image16e3p.png

Kinesisk förbättring

2023 var särskilt besvikande för investerare i Kina, med aktier som tyngdes av geopolitiska spänningar och ett sammanbrott i fastighetsmarknaden medan landet kämpade för att återhämta sig efter COVID-19. Med att MSCI China-indexet har förlorat över en tredjedel av sitt värde de senaste tre åren, är nu värderingen av kinesiska aktier på sin lägsta nivå sedan 1990-talet (fig. 6), och de handlas nu med en rekordrabatt på 60 % jämfört med amerikanska aktier (fig. 7).

image2alsv.png

Den nuvarande riskpremien på 10 % på kinesiska aktier har endast varit högre under den globala finanskrisen 2008. Liknande nivåer har historiskt alltid följts av positiv 12-månaders avkastning. Detta kan ytterligare förstärkas nu när den kinesiska regeringen nyligen har sänkt bankernas reservkrav för att öka utlåningen, och stramat åt reglerna för blankning. Dessutom har de föreslagit ett räddningspaket på 278 miljarder dollar för att stabilisera aktiemarknaderna.

Attraktiva värderingar

Prissättningen av företag i tillväxtmarknader är mycket attraktiv, både jämfört med historiska genomsnitt och utvecklade marknader, där dominansen av ett fåtal amerikanska teknikaktier skapar en ökande koncentrationsrisk. För värdeaktier i tillväxtmarknader, som för närvarande handlas till mer än 50 % jämfört med tillväxtaktier, är priserna särskilt lockande.

Även om låga värderingar är en nödvändig förutsättning för positiv långsiktig avkastning, är det också viktigt med katalysatorer för omvärdering. Tre nyckelteman kan utlösa betydande värde i år i länder som representerar nästan hälften (45 %) av det totala universumet av tillväxtmarknader (fig. 8). Tillsammans med gynnsamma politiska åtgärder, betyder de positiva ekonomiska faktorerna, marknadsfaktorerna, företagsfaktorerna och värderingarna att investeringsmöjligheterna i tillväxtmarknader sällan har sett bättre ut.

imagew9km.png

All information per 31.01.2024 om inget annat anges.

Referanser:
[1] MSCI EM Index i EUR per 19/01/2024.
[2] EPFR, 07/02/2024.

Tillväxtmarknader

Engagemang i Asien: Lärdomar från tre dynamiska tillväxtmarknader

Under ett besök nyligen i Sydkorea, Vietnam och Indien utforskade vi tre mycket olika kulturer och ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Tillväxtmarknader

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ...

Kvartalsuppdatering: Aktiva val gav skjuts i ett tufft kvartal

Både de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna upplevde nedgångar under det senaste ...

SKAGEN Kon-Tiki: Sunt förnuft och solid avkastning

Det blåser medvind för tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki. Tack vare bra aktieurval och en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up